Двореца в Балчик бе домакин на работен семинар в рамките на трансграничен проект

25.06.2018 г. 15:32:53 ч.
/ ИА Добруджа
Двореца в Балчик бе домакин на работен семинар в рамките на трансграничен проект
В рамките на проект "Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца" (LABMOBILE), финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния – България, чрез Европейския фонд за регионално развитие, от 20-ти до 22-ри юни 2018 г., в ДКИ "Двореца" гр. Балчик се проведе работен семинар
"ПЪТНА КАРТА ЗА УСТОЙЧИВА ЗАЕТОСТ И МОБИЛНОСТ НА РАБОТНАТА СИЛА В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН ДОБРИЧ-КОНСТАНЦА".

 
Проектът се осъществява съвместно от сдружение с нестопанска цел "Европейски институт за културен туризъм "EВРИКА"", в партньорство с Университет "Овидий" в Констанца, Търговско-промишлена палата - Добрич и "Институт за развитие на туризма и приложна икономика" Констанца.
Основна цел: да се засили интеграцията на пазара на труда в трансграничния регион Добрич-Констанца чрез създаване на устойчиви условия за трудова мобилност, увеличаване на заетостта на целевите групи и стимулиране на предприемачеството чрез използване на съществуващите местни ресурси.

Г-жа Кирова и г-жа Дриля представиха резултатите от проучванията в България и Румъния и  изготвената пътна карта за устойчива заетост и мобилност на работната сила в целевия трансграничен регион.
 
Участниците – общо около 50 души, дискутираха идентифицираните възможности за заетост и трудова мобилност, както и общи и специфични проблеми и потребности на пазара на труда.
 
Някои от препоръките за създаване на устойчива заетост и мобилност на работната сила на територията на трансграничния регион Добрич – Констанца са:
- Да се създаде специална Пилотна програма за обмен на работници за трансграничния район за икономическите дейности, които са търсени единия регион, а в другия има „излишък“ на подготвени кадри;
- Да се търсят възможности за синхронизиране на програмите за обучение за придобиване на професионална квалификация;
- Да се организира постоянен междуселищен транспорт, който да се използва от работниците и служителите, наети във фирми от двете страни на границата за придвижване от местоживеенето си до работното си място и обратно;
- Да се насърчава по-активното изучаване на румънски за българи и български за румънци;
- Да се организират и провеждат периодично съвместни културни събития, с цел опознаване на съседите. По този начин опознаването ще се случи по естествен път и създадените лични контакти лесно могат да прерастват  в професионални.
 
Заинтересованите могат да получат по-подробна информация в ТПП-Добрич - гр. Добрич, ул. "България" 3 офис 102

Коментирайте
Подобни новини
Председателят на ССА: Кооперирането ще е полезно за малките земеделски производители (ВИДЕО)
Председателят на ССА: Кооперирането ще е полезно за малките земеделски производители (ВИДЕО)
Проф. д-р инж. Мартин Банов: Поливното земеделие няма алтернатива, тенденциите са за възстановяване (ВИДЕО)
Проф. д-р инж. Мартин Банов: Поливното земеделие няма алтернатива, тенденциите са за възстановяване (ВИДЕО)
 Пчеломания ще се проведе от 28 до 30 май при строги мерки за безопасност
Пчеломания ще се проведе от 28 до 30 май при строги мерки за безопасност
3 месеца са нужни на превозвачите, за да възстановят нормалния ритъм на работа
3 месеца са нужни на превозвачите, за да възстановят нормалния ритъм на работаЯндекс.Метрика