Начало >Добруджа >Общество

Ветеринарната гимназия ще работи по 5 европейски проекта

25.09.2018 г. 09:10:16 ч.
/
Ветеринарната гимназия ще работи по 5 европейски проекта

Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Г.Павлов“ ще работи по 5 европейски проекта, финансирани от програма „Еразъм+“, съобщиха от учебното заведение.
Проект „Практика в ЕС - ключ към професионален успех“, КД1, сектор „Професионално образование и обучение“ ще даде възможност на 20 ученика от ПГВМ от специалност „Ветеринарен техник“ да повишат уменията си, придобивайки европейски опит чрез 3 седмичен стаж в белгийски и холандски ферми през м.април 2019г. В рамките на този проект 7 учители по професионална подготовка от ПГВМ ще вземат участие в 6 дневен обучителен курс в гр.Одензе, Дания, организиран от Dalum Academy of Agricultural Business. Отпуснатият грант е на стойност 68 775 евро.

През тази учебна година гимназията започва работа по още два нови международни проекта по програмата за стратегически партньорства в областта на училищното образование КД2.
Целта на проект „Насърчаване на предприемачеството сред младите хора чрез управление на учебна компания на европейско равнище на обучение“ е създаването на виртуално партньорство на съществуващите мини-компании в училищата-партньори от България-координатор, Белгия, Италия, Норвегия и Румъния. Това ще допринесе за обмяната на добри европейски практики по предприемачество; прилагането на нови адаптирани методи и подходи за активно учене в учебната програма по този предмет, пряко сътрудничество с бизнес организации, подобряване на трансверсалните и предприемаческите умения на участниците. През първата година на проекта ще се проведат краткосрочни обучения и обмени на учители и ученици в Италия и Норвегия. Финансирането за ПГВМ е 27 559 евро.
Другият нов проект по КД2 на тема „Човешкото въздействие върху крайбрежните морски екосистеми“ предвижда европейско партньорство с училища от Португалия- координатор, България, Гърция, Испания, Италия и Латвия. Основната цел на проекта е да се признае значението на крайбрежните екосистеми и предоставяните от тях екологични, икономически и културни ползи. Сухоземните и морските екосистеми играят важна роля при регулирането на климата. Понастоящем те поглъщат приблизително половината от въглеродните емисии, дължащи се на човешка дейност. Ще бъдат проведени обучителни дейности за ученици и учители относно управлението на въглерода в крайбрежните екосистеми и прилагане на придобитите знания. Ще бъдат проведени тематични семинари, полеви пътувания, посещения в университетския отдели и научни институти. ПГВМ е домакин на първия краткосрочен обмен на ученици през м.март 2019, в Италия е планирана втората среща през м.май. Финансирането за българското училище е в размер на 30 205 евро.
В момента гимназията работи по проект „Хората и животните - един въпрос на цивилизацията“, с партньори от Португалия, Румъния и Франция. След като през първата година на проекта бяха изследвани взаимоотношенията между животните и хората в миналото, през втората година участниците ще се съсредоточат върху днешните проблеми в селското стопанство, подбора, храната и дебатите относно биологичното разнообразие. Планирани са работни срещи в Румъния, България и Франция до м.юни 2019г.
По Ключова дейност 2, сектор „Професионално образование“, дейност „Стратегически партньорства“, ПГВМ ще си партнира с професионални организации от Италия, Германия, Норвегия, Португалия и Холандия по проект на тема: „Обучение по предприемачеството за нови фермери“. Проектът има за цел да определи нова учебна програма за предприемачески компетентности и образование в селското стопанство. Ще бъде създаден нов пилотен курс и инструментариум за учители / обучители по предприемачество, които да бъдат тествани на ученици от участващите професионални училища. За тази цел 12 ученика от ПГВМ ще проведат 10 дневен стаж в Норвегия. Финансирането на добричката гимназия е в размер на 29 420 евро.
 

Коментирайте
Подобни новини
Дезинфекция на пощенските пратки в Ухан заради коронавируса в Китай
Дезинфекция на пощенските пратки в Ухан заради коронавируса в Китай
Проф.Иван Киряков: Пожълтяването на посевите не се дължи на слабо торене, засега опасност  за житото няма
Проф.Иван Киряков: Пожълтяването на посевите не се дължи на слабо торене, засега опасност за житото няма
CORTEVA ще получи  специалната статуетка на Добрички панаир АД (ВИДЕО)
CORTEVA ще получи специалната статуетка на Добрички панаир АД (ВИДЕО)
Времето на 30 януари
Времето на 30 януариЯндекс.Метрика