Начало >Добруджа >Общество

Ветеринарната гимназия ще работи по 5 европейски проекта

25.09.2018 г. 09:10:16 ч.
/
Ветеринарната гимназия ще работи по 5 европейски проекта

Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Г.Павлов“ ще работи по 5 европейски проекта, финансирани от програма „Еразъм+“, съобщиха от учебното заведение.
Проект „Практика в ЕС - ключ към професионален успех“, КД1, сектор „Професионално образование и обучение“ ще даде възможност на 20 ученика от ПГВМ от специалност „Ветеринарен техник“ да повишат уменията си, придобивайки европейски опит чрез 3 седмичен стаж в белгийски и холандски ферми през м.април 2019г. В рамките на този проект 7 учители по професионална подготовка от ПГВМ ще вземат участие в 6 дневен обучителен курс в гр.Одензе, Дания, организиран от Dalum Academy of Agricultural Business. Отпуснатият грант е на стойност 68 775 евро.

През тази учебна година гимназията започва работа по още два нови международни проекта по програмата за стратегически партньорства в областта на училищното образование КД2.
Целта на проект „Насърчаване на предприемачеството сред младите хора чрез управление на учебна компания на европейско равнище на обучение“ е създаването на виртуално партньорство на съществуващите мини-компании в училищата-партньори от България-координатор, Белгия, Италия, Норвегия и Румъния. Това ще допринесе за обмяната на добри европейски практики по предприемачество; прилагането на нови адаптирани методи и подходи за активно учене в учебната програма по този предмет, пряко сътрудничество с бизнес организации, подобряване на трансверсалните и предприемаческите умения на участниците. През първата година на проекта ще се проведат краткосрочни обучения и обмени на учители и ученици в Италия и Норвегия. Финансирането за ПГВМ е 27 559 евро.
Другият нов проект по КД2 на тема „Човешкото въздействие върху крайбрежните морски екосистеми“ предвижда европейско партньорство с училища от Португалия- координатор, България, Гърция, Испания, Италия и Латвия. Основната цел на проекта е да се признае значението на крайбрежните екосистеми и предоставяните от тях екологични, икономически и културни ползи. Сухоземните и морските екосистеми играят важна роля при регулирането на климата. Понастоящем те поглъщат приблизително половината от въглеродните емисии, дължащи се на човешка дейност. Ще бъдат проведени обучителни дейности за ученици и учители относно управлението на въглерода в крайбрежните екосистеми и прилагане на придобитите знания. Ще бъдат проведени тематични семинари, полеви пътувания, посещения в университетския отдели и научни институти. ПГВМ е домакин на първия краткосрочен обмен на ученици през м.март 2019, в Италия е планирана втората среща през м.май. Финансирането за българското училище е в размер на 30 205 евро.
В момента гимназията работи по проект „Хората и животните - един въпрос на цивилизацията“, с партньори от Португалия, Румъния и Франция. След като през първата година на проекта бяха изследвани взаимоотношенията между животните и хората в миналото, през втората година участниците ще се съсредоточат върху днешните проблеми в селското стопанство, подбора, храната и дебатите относно биологичното разнообразие. Планирани са работни срещи в Румъния, България и Франция до м.юни 2019г.
По Ключова дейност 2, сектор „Професионално образование“, дейност „Стратегически партньорства“, ПГВМ ще си партнира с професионални организации от Италия, Германия, Норвегия, Португалия и Холандия по проект на тема: „Обучение по предприемачеството за нови фермери“. Проектът има за цел да определи нова учебна програма за предприемачески компетентности и образование в селското стопанство. Ще бъде създаден нов пилотен курс и инструментариум за учители / обучители по предприемачество, които да бъдат тествани на ученици от участващите професионални училища. За тази цел 12 ученика от ПГВМ ще проведат 10 дневен стаж в Норвегия. Финансирането на добричката гимназия е в размер на 29 420 евро.
 

Коментирайте
Подобни новини
Лайънс клуб Добрич с поредно дарение за МБАЛ-Добрич
Лайънс клуб Добрич с поредно дарение за МБАЛ-Добрич
Започнаха дейностите по довършването на блок „Добрич"
Започнаха дейностите по довършването на блок „Добрич"
Времето на 30 май
Времето на 30 май
Въпреки сушата в Североизточна България няма заплаха за зърнената ни реколта
Въпреки сушата в Североизточна България няма заплаха за зърнената ни реколтаЯндекс.Метрика