Представиха в Добрич Плана за действие по Стратегията, разработена по проект „Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно богатство”

13.12.2017 г. 15:54:16 ч.
/
Представиха в Добрич Плана за действие по Стратегията, разработена по проект „Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно богатство”
В рамките на проект „Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно богатство” проект №15.2.1.034 на 12 и 13 декември 2017 г. в гр. Добрич бе проведено събитие за представяне и съгласуване от групата за изпълнение на Плана за действие по Стратегията разработена по проекта.
 
На събитието присъстваха всички търговски палати от пограничните региони на България и Румъния, в това число председателите на Търговската палата във Велико Търново и Монтана, изпълнителният директор на Русенската Търговско-Индустриална Камара, заместник председателя на Силистренската търговско-промишлена палата и експерти от палатите във Видин, Враца, Плевен и Добрич. От страна на Румъния присъстваха представители на търговските палати от Телероман, Гюргево, Долж, Мехединци и Олт.
 
Стратегията, разработена по проекта, предлага информация, методи и предложения за дейности, които да стимулират бизнеса и всички заинтересовани от наследството страни. Целта е да се промени тяхното отношение, за да се гарантира опазването на автентичността, качеството и целостта на културното и природно наследство, в полза на индивида и на настоящите общности, както и на бъдещите поколения.
 
Планът за действие включва три основни направления:
1: Информиране за наследството с акцент върху „местното“;
2: Разпространение на иновативни модели и политики;
3:  Стимулиране на партньорство, работа в мрежа и международно сътрудничество.
 
Планът за Действие е изготвен за периода 2018 – 2023 година.
 
Всички участници се обединиха около текста на меморандума за сътрудничество, като текстовете ще бъдат прецизирани и изготвени на Български и Румънски език.
 

Коментирайте
Подобни новини
Герман Германов: Сериозен проблем за фирмите остава липсата на работна ръка (ВИДЕО)
Герман Германов: Сериозен проблем за фирмите остава липсата на работна ръка (ВИДЕО)
Изтекоха 7 месеца от изпълнението на проект “MOWE UP – Подобряване мобилността на работещи и безработни”
Изтекоха 7 месеца от изпълнението на проект “MOWE UP – Подобряване мобилността на работещи и безработни”
Икономика в Добрич и Констанца, опазваща природното и културно богатство
Икономика в Добрич и Констанца, опазваща природното и културно богатство
Златина Савова, антиквар: Антикварството е любов (ВИДЕО)
Златина Савова, антиквар: Антикварството е любов (ВИДЕО)Яндекс.Метрика