Инж. Живко Неделев: Гаранцията на тръбите, които ще се полагат в Добрич, е 100 години

20.02.2018 г. 10:47:44 ч.
/
Инж. Живко Неделев: Гаранцията на тръбите, които ще се полагат в Добрич, е 100 години
Ръководителят на Интегрирания проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – фаза 1, пред Медийна група „Добруджа”.

- Инж. Неделев, нека да започнем от твърдението на народния представител Йордан Апостолов, че водният цикъл ще докара на Добрич повече проблеми, отколкото ползи. Съгласен ли сте с него?
Трудно мога да коментирам подобни изказвания. При положение, че ще се подменят близо 80 километра тръбопроводи, е естествено да се очаква положителен ефект. Със сигурност ще се подобри водоподаването на град Добрич и по този въпрос изобщо не бива да има спор.
- Въпросът е качествено ли се извършват дейностите и това оскъпяване, за което Апостолов говори – 625 лева на линеен метър, отговаря ли на истината?
В момента започват строителните дейности. Контролът ще се извършва съгласно Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Имаме подписан договор с консултант – фирма, която ще упражнява строителен надзор. Разбира се, по време на строителните дейности ще възникват много допълнителни проблеми, които ще трябва да решаваме на място. Но ще направим всичко възможно качеството да е на високо ниво. Няма как да допуснем некачествено изпълнени строително-монтажни работи.
- Можем ли да обсъждаме материалите, с които работите? Говори се, че ще бъдат използвани некачествени тръби, с два пъти повече прах от допустимата норма, за македонски тръби…
Разбира се, че можем да обсъждаме материалите. Всички строителни изделия, които ще се полагат по водния проект на Добрич, трябва да отговарят на изискванията на възложителя. Това са т. нар. технически спецификации. До момента всички доставки и всички тръби, които вече са монтирани, са предварително одобрени от строителния надзор. Преди да бъдат одобрени тръбите, изпълнителите са представили всички необходими сертификати. От тях се вижда, че тръбите отговарят на Българския държавен стандарт, на европейските норми. Специално за тръбите за Добрич има изисквания на възложителя те да отговарят и на още един допълнителен немски стандарт, който дава още по-голяма гаранция за качеството им. Експлоатационният живот или гаранцията на тръбите, които ще се полагат в Добрич, е 100 години.
- Отново ще се позова на думите на народния представител Йордан Апостолов, който каза буквално:„голяма кражба ще падне около водния цикъл”. Има ли възможност за кражби по време на работата? Имате ли механизми да следите за това? Надзорът може ли да осъществява такъв контрол?
Всичко, което се изпълнява на място, ще бъде измервано от строителния надзор. Тоест, всички плащания ще се извършват въз основа на измервателни протоколи. Това е голяма отговорност. Все пак става въпрос за хора, специалисти, които полагат подписите си и по този начин гарантират това, което е извършено. Смятам, че за злоупотреби не може да става въпрос.
- Тревогата на добричлии е, че този воден цикъл няма как да реши изцяло водния проблем на града и загубите на вода…
Няма как да реши всички проблеми на 100 процента. Но голяма част от тях ще бъдат разрешени, най-вече ще се намалят значително загубите. Това спиране на водата, което тормози гражданите почти ежедневно, ще спре. Очакванията са загубите на вода да намалеят с около 30 процента. Но всичко ще стане ясно, след като се завърши водният проект. Все пак ще се подменят само вътрешни водопроводи, в рамките на града. 
- Бихте ли разяснили каква е технологията на изпълнение на водния цикъл - стъпка по стъпка…
Всичко започва с въвеждане на временна организация на движението. След това изпълнителите правят т.нар. предстроителни проучвания. Маркират се съществуващите подземни комуникации – водопроводи, канализация, газоснабдяване, кабели. След това първо се изрязва асфалтът, изгребва се чакълът, който се сортира на определено депо. И чак след това започват изкопните работи, докато се достигне съответната дълбочина. След изкопаването се полага 10 см пясъчно легло, върху него се полагат тръбопроводите, след което се правят предварителни хидравлични проби за проверка на връзките и заварките. И накрая е обратният насип. Възстановява се до съществуващата настилка. Всичко това трябва да бъде направено от изпълнителя. Каквато е била настилката преди изкопаването, такава трябва да се възстанови и след това.
- Само мястото, където е изкопано, или цялата улица?
Вероятно ще има улици, които ще бъдат преасфалтирани изцяло. Но те са малко на брой. Основно се възстановява само изкопаното по линейните обекти.
- Вече работите по десетина улици. Хората усетиха ли по някакъв начин неудобства? Налага ли се съдействие от страна на гражданите?
Съвсем нормално е да се усети неудобство, защото се извършват изкопни работи на улиците. Сега и сезонът е такъв, че улиците ще бъдат кални и това няма как да не се усети от живеещите. От гледна точка на съдействие, при всички случаи очакваме съдействие от гражданите, особено по време на проучване на съществуващите домови отклонения. Изпълнителите имат нужда от такова съдействие и ще бъдем много благодарни, ако гражданите го направят.
- Имате опит от работата по водните проекти на Габрово и Балчик. Може ли да сравните водния цикъл на Добрич с тези два града? По-сложна ли е ситуацията в Добрич?
Проблемите навсякъде са едни и същи. Навсякъде се работи в градове, където има съществуващи комуникации. Неизвестностите са породени от това, че не се знае точното местоположение на подземните комуникации. Общо взето, навсякъде работата е идентична.
- Да поговорим за партньорството Ви с ВиК-Добрич. Имате ли проблеми с водния оператор?
Не бих казал, че имаме някакъв проблем. Ние, като изпълнител, имаме задължение да направим проучване за съществуващите подземни комуникации и това няма как да стане без самите оператори на тези комуникации. Така че най-много работа ще имаме с водния оператор. А, освен това, ние подменяме водопроводната и канализационната мрежа. Така че ни чака много сериозна съвместна работа. Към момента нашето партньорство е на ниво.
- В заключение нека обобщим – чашата наполовина пълна или наполовина празна е по отношение на водния цикъл?
Аз съм настроен оптимистично, защото това не е първият воден проект, по който работя. До момента, където има изпълнен такъв проект, ефектът е много положителен. Няма причина да не очакваме такъв положителен ефект и в Добрич. Той трябва да се случи.

Коментирайте
Подобни новини
Герман Германов: Основният проблем днес е, че физически няма хора, които да желаят да работят
Герман Германов: Основният проблем днес е, че физически няма хора, които да желаят да работят
Йордан Йорданов: Това, което правим сега, след години ще се разбере и ще се оцени
Йордан Йорданов: Това, което правим сега, след години ще се разбере и ще се оцени
Д-р Валери Веселинов: Медицина не се работи само в София, нито само в университетските болници, нито само в големите центрове
Д-р Валери Веселинов: Медицина не се работи само в София, нито само в университетските болници, нито само в големите центрове
Нина Ставрева: Обликът на курортната зона и резултатите от туристическия сезон - големите успехи на 2018-а
Нина Ставрева: Обликът на курортната зона и резултатите от туристическия сезон - големите успехи на 2018-аЯндекс.Метрика