Начало >Добруджа >Общество

Европейски мобилности по „Еразъм+“ във Ветеринарната гимназия

21.06.2019 г. 12:10:26 ч.
/
Европейски мобилности по „Еразъм+“ във Ветеринарната гимназия
В 7 работни срещи по програма „Еразъм+“ участваха ученици и учители от Ветеринарната гимназия през последните няколко месеца, съобщиха от ръководството на добричката гимназия.
През учебната 2018/2019 година, училището работи по 5 европейски проекта, финансирани от програма „Еразъм+“.
По Ключова дейност 1, проект „Практика в ЕС - ключ към професионален успех”, през м.март и м.април, 23-ма ученика от гимназията проведоха триседмичен обучителен стаж в белгийски и холандски семейни ферми, по време на който имаха възможност да подобрят своите професионални умения по специалността „Ветеринарен техник“. По същия проект, 8 преподаватели по професионална подготовка от ПГВМ участваха в 6 дневно обучение в Селскостопанската бизнес академия „Далум“, гр.Одензе, Дания като придобиха знания за новостите в датското селско стопанство и образование.
По Ключова дейност 2, „Училищно образование“, по проект „Насърчаване на предприемачеството сред младите хора чрез управление на учебна компания на европейско равнище на обучение“, 2-ма преподаватели от ПГВМ взеха участие в работна среща със свои колеги от Белгия, Италия, Норвегия и Румъния в гр.Перуджа, Италия през м.февруари. 5-ма ученика и 3-ма преподаватели участваха във втората работна среща по този проект в гр.Берген, Норвегия през м.април. Бяха обменени добри европейски практики на учебните компании от училищата-партньори; обучителни сесии от Джуниър Ачийвмънт и университети; срещи с представители на бизнеса за развитие на предприемчивостта и инициативността на младите хора. ПГВМ е домакин на третата среща по проект през м.октомври. Заключителните срещи са в Белгия и Румъния през 2020г, в които ще участват 10 ученика от гимназията.
По проект „Човешкото въздействие върху крайбрежните екосистеми“, добричката гимназия беше домакин на 25 гости от Гърция, Испания, Италия, Латвия и Португалия през м.март. 2-ма преподаватели и 3-ма ученика взеха участие в следващата работна среща в гр.Маскалучия Катания през м.май. През първата година на проекта, участниците изградиха положително отношение към проблемите на околната среда; проведоха обучителни дейности и експерименти относно управлението на въглерода в крайбрежните екосистеми; участваха в тематични семинари, полеви пътувания, посещения в университетски отдели и научни институти.
През следващата учебна година 12 ученика от гимназията ще участват в работни срещи в Гърция, Латвия, Испания и Португалия.
По проект „Хората и животните, един въпрос на цивилизацията...”, ПГВМ беше домакин на третата работна среща през м.май, в която участваха 20 ученика и учители от Полтугалия, Румъния и Франция. В момента екип от 3-ма преподаватели участват в работна среща във Франция. През втората година работните дейности включваха теми относно защитата на животните, предпазването им от нехуманно, жестоко отношение и осигуряването на подходящи грижи и условия за живот за тях; проведени бяха дебати относно съпричастността към животните и биологичното разнообразие в днешно време. Участниците направиха сравнителни изследвания на земеделски практики и тяхното устойчиво развитие. 6 ученика от гимназията ще вземат участие в работни срещи в Португалия и Франция през 2020г.
По Ключова дейност 2, „Професионално образование“, по проект „Преподаване на предприемачество за нови фермери”, 6-ма ученика от Ветеринарната гимназия участваха в 10-дневно обучение в гр.Одензе, Дания, през м.юни. Акцентът в проведения тренинг беше поставен в развитие на предприемачески умения за млади хора в земеделието. Учениците се запознаха с Канава на бизнес модела, който се използва за полагането на основи на стартиращ бизнес; проведоха проучвания и интервюта с представители на бизнеса по време на най-големия земеделски и животновъден ежегоден панаир, който се провежда в гр. Роскилде, Дания; посетиха ферми за органично отглеждане на пилета, прасета и телета, където научиха за пазара и потребителите на продукцията от тях и за възможността за развитие на бъдещ бизнес в този сектор на селското стопанство. Друга група от 6 ученика ще преминат същия курс на обучение в Дания през м.май 2020.

Коментирайте
Подобни новини
Започнаха дейностите по довършването на блок „Добрич
Започнаха дейностите по довършването на блок „Добрич
Времето на 30 май
Времето на 30 май
Въпреки сушата в Североизточна България няма заплаха за зърнената ни реколта
Въпреки сушата в Североизточна България няма заплаха за зърнената ни реколта
„Работилница за въображение“ отваря врати на 1 юни в Галерията
„Работилница за въображение“ отваря врати на 1 юни в ГалериятаЯндекс.Метрика