ЕК ни предупреди да променим правилата за ДДС при горивата

08.03.2018 г. 15:37:39 ч.
/
ЕК ни предупреди да променим правилата за ДДС при горивата
Европейската комисия изпрати официални уведомителни писма на България с искане да приведе разпоредбите си за данъка върху добавената стойност (ДДС) в съответствие с правото на ЕС. Единият от случаите е свързан с факта, че понастоящем малките дружества, търгуващи с горива, са задължени да плащат авансово прекомерно високи суми, за да гарантират, че могат да платят дължимото от тях ДДС. За големите дружества е достатъчно само да внесат гаранция в размер, равен на дължимото по сделките им ДДС.Комисията смята, че националното законодателство не е съвместимо с нормите на ЕС (Директивата за ДДС, Директива 2006/112/ЕО на Съвета) и със свободата на стопанска инициатива (член 16 от Хартата на основните права на ЕС). Отделно от това България се приканва да промени правилата си за начисляване на дължимия ДДС в случаите когато стопански активи се използват за частни или нестопански цели и когато стопански активи се прехвърлят в друга държава членка. Ако България не предприеме действия по тези две искания в следващите два месеца, Комисията може да изпрати мотивирано становище на българските органи. Това е втората стъпка по пътя към евентуална наказателна процедура. Процедурата се задейства, ако и след мотивираното становище страната-членка не се съобрази с мотивите на Брюксел и не въведе необходимите корекции. Също така стана ясно, че Комисията прекратява производства за установяване на нарушение срещу 18 държави членки, които са транспонирали в националното си право Директивата относно исковете за обезщетение за вреди при нарушаване на антитръстовите правила.С тази директива се помага на гражданите и предприятията да искат обезщетение за вреди, когато са жертва на нарушения на антитръстовите правила на ЕС, като например картели или злоупотреби с господстващо положение на пазара. Благодарение на нея пострадалите също така получават по-лесен достъп до доказателствата, от които се нуждаят, за да докажат претърпените вреди, и повече време, за да предявят претенциите си. Директивата относно исковете за обезщетение за вреди при нарушаване на антитръстовите правила е следователно важна част от прилагането на правото на ЕС в областта на конкуренцията. Държавите членки бяха задължени да я транспонират в националното си право до 27 декември 2016 г. Седем държави членки я транспонираха преди изтичането на крайния срок. През 2017 г., след образуването на производства за установяване на нарушения, 18 държави членки транспонираха Директивата. В началото на 2018 г. България изпрати уведомление, че е транспонирала Директивата, и понастоящем се извършва оценка на пълнотата на мерките за транспониране. Освен спрямо България, ЕК реши да прекрати производствата за установяване на нарушения срещу Австрия, Белгия, Кипър, Хърватия, Чехия, Естония, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Латвия, Малта, Нидерландия, Полша, Румъния, Словения, Испания и Обединеното кралство, тъй като те вече са транспонирали Директивата относно исковете за обезщетение за вреди при нарушаване на антитръстовите правила (Директива 2014/104/ЕС) в националното си право. 
Снимка:kmeta.bg
Източник:actualno.com

Коментирайте
Подобни новини
Шефът на столичната полиция е предложен за главен секретар
Шефът на столичната полиция е предложен за главен секретар
Истанбулска конвенция, GDPR и Световното по футбол - сред най-търсените в Google  за 2018 г от българите
Истанбулска конвенция, GDPR и Световното по футбол - сред най-търсените в Google за 2018 г от българите
Строителите на протест: Спрете атаките срещу бранша
Строителите на протест: Спрете атаките срещу бранша
БДЖ въвежда предварителна продажба на билети за Коледните и Новогодишните празници
БДЖ въвежда предварителна продажба на билети за Коледните и Новогодишните празнициЯндекс.Метрика