Инж. Тошко Петков: Центърът на тежестта през 2019-а си остава рехабилитацията на улици

07.12.2018 г. 13:50:01 ч.
/
Инж. Тошко Петков: Центърът на тежестта през 2019-а си остава рехабилитацията на улици
Аз съм кмет на всички граждани и много, много назад прилагам партийни пристрастия, сподели за Медийна група „Добруджа” кметът на Община Добричка инж. Тошко Петков.

- Г-н Петков, как видяхте отиващата си година? Какво се случи за Община Добричка?
Аз лично мисля, че 2018 година беше сравнително добра за Община Добричка. Визирам най-напред няколкото социални проекта, които реализираме. Някои приключиха, други продължаваме. Имам предвид и инфраструктурни проекти като подмяната на водопровод по главната улица на село Стожер и цялостната строителна програма със заложени над 200 обекта. За съжаление, една част от строителната програма не успяхме да реализираме поради известни обективни и по-малко субективни причини.
- Ако сравните 2018-а с предходните, по-добра ли беше? Кое отчитате като най-голям успех?
Да, очаквахме 2018-а да е по-добра от предните две. Но, както вече казах, имахме затруднения в реализацията на строителната програма. Част от нея ще продължим да изпълняваме и през 2019 година с обезпечение, което ще предложим да бъде прехвърлено в бюджета.
Като най-голям успех отчитам сравнителното спокойствие, което имаше в общината, добрите производствени резултати, които постигнаха всички земеделски стопани, тези, които се занимават с преработка, с животновъдство. Изпращаме година с хубави средни добиви. Заложбите, които бяха направени от селските стопани през тази година, дават основание да смятаме, че през следващата година, при добро стечение на климатичните условия, това ще даде стимул за развитието им. Това съответно води и до по-добри доходи на населението в нашата община. Другият успех несъмнено са социалните проекти, по които работим. Общината се яви като един от най-добрите работодатели. За изтеклите три години наехме доста хора по различните си проекти и в техните домакинства влязоха сериозни доходи.
- Има ли нещо, което не успяхте да свършите и отлагате за предстоящата година?
Не бих казал, че има нещо, на което много сме държали и не е свършено. Но ние планираме и следващата. И се надяваме не предизборно да се случи. Хората поискаха нови неща за строителната програма през 2019 г. Успешно издържаме финансово. Очакваме до края на годината да съберем данъчни приходи над 100%. Това ще е добър показател, че добре сме планирали бюджета за 2018 г. и разумно сме разходвали средствата.
- Европейски пари при Вас дойдоха ли?
Изпълнихме няколко европейски проекта - седем-осем. На първо място финансиран бе център за почасово предоставяне на услуги, за социално включване в общността и в домашна среда. Успешно приключихме с предоставянето на услугите „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”. Проектът бе реализиран в рамките на 18 месеца и приключи в началото на 2018 година. Но с решение на Агенцията за социално подпомагане и Министерския съвет бе продължена дейността до края на тази година. Очакваме този проект да продължи и през следващата година, но все още няма нормативна уредба за прилагането му. Само за него получихме близо половин милион лева. Проект "Равен шанс за всички деца в община Добричка" предоставя услуги за ранно детско развитие и обхваща интегрирани социални, здравни и образователни услуги и мерки за превенция и подкрепа на малки деца и семейства в риск. Той е на стойност 682 хиляди лева. Той продължава и договорът е до края на 2019г.  Проект „Детска академия за толерантност в община Добричка” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” е с предоставени  471 708,00лв. Общата продължителност беше 27 месеца. Той беше реализиран с цел да подпомогне социалната и личностна реализация на деца от етническите малцинства от 3-6-годишна възраст. Вече трета година прилагаме проект за осигуряване на топъл обяд за жителите на община Добричка. По договор с Агенцията за социално подпомагане доставяме храна на 240 потребители в почти всичките 68 населени места в общината. Това са самотно живеещи лица и семейства, които са и на социални помощи, бездомни, скитащи с доказана липса на доходи. От фонда за европейско подпомагане се финансира дейността за 184 хиляди лева. Проект “Активност – ангажираност, квалифициране, труд, интегрирано включване на обезверени и семейства в трудност“ е друг от реализираните.
 „Активно включване” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз, остава един от водещите.  Общата стойност на проекта е 355 333.52 лева с продължителност до 31.12.2018. Той има за цел подобряване качеството на живот на лица в неравностойно положение в община Добричка, давайки им право на избор, независимост и достойнство, посредством разнообразни услуги за социално включване и интеграция на пазара на труда. В проекта са включени 70 лица- 15 лица с увреждания и минимум 15 членове на техните семейства; 15 деца с увреждания и минимум 15 родители от техните семейства; 10 деца в риск; 10 възрастни в риск. С осигурени средства от бюджета на Общината обучихме 20 лица, които са преминали курсове за социални асистенти и работници по озеленяването. Имат документ и квалификация за участие в следващи проекти. Устойчивост на проекта е обявена за още един месец, планиран за 1 януари 2019 година. Нов е друг проект, който стартирахме – „Помощ в дома и градината“ -  генератор на социална възвръщаемост в община Добричка". Той се осъществява чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  „Развитие на социалното предприемачество” по  Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз. Общата стойност на проекта е 180 273.91 лева. Периодът на изпълнение е изцяло през тази година. В проекта са включени 30 лица от следните целеви групи: хора с увреждания - 5, лица в неравностойно положение на пазара на труда - 20, други социално изключени лица - 5. Адресират се потребности от образователни и консултантски услуги за професионална реализация, устойчива заетост в малките населени места, увеличаване на човешките ресурси в социални услуги, разнообразяване и разширяване обхвата им на терен, спазване организацията на ползване на градинки и паркови пространства, поддържане на озеленителната инфраструктура от квалифицирани лица. Един проект, с който тепърва ще се гордеем, това е проект - "Хършова - Добричка, заедно по красивия път на устойчивото развитие чрез трансгранична култура”. Той се финансира по третата покана за участие в програма ИНТЕРРЕГ V A Румъния-България в рамките на приоритетна ос 2 „Зелен регион “. Целта на проекта е да съживи трансграничния регион, като стимулира туризма и същевременно допринесе за опазването на културното наследство на историческaта област, в която съществуват две нации (Румъния и България). Бюджетът му възлиза на 1 477 350.17 евро, от които 1 255 747.64 от ЕФРР. Предвиждаме общи дейности в областта на културното наследство, обмяна на фолклорни групи и от наша страна – строително - ремонтни дейности на две от читалищата в с.Черна и с.Ловчанци. Те имат много добре развита дейност и ще бъдат център на дейностите по проекта, съчетани с нашия празник и фолклорния събор „Песни и танци от слънчева Добруджа“ край село Дебрене. Предвидили сме пълно оборудване и подмяна на сцени, гримьорни, помещения, основен ремонт на покрив в едното читалище.
- Несъмнено имате много богат културен календар. Ще настъпят ли промени в него през следващата година?
През тази година имахме малко по-добра организация на фолклорния събор „Песни и танци от слънчева Добруджа“ предвид неговия петдесетгодишен юбилей. За съжаление, времето не беше с нас и се наложи да го провеждаме в читалищата. Не можаха участниците да почувстват магията и красотата на нашата добруджанска шир. Направихме ремонт на още една естрада през тази година и залагаме още една за следващата, за да са при равностойно положение участниците. По проекта  Хършова – Добричка предвиждаме две подвижни естради, които ще бъдат ползвани в различните регионални центрове  и в Дебрене. Предвиждаме още до 2020 година да предоставим  еднакви условия при  провеждане на събора на всичките пет сцени, да са напълно оборудвани.
 - При Вас проблемът с пътищата съществува ли? Ще го прехвърлите ли за следващата година?
Разбира се, че съществува. При нас пътната мрежа е с дължина 204 км и имаме през годините необходимост от доста средства за рехабилитация и поддръжка. Имахме намерение, че по Програмата за развитие на селските райони ще можем да ги поправяме, поне два от тях. Но не бяхме класирани. Със средства от бюджета на Общината и от зимното поддържане успяхме да извършим най-необходимото. Тази зима не успяхме да изкърпим предварително основните общински пътища. Но договорът със спечелилата фирма продължава до месец май и се надяваме времето да позволи ремонти.
- Като изборна 2019 година, може би, залагате по-амбициозни планове… Дали могат да Ви изведат до нов мандат?
Мислим още по въпроса за втори мандат. Ако получа необходимата подкрепа от моите съмишленици и симпатизанти, може да се мисли в тази посока. Не залагаме някакъв голям бум, защото е предизборна. Работим регулярно, за да осигурим бюджетни средства, за да подобрим състоянието и жизнения стандарт в нашите населени места. Центърът на тежестта си остава рехабилитация на улици. Хората вече искат и по-други разнообразни неща като тези 30%, които се полагат на населеното място от отдадените под наем общински обекти.
- Г-н Петков,  ще задам въпроса така - от Вашето лично желание или от партията, която Ви излъчи, зависи кандидатурата Ви?
И от двете страни зависи. Ако получа необходимата подкрепа, още твърдо решение не съм взел. Може би, до края на календарната година ще реша. От първия ден съм загърбил партийните пристрастия и при прокарване на идеите винаги сядаме на масата с представители на другите партии. И така решаваме, няма да отстъпя от тази практика. Аз съм кмет на всички граждани и много, много назад прилагам партийни пристрастия.

Коментирайте
Подобни новини
Маестра Константина Петкова със своя изпитана рецепта за живот в изолация. Книга със спомени за нея пише Валентина Добринчева
Маестра Константина Петкова със своя изпитана рецепта за живот в изолация. Книга със спомени за нея пише Валентина Добринчева
Йордан Йорданов, кмет на Добрич: Всяко хубаво нещо, което се случва в нашия град, е успех за жителите
Йордан Йорданов, кмет на Добрич: Всяко хубаво нещо, което се случва в нашия град, е успех за жителите
Илхан Мюстеджеб: Работим за по-добра жизнена среда за хората в Община Крушари
Илхан Мюстеджеб: Работим за по-добра жизнена среда за хората в Община Крушари
Валентин Димитров: Община Генерал Тошево става все по-социална община
Валентин Димитров: Община Генерал Тошево става все по-социална общинаЯндекс.Метрика