Изтекоха 7 месеца от изпълнението на проект “MOWE UP – Подобряване мобилността на работещи и безработни”

27.12.2017 г. 10:27:07 ч.
/ ИА Добруджа
Изтекоха 7 месеца от изпълнението на проект “MOWE UP – Подобряване мобилността на работещи и безработни”
На 22 декември изтeкоха 7 месеца от изпълнението на проект “MOWE UP – Подобряване мобилността на работещи и безработни”, финансиран по програма INTERREG V-A Румъния – България.
Водещ партньор e Търговско-промишлена палата – Добрич, с партньори: Европейски институт по културен туризъм ЕВРИКА - Добрич; Камара за търговия, индустрия, навигация и земеделие – Констанца.
Изминалият период е предимно организационен и подготвителен, касаещ разпределение на ангажиментите между партньорите, избор на консултанти по провеждане на тръжни процедури, както и провеждане на такива.
До момента са избрани общо 16 подизпълнителя за извършване на услуги и доставки, като: организиране на събития, преводи, медийна кампания, транспорт, печат и дизайн на материали, провеждане на проучвания, разработка на инструменти за самооценка, закупуване на офис техника и др.
Партньорите проведоха 2 срещи – по една в Добрич и Констанца за обсъждане на дейностите и ангажиментите.
Бяха отпечатани промоционални листовки за проекта на български и румънски език, които са разпределени между партньорите за разпространение.
Изготвени са и плакати, съответно на български и румънски език и банери на български, румънски и английски език.
Събития за начало на проекта бяха проведени на 14 и 15 ноември в Добрич и Констанца, с участие на повече от 120 представители на бизнес средите, медиите, трудови посредници, институции, неправителствени организации, безработни.
Стартира и медийната кампания, която включва популяризиране на събития и информиране за напредъка на проекта.
Във връзка със създаване на партньорска мрежа се проучват потенциалните заинтересовани страни и техните информационни и обучителни  ресурси.
Предстоят дейности, свързани с възлагане разработката на уеб сайта и създаване на мрежата. 
 
Проект „ Подобряване на мобилността на работещи и безработни”, e-MS код: ROBG-170 “ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.
 

Коментирайте
Подобни новини
Царевичните и слънчогледови хибриди на Пионер – подходящи за стресиращи климатични условия (ВИДЕО)
Царевичните и слънчогледови хибриди на Пионер – подходящи за стресиращи климатични условия (ВИДЕО)
На 22 юли изтекоха 14 месеца от изпълнението на проект MOWE UP
На 22 юли изтекоха 14 месеца от изпълнението на проект MOWE UP
УЕБ платформа подпомага хората от трансграничния регион Румъния – България при избор или промяна на професията
УЕБ платформа подпомага хората от трансграничния регион Румъния – България при избор или промяна на професията
Двореца в Балчик бе домакин на работен семинар в рамките на трансграничен проект
Двореца в Балчик бе домакин на работен семинар в рамките на трансграничен проектЯндекс.Метрика