Mеждународен проект повишава качеството и приложимостта на образованието в сферата на кулинарните изкуства

25.02.2019 г. 08:50:47 ч.
/ ИА Добруджа
Mеждународен проект повишава качеството и приложимостта на образованието в сферата на кулинарните изкуства
Проект CULINART се изпълнява от консорциум от организации от България, Испания, Франция, Италия, Португалия и Турция. Фокусът му е поставен върху разработването и внедряването на изцяло нова съвместна квалификация в областта на кулинарните изкуства, която да отговори на актуалните нужди на пазара на труда и да предостави възможност за повишаване на пригодността за заетост сред младежта, транснационалната мобилност и кариерното развитие.
Международен колеж - Добрич е водеща организация по проекта и от утре стартира цикъл от събития, чиято цел е в открита дискусия с участниците да се проучат специфичните нужди на бизнеса от сферата на туризма и гостоприемството и да се дефинират техните изисквания към професионалистите, работещи в областта на кулинарните изкуства. В резултат на форума очакваме да се формулират конкретни предложения за специфични знания, умения и компетентности, които следва да притежава съвременния „главен готвач“, за да отговаря на очакванията на работодателите и да е „в крак“ с последните тенденции и иновации в гастрономията.
Първият дискусионен семинар с фокус групи ще се проведе в град Добрич на 26 февруари 2019 г. (вторник) от 9:00 часа до 12:30 ч. в сградата на Висше училище по мениджмънт, на адрес: ул. „България“, № 3, ет. 2, зала 216.
За участие в дискусията са поканени всички заинтересовани представители на: професионалните и браншови организации на заетите в ресторантьорството и кулинарния сектор, доставчици на ПОО, централни и местни институции и регулаторни органи, имащи отношение към разработването, акредитирането и контролирането на професионалните квалификации, утвърдени професионалисти в бранша и др. заинтересовани лица.
Събитието се организира в рамките на проект: „CULINART: Създаване на съвместна квалификация за професионално образование и обучение в кулинарните изкуства и пилотни пътеки за продължаващо обучение“, който се реализира по договор № 2018-1739/001–001 с финансовата подкрепа на програма Еразъм+, КД 3 „Подкрепа за реформиране на политиката“.
Участието в дискусионния семинар е безплатно, като поради ограничения брой места се изисква предварителна регистрация. За целта се свържете с екипа на проекта на един от посочените контакти.
Повече детайли за инициативата можете да намерите на интернет страницата на проекта: www.culinart-europe.eu
ЗА ВРЪЗКА С ЕКИПА НА ПРОЕКТА:
гр. Добрич, ул. „България“, №3                      Интернет страница: http://culinart-europe.eu
тел.: +359 58 655 626,                                     Facebook страница: CulinArtProject
моб. тел. +359 888 677 429                            е-mail: culinart2018@gmail.com

Коментирайте
Подобни новини
Галин Господинов: Държавата трябва да пренасочи повече ученици към професионалните гимназии (ВИДЕО)
Галин Господинов: Държавата трябва да пренасочи повече ученици към професионалните гимназии (ВИДЕО)
Ботите: перфектната височина и зимна обувка
Ботите: перфектната височина и зимна обувка
Здравко Здравков: Иновативните продукти са шанс за развитие на по-малките фирми (ВИДЕО)
Здравко Здравков: Иновативните продукти са шанс за развитие на по-малките фирми (ВИДЕО)
Хотели и ресторанти от Северното Черноморие набират персонал днес в Добрич (ВИДЕО)
Хотели и ресторанти от Северното Черноморие набират персонал днес в Добрич (ВИДЕО)Яндекс.Метрика