Начало >Добруджа >Общество

406 акта за установени нарушения са съставили от Инспекция по труда от началото на годината

17.10.2019 г. 17:29:12 ч.
/
406 акта за установени нарушения са съставили от Инспекция по труда от началото на годината
За  деветте месеца на 2019 г. Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Добрич извърши 934 проверки предимно в предприятия от икономически дейности, свързани с търговия, хотели и ресторанти, селско стопанство, строителство на сгради.
При проверките са установени общо 3862 нарушения, от които по спазване изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятията са 1596 броя, по закрилата на трудовите права на работниците и служителите, уредена в Кодекса на труда 2263 броя и 3 броя нарушения на Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност.
По постъпили жалби срещу некоректни работодатели са извършени 169 проверки.
За отстраняване на констатираните нарушения са предприети принудителни административни мерки. Във връзка с констатираните нарушения са съставени 406 акта за установяване на административни нарушения.
          По отношение на обхвата на различните икономически дейности е налице запазване на тенденцията за обхващане на възможно най-широк кръг от предприятия от различни икономически дейности.
          След края на летния туристически сезон Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Добрич пренасочи допълнителни екипи за извършване на проверки в строителството, тъй като данните от контролната дейност показват, че въпреки засиления контрол в сектора от няколко години, той продължава да бъде рисков както по отношение на безопасността на труда, така и при законосъобразното възникване на трудовите правоотношения, работното време и почивките.
    Предвид идентифицираните рискове при извършване на строително-монтажни работи, по проект „Превенция за безопасност и здраве при работа“ са разработени онлайн инструменти за оценка на риска, кодекси за добри практики и др., които са свободно достъпни на сайта на проекта http://projects.gli.government.bg/. Освен за оценка на риска, инструментите могат да бъдат използвани и за инструктажи и обучения. По проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ са назначени помощник-инспектори, които могат на място да демонстрират на работодателите функционалностите на инструментите. Двата проекта са финансирани съответно през първия и през втория програмен период на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.
         Контролът по спазване на трудовото законодателство в дейност „Растениевъдство“ остава  приоритет за Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Добрич, тъй като тя е рискова по отношение на възникването на трудовите правоотношения и по осигуряването на безопасност и здраве при работа. Приоритет се дава и на непълнолетните.
         Отчита се тенденцията за изцяло ползване на еднодневните трудови договори онлайн от земеделските производители, което облекчава ползвателите на същите.
Снимка:dobrudjabg.com

Коментирайте
Подобни новини
Вестник СЕДМИЧЕН ГЛАС
Вестник СЕДМИЧЕН ГЛАС
Православната църква почита днес св.мъченица Валерия
Православната църква почита днес св.мъченица Валерия
Петдесетница е рожденният ден на Христовата църква
Петдесетница е рожденният ден на Христовата църква
Нови 43 заразени с Ковид-19 за изминалото денонощие. Няма починали
Нови 43 заразени с Ковид-19 за изминалото денонощие. Няма починалиЯндекс.Метрика