Двореца в Балчик бе домакин на работен семинар в рамките на трансграничен проект

25.06.2018 г. 15:32:53 ч.
/
Двореца в Балчик бе домакин на работен семинар в рамките на трансграничен проект
В рамките на проект "Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца" (LABMOBILE), финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния – България, чрез Европейския фонд за регионално развитие, от 20-ти до 22-ри юни 2018 г., в ДКИ "Двореца" гр. Балчик се проведе работен семинар
"ПЪТНА КАРТА ЗА УСТОЙЧИВА ЗАЕТОСТ И МОБИЛНОСТ НА РАБОТНАТА СИЛА В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН ДОБРИЧ-КОНСТАНЦА".

 
Проектът се осъществява съвместно от сдружение с нестопанска цел "Европейски институт за културен туризъм "EВРИКА"", в партньорство с Университет "Овидий" в Констанца, Търговско-промишлена палата - Добрич и "Институт за развитие на туризма и приложна икономика" Констанца.
Основна цел: да се засили интеграцията на пазара на труда в трансграничния регион Добрич-Констанца чрез създаване на устойчиви условия за трудова мобилност, увеличаване на заетостта на целевите групи и стимулиране на предприемачеството чрез използване на съществуващите местни ресурси.

Г-жа Кирова и г-жа Дриля представиха резултатите от проучванията в България и Румъния и  изготвената пътна карта за устойчива заетост и мобилност на работната сила в целевия трансграничен регион.
 
Участниците – общо около 50 души, дискутираха идентифицираните възможности за заетост и трудова мобилност, както и общи и специфични проблеми и потребности на пазара на труда.
 
Някои от препоръките за създаване на устойчива заетост и мобилност на работната сила на територията на трансграничния регион Добрич – Констанца са:
- Да се създаде специална Пилотна програма за обмен на работници за трансграничния район за икономическите дейности, които са търсени единия регион, а в другия има „излишък“ на подготвени кадри;
- Да се търсят възможности за синхронизиране на програмите за обучение за придобиване на професионална квалификация;
- Да се организира постоянен междуселищен транспорт, който да се използва от работниците и служителите, наети във фирми от двете страни на границата за придвижване от местоживеенето си до работното си място и обратно;
- Да се насърчава по-активното изучаване на румънски за българи и български за румънци;
- Да се организират и провеждат периодично съвместни културни събития, с цел опознаване на съседите. По този начин опознаването ще се случи по естествен път и създадените лични контакти лесно могат да прерастват  в професионални.
 
Заинтересованите могат да получат по-подробна информация в ТПП-Добрич - гр. Добрич, ул. "България" 3 офис 102

Коментирайте
Подобни новини
Магдалена Петрова: Орнаментиката на българските носии трябва да бъде претворявана в съвременното облекло (ВИДЕО)
Магдалена Петрова: Орнаментиката на българските носии трябва да бъде претворявана в съвременното облекло (ВИДЕО)
 „Неопърл България” вече произвежда в новия си  завод (ВИДЕО)
„Неопърл България” вече произвежда в новия си завод (ВИДЕО)
Фото - студио „Ефект”- за фотографията, като любов и създаване на красиви спомени (ВИДЕО)
Фото - студио „Ефект”- за фотографията, като любов и създаване на красиви спомени (ВИДЕО)
Над 5 млн. лв. инвестиции направи „СТАРТ” през тази година (ВИДЕО)
Над 5 млн. лв. инвестиции направи „СТАРТ” през тази година (ВИДЕО)Яндекс.Метрика