Начало >Добруджа >Общество

От Бюрото по труда в Добрич представиха възможностите за запазване на заетостта чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“

05.08.2020 г. 09:08:01 ч.
/
От Бюрото по труда в Добрич представиха възможностите за запазване на заетостта чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“
На изнесена приемна вчера, експертите от Дирекция „Бюрата по труда“ - Добрич представиха възможностите за подкрепа на безработни и работодатели чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията с COVID-19.
Проект „Заетост за теб“ осигурява подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица чрез осигуряване на субсидии за наемането им от работодатели. Финансовите средства по програмата са 160 млн. лв., от които 50 млн. лв. са заделени само за работодателите от секторите „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“. За останалите работодателите от допустимите по проекта икономически сектори,  средствата са разпределени на квотен принцип по общини, като за област Добрич бюджетът възлиза на 2 646 998,99 лв.
Работодатели регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, вкл. и общински предприятия, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и по Закона за народните читалища могат да кандидатстват за финансова помощ за осигуряване на заетост на безработни лица, регистрирани в дирекциите „Бюро по труда” за срок до 3 месеца. Ще бъдат покрити разходите за трудови възнаграждения в размер на минималната работна заплата за страната за 8-часов работен ден (но не по-малко от 4 часа), и дължимите вноски за сметка на работодателя.
За участие в схемата „Заетост за теб”, безработните лица не трябва да са били в трудови правоотношения с работодателя, който е обявил свободното работно място, или свързани с него предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия в период, не по-малък от 1 месец от подаване на Заявката на работодателя. С участието в проекта на безработните лица се предоставя възможност за осигуряване на заетост, придобиване на професионален опит и практически умения.
По справка на Агенция по заетостта, по проект „Заетост за теб“ в област Добрич са одобрени 22 заявки на 15 работодателя, които ще осигурят заетост на 45 безработни лица на пълно работно време
Всички документи за кандидатстване по проектите „Заетост за теб“ и „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19“ са налични на електронната страницата на Агенцията по заетостта. И двата проекта са с продължителност до 31 декември 2021 г.
Източник:Областен информационен център

Коментирайте
Подобни новини
Община Добрич започна предоставянето на топъл обяд у дома за бедни и социално слаби граждани
Община Добрич започна предоставянето на топъл обяд у дома за бедни и социално слаби граждани
Атанас Атанасов: Възможността да се свири на открито спаси летния музикален сезон
Атанас Атанасов: Възможността да се свири на открито спаси летния музикален сезон
Автентични преселски носии ще красят фоайето и касовите салони на Централна поща – Добрич
Автентични преселски носии ще красят фоайето и касовите салони на Централна поща – Добрич
Мая Димитрова: Добрич остава с един депутат от БСП (ВИДЕО)
Мая Димитрова: Добрич остава с един депутат от БСП (ВИДЕО)Яндекс.Метрика