Д-р Светозар Байчев, директор на МБАЛ-Добрич: Имаме нужда от 30-35 лекари и още толкова медицински сестри

06.07.2018 г. 10:23:06 ч.
/
Д-р Светозар Байчев, директор на МБАЛ-Добрич: Имаме нужда от 30-35 лекари и още толкова медицински сестри
- Има ли добри новини след поредното заседание на Общински фонд „Здраве“, д-р Байчев?
Заседанието имаше единствена точка - изслушване на началниците на отделенията в МБАЛ-Добрич, във връзка със създадения Фонд „Здраве“ и желанието на неговите учредители да помагат. След като бяха информирани началниците и специализантите, лекарите, на заседанието присъстваха две трети от началниците на отделения. Достигнахме до едно общо становище да опитаме да задържим младите специалисти, които имат желание да работят при нас. Сумата, с която разполага фондът, е 20 000 лв. Има подадени две молби от специализантки. Едната е от ЦПЗ “Д-р Петър Станчев“ - д-р Милена Петрова, а другата - от нашата болница. При мен достигнаха и молбите на трима специализиращи лекари. Специализант по нефрология д-р Ремзи от Шумен. При нея случаят е такъв -  тя разполага с жилище на свободен наем в близост до болницата и трудно осъществима е помощта от фонда. Фонд „Здраве“ има устав, правила, които трябва да се спазват. Освен началниците, присъстваха и млади колеги лекари, които зададоха  своите въпроси. Те питаха дали има възможност да се плаща свободния им наем,  пътуванията им за специализация във Варна също са под въпрос. При тях проблемът е поемане на част от транспортните разходи и сумите за специализация. Разбраха, че има такава възможност, но трябва да се спазва процедурата -  законов ред, срок, начин на постъпване на молби, утвърждаване, което много притеснява моите колеги. Това текучество зависи от по-бързи мерки, но такива са нещата и дали ще се случат скоро, ще разберем.
- Разбирам, че вече има оттеглени оставки. Така ли е?
Да. Специализантката, която работи в отделението по кардиология прояви желание да оттегли молбата си за напускане. Ще остане при нас. За съжаление, завеждащият на отделението  д-р Щерева  е категорична в желанието си да напусне, нейното предизвестие тече. Провеждахме разговори с нея нееднократно, но тя настоява да бъде освободена след изтичане на тримесечното предизвестие. Имаме варианти след нейното напускане, но това ще оставим за след изтичане на този срок.
- Нека да обобщим кадровата картина. Колко лекари са необходими? Колко работят? В кои отделения липсват медици?
Всеобща е болката и необходимостта. При нас работят 21 лекари на пенсионна възраст и близо 40 медицински сестри и акушерки. Трябват ни още десетина лекари над това число и още толкова медицински сестри. Имаме нужда от 30-35 лекари и още толкова медицински сестри, и акушерки. Не знаем лекарите в пенсионна възраст на кой етап ще преустановят дейността си, трудовите си отношения с нас и ще ни напуснат.
- Водите разговори с лекари от други градове. Има ли новоназначени?
Има колеги от други болници, които имат желание. От Варна да бъдат назначени там, където имаме крещяща нужда - в Спешно отделение. Отделенията, които са под минимума на щатното разписание, са „Кардиология“, „Новородени“, „Реанимация”, „Спешна медицина” и „Патоанатомия“. Основното, което на този етап спира навлизането  на лекари от други болници, е неподходящият имидж на нашето лечебно заведение, изграден в миналото. Усетих това в прекия диалог, който водих с колеги от Варна. Хората са наясно със състоянието на болницата и смятат, че трябва да се променят нещата. Затова сега акцентираме в срещи с началниците на отделения при нашата първа среща на Медицински съвет. Там заявих, че трябва да работим по нов начин, по- различен. Да въведем нови правила. Отношението към пациентите, независимо какви са, са некоректни, нежелани и обществото ни осъжда за това. Така че трябва да бъдем по-различни, по-благосклонни, по-търпеливи към пациентите. Мисля, че до 80 % от жалбите, които пациентите изпращат и идват при нас в ръководството, са свързани с лошо отношение към тях. Това е труден въпрос. Но заявен, поставен на масата, трябва да бъде решен и да вървим напред в тази посока.
- В един ден Ви се развалиха два от ултразвуковите апарати. Какво направихте с тях?
Това са два апарата, на които разчитат отделенията „Второ вътрешно” и „Кардиология” във връзка с изпълнение на клинични пътеки. Реагирахме на момента, информирахме техническите служби и кризисният момент е преодолян. Апаратите работят, престоят им беше само за седмица. Тези апарати са стари и не знаем какво може да се случи, те са амортизирани и ще се работи в посока подновяване. Нуждата е крещяща за нов скенер, апарат, който е много натоварен. За миналата година са направени близо 4200 изследвания с компютърния томограф. Нов трябва да се закупи, не знаем докога ще работим със стария.
- Обявихте на Общото събрание, че болницата е в стабилно финансово състояние. Дори капиталът увеличихте. Какво Ви носи тази стабилност?
Това, че сме търговско дружество, ни задължава да приключваме годината винаги с положителен финансов резултат. Такива показатели ни дават възможност да разпределяме ежемесечно трудовите възнаграждения и колегите да си получават заработеното, както и допълнителното материално стимулиране. Ако имаме отрицателен финансов резултат, просрочени задължения, няма да имаме тази възможност - по закон ще бъдем само на основни заплати. Тази сигурност ни дава възможност за допълнителното стимулиране.
- Във финансово отношение трябва да Ви подпомагат  общините. Те правят ли го, на какъв етап са разговорите с тях?
Установихме контакт с ресорните зам.-кметове на общини Добрич и Добричка. В годините единствено ни е помагала Община Добричка. Г-н Дико Иванов - зам.- кмет по финансови въпроси, ни насочи към процедурата, която тече при тях за съставяне на бюджет за следващата година. До края на август ще подготвим нашите искания. Ще се обърнем и към всички осем общини в област Добрич  и очакваме ответни действия. Община Добрич е притеснена от това, че с внасяне на средства от страна на държавата, тя иска да увеличи капитала си. Това е право на всеки акционер. Който има желание да внесе в търговското дружество средства за капиталови разходи, могат да бъдат включени и да си повишат дяловото участие. Никой не е против, но само държавата го прави като най-голям акционер и на последното събрание узакони вложение за хемодиализа  в размер на 131 760 лева и се качи квотният им дял.
- Как работите с РЗОК?
Текущи проверки, ежедневни дори, не са тенденция, нещо нормално. Има и спрени пътеки, в различни отделения в рамките на четири-пет броя. След като има информация, началниците мотивирано излагат становища и впоследствие могат да бъдат заплатени. Работим в тясна връзка с д-р Пачолова. Нямаме друг избор, имаме общ път.

Коментирайте
Подобни новини
Христо Христов: За добруджанския танц се искат много душа и сърце
Христо Христов: За добруджанския танц се искат много душа и сърце
Проф. д-р Костадин Бураджиев: Фолклорът е жив, но се нуждае от защита от мръсните ръце, посягащи към него
Проф. д-р Костадин Бураджиев: Фолклорът е жив, но се нуждае от защита от мръсните ръце, посягащи към него
Катя Петкова: „Градски транспорт” не гони печалби, а ефективна услуга за добричлии
Катя Петкова: „Градски транспорт” не гони печалби, а ефективна услуга за добричлии
Димитър Тачев: Албена е положителен контрапункт на случващото се в туризма у нас
Димитър Тачев: Албена е положителен контрапункт на случващото се в туризма у насЯндекс.Метрика