Начало >Добруджа >Общество

Европейски мобилности по „Еразъм+“ във Ветеринарната гимназия

21.06.2019 г. 12:10:26 ч.
/
Европейски мобилности по „Еразъм+“ във Ветеринарната гимназия
В 7 работни срещи по програма „Еразъм+“ участваха ученици и учители от Ветеринарната гимназия през последните няколко месеца, съобщиха от ръководството на добричката гимназия.
През учебната 2018/2019 година, училището работи по 5 европейски проекта, финансирани от програма „Еразъм+“.
По Ключова дейност 1, проект „Практика в ЕС - ключ към професионален успех”, през м.март и м.април, 23-ма ученика от гимназията проведоха триседмичен обучителен стаж в белгийски и холандски семейни ферми, по време на който имаха възможност да подобрят своите професионални умения по специалността „Ветеринарен техник“. По същия проект, 8 преподаватели по професионална подготовка от ПГВМ участваха в 6 дневно обучение в Селскостопанската бизнес академия „Далум“, гр.Одензе, Дания като придобиха знания за новостите в датското селско стопанство и образование.
По Ключова дейност 2, „Училищно образование“, по проект „Насърчаване на предприемачеството сред младите хора чрез управление на учебна компания на европейско равнище на обучение“, 2-ма преподаватели от ПГВМ взеха участие в работна среща със свои колеги от Белгия, Италия, Норвегия и Румъния в гр.Перуджа, Италия през м.февруари. 5-ма ученика и 3-ма преподаватели участваха във втората работна среща по този проект в гр.Берген, Норвегия през м.април. Бяха обменени добри европейски практики на учебните компании от училищата-партньори; обучителни сесии от Джуниър Ачийвмънт и университети; срещи с представители на бизнеса за развитие на предприемчивостта и инициативността на младите хора. ПГВМ е домакин на третата среща по проект през м.октомври. Заключителните срещи са в Белгия и Румъния през 2020г, в които ще участват 10 ученика от гимназията.
По проект „Човешкото въздействие върху крайбрежните екосистеми“, добричката гимназия беше домакин на 25 гости от Гърция, Испания, Италия, Латвия и Португалия през м.март. 2-ма преподаватели и 3-ма ученика взеха участие в следващата работна среща в гр.Маскалучия Катания през м.май. През първата година на проекта, участниците изградиха положително отношение към проблемите на околната среда; проведоха обучителни дейности и експерименти относно управлението на въглерода в крайбрежните екосистеми; участваха в тематични семинари, полеви пътувания, посещения в университетски отдели и научни институти.
През следващата учебна година 12 ученика от гимназията ще участват в работни срещи в Гърция, Латвия, Испания и Португалия.
По проект „Хората и животните, един въпрос на цивилизацията...”, ПГВМ беше домакин на третата работна среща през м.май, в която участваха 20 ученика и учители от Полтугалия, Румъния и Франция. В момента екип от 3-ма преподаватели участват в работна среща във Франция. През втората година работните дейности включваха теми относно защитата на животните, предпазването им от нехуманно, жестоко отношение и осигуряването на подходящи грижи и условия за живот за тях; проведени бяха дебати относно съпричастността към животните и биологичното разнообразие в днешно време. Участниците направиха сравнителни изследвания на земеделски практики и тяхното устойчиво развитие. 6 ученика от гимназията ще вземат участие в работни срещи в Португалия и Франция през 2020г.
По Ключова дейност 2, „Професионално образование“, по проект „Преподаване на предприемачество за нови фермери”, 6-ма ученика от Ветеринарната гимназия участваха в 10-дневно обучение в гр.Одензе, Дания, през м.юни. Акцентът в проведения тренинг беше поставен в развитие на предприемачески умения за млади хора в земеделието. Учениците се запознаха с Канава на бизнес модела, който се използва за полагането на основи на стартиращ бизнес; проведоха проучвания и интервюта с представители на бизнеса по време на най-големия земеделски и животновъден ежегоден панаир, който се провежда в гр. Роскилде, Дания; посетиха ферми за органично отглеждане на пилета, прасета и телета, където научиха за пазара и потребителите на продукцията от тях и за възможността за развитие на бъдещ бизнес в този сектор на селското стопанство. Друга група от 6 ученика ще преминат същия курс на обучение в Дания през м.май 2020.

Коментирайте
Подобни новини
Вход свободен в Зооцентъра за Деня на детето – 1 юни
Вход свободен в Зооцентъра за Деня на детето – 1 юни
МБАЛ-Добрич е сред болниците, които ще получат респиратори от Kaufland и Lidl
МБАЛ-Добрич е сред болниците, които ще получат респиратори от Kaufland и Lidl
Центърът за защита на природата и животните с безплатен вход за Деня на детето
Центърът за защита на природата и животните с безплатен вход за Деня на детето
Средната заплата в областта – с 317 лева под средната за страната
Средната заплата в областта – с 317 лева под средната за странатаЯндекс.Метрика