КЕВР разреши на Еврохолд България да придобие дружествата на ЧЕЗ Груп в България

19.01.2021 г. 16:29:36 ч.
/
КЕВР разреши на Еврохолд България да придобие дружествата на ЧЕЗ Груп в България
Комисията за енергийно и водно регулиране разреши на "Еврохолд" България да придобие дружествата на чешката енергийна компания "ЧЕЗ Груп" в България, съобщиха от финансовото дружество.
По този начин то има всички необходими регулаторни изисквания за придобиването на 67 % от активите на електродружеството.
"Еврохолд" ще придобие контрол над бизнеса на "ЧЕЗ Груп" в България чрез своята дъщерна и специално създадена за целта
„Ийстърн Юропиън Електрик Къмпъни“ б.в. (Eastern European Electric Company B.V., или EEEС).
Съгласно закона за енергетиката, КЕВР разрешава сделки по разпореждане с дялове и акции, представляващи повече от 20 на сто от капитала на търговски дружества, които осъществяват лицензионна дейност по пренос и разпределение на електрическа, топлинна енергия или природен газ, с оглед гарантиране сигурността на доставките, защитата на националната сигурност и обществения ред.  Комисията се произнася след влизането в сила на всички други необходими разрешения и одобрения, свързани със сделките. 
В хода на образуваното административно производство по подаденото от „ЧЕЗ“ заявление, Комисията се произнесе въз основа на постъпили становища от Министерство на вътрешните работи, Държавна агенция „Разузнаване“, Държавна агенция за национална сигурност, Министерството на енергетиката и Комисията по финансов надзор.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд София – град в 14-дневен срок.
Снимка:webnews.bg
Източник:БНР

Коментирайте
Подобни новини
Доц. Кунчев: Следващите 2-3 седмици са последният връх, който трябва да минем
Доц. Кунчев: Следващите 2-3 седмици са последният връх, който трябва да минем
Около 1 000 музиканти ще получат по 4 350 лева еднократна помощ заради затварянето
Около 1 000 музиканти ще получат по 4 350 лева еднократна помощ заради затварянето
Слабо земетресение в Благоевградско
Слабо земетресение в Благоевградско
Спират се плановият прием и операциите в болниците в редица области
Спират се плановият прием и операциите в болниците в редица областиЯндекс.Метрика