Изтекоха 7 месеца от изпълнението на проект “MOWE UP – Подобряване мобилността на работещи и безработни”

27.12.2017 г. 10:27:07 ч.
/ ИА Добруджа
Изтекоха 7 месеца от изпълнението на проект “MOWE UP – Подобряване мобилността на работещи и безработни”
На 22 декември изтeкоха 7 месеца от изпълнението на проект “MOWE UP – Подобряване мобилността на работещи и безработни”, финансиран по програма INTERREG V-A Румъния – България.
Водещ партньор e Търговско-промишлена палата – Добрич, с партньори: Европейски институт по културен туризъм ЕВРИКА - Добрич; Камара за търговия, индустрия, навигация и земеделие – Констанца.
Изминалият период е предимно организационен и подготвителен, касаещ разпределение на ангажиментите между партньорите, избор на консултанти по провеждане на тръжни процедури, както и провеждане на такива.
До момента са избрани общо 16 подизпълнителя за извършване на услуги и доставки, като: организиране на събития, преводи, медийна кампания, транспорт, печат и дизайн на материали, провеждане на проучвания, разработка на инструменти за самооценка, закупуване на офис техника и др.
Партньорите проведоха 2 срещи – по една в Добрич и Констанца за обсъждане на дейностите и ангажиментите.
Бяха отпечатани промоционални листовки за проекта на български и румънски език, които са разпределени между партньорите за разпространение.
Изготвени са и плакати, съответно на български и румънски език и банери на български, румънски и английски език.
Събития за начало на проекта бяха проведени на 14 и 15 ноември в Добрич и Констанца, с участие на повече от 120 представители на бизнес средите, медиите, трудови посредници, институции, неправителствени организации, безработни.
Стартира и медийната кампания, която включва популяризиране на събития и информиране за напредъка на проекта.
Във връзка със създаване на партньорска мрежа се проучват потенциалните заинтересовани страни и техните информационни и обучителни  ресурси.
Предстоят дейности, свързани с възлагане разработката на уеб сайта и създаване на мрежата. 
 
Проект „ Подобряване на мобилността на работещи и безработни”, e-MS код: ROBG-170 “ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.
 

Коментирайте
Подобни новини
Стефко Малчев: Хората са  в основата на успеха на фирмата (ВИДЕО)
Стефко Малчев: Хората са в основата на успеха на фирмата (ВИДЕО)
Работен семинар по трансграничен проект ще се проведе от 20-и до 22-и юни в Балчик
Работен семинар по трансграничен проект ще се проведе от 20-и до 22-и юни в Балчик
Лидер Консултинг ЕООД  представи  елитни житни сортове и селекция рапица (ВИДЕО)
Лидер Консултинг ЕООД представи елитни житни сортове и селекция рапица (ВИДЕО)
Търговците на земеделска техника отчитат голям спад в продажбите  (ВИДЕО)
Търговците на земеделска техника отчитат голям спад в продажбите (ВИДЕО)Яндекс.Метрика