Начало >Добруджа >Общество

Информационна кампания „Пази морето – бъди Море“ се проведе в морските добруджански общини

26.10.2020 г. 15:55:41 ч.
/
Информационна кампания „Пази морето – бъди Море“ се проведе в морските добруджански общини
В периода от 18 до 22 октомври, в изпълнение на „Повишаване на осведомеността по въпроси на околната среда, с участието на рибари, във връзка с опазването и възстановяването на морското биологично разнообразие, Сдружение "АСОЦИАЦИЯ СПЕКТЪР" проведе информационна кампания „Пази морето – бъди Море“ в градовете Каварна, Шабла и Балчик.
В поредицата събития, проведени в рамките на кампанията се включиха над 180 участника, в това число представители на местния бизнес, хотели, ресторанти и предлагащи туристически продукти, рибари, представители на държавната администрация и обществеността. Предоставена бе информация, свързана с повишаване осведомеността по отношение на морските защитени територии, повишаване знанията относно инвазивните чужди видове /IAS/ и методите за борба с тях, както и възстановяване на морските екосистеми. Инвазивни за определено място са такива видове, които не са естествено разпространени там, а са интродуцирани по един или друг начин и имат тенденцията да се разпространяват до степен да увредят местната екосистема, човешката икономика и здраве.
По време на събитията присъстващите бяха запознати с дейностите по проекта, както и беше направен обзор на проведената изследователска работа по проучването на инвазивните видове в Черно море, и тяхното въздействие върху биоразнообразието там. Обстойно бяха представени отделните видове и тяхното въздействие, като в заключителната част на събитията бяха споделени възможностите за превенция, както и съществуващи добри практики в тази област.
Познаването на разпространението на инвазивните видове улеснява тяхното наблюдение, приемането на ефективни мерки за превенция, ранно откриване и контрол, което от своя страна способства за намаляване на екологичните и икономически щети, които те причиняват.
Основната цел на проект BG14MFOP001-1.006-0003-C03 „Пази морето – бъди Море“ е запазване и превенция на морското и биологично разнообразие, както и възстановяване на видовете и територии/водни площи, експлоатирани от човека. Стойността му е в размер на 301 310,90 лв., безвъзмездно осигурени от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. По изпълнение на проектните дейности Сдружение „Асоциация спектър", бенефициент по проекта си партнира с Института по рибни ресурси-Варна и Местната инициативна рибарска група „Шабла-Каварна-Балчик". Планирано е проекта да приключи на 27 ноември 2020 г.
Източник:Областен информационен център

Коментирайте
Подобни новини
Прогноза за времето на Никулден
Прогноза за времето на Никулден
Отбелязваме Международният ден на доброволеца
Отбелязваме Международният ден на доброволеца
Почитаме Св. Сава
Почитаме Св. Сава
55 нови случая на коронавирусна инфекция в област Добрич
55 нови случая на коронавирусна инфекция в област ДобричЯндекс.Метрика