Начало >Добруджа >Общество

Заседание на Общински съвет - Добрич (ВИДЕО)

28.01.2020 г. 08:45:58 ч.
/
Заседание на Общински съвет - Добрич (ВИДЕО)
Първото за годината заседание на Общински съвет Добрич ще се проведе днес. 35 точки включва дневния ред на сесията, като на нея предстои да бъде гласуван бюджетът на Добрич за 2020 година, както и Програмата за капиталови разходи.
Председателят на общинския съвет Мая Димитрова ще представи Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии през второто шестмесечие на 2019 г., а кметът Йордан Йорданов – отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за същия период. Съветниците трябва да одобрят общата численост и структура на общинската администрация и Стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2019 – 2023 година. На тяхното внимание ще бъде и Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2020 година.
На сесията ще бъде представен годишен доклад за дейността на звено „Вътрешен одит“ при Община град Добрич за 2019 година.
Зам.-кметът д-р Емилия Баева ще представи отчет   за    дейността  на  Местната   комисия   за  борба   срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в град Добрич през 2019 г. 
В дневния ред влизат още приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич за 2020 г., приемане на Отчет за изпълнението на Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич за 2019 година и Решение за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич за 2020 година.
В края на сесията съветниците ще обсъдят Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Виж видеото


Коментирайте
Подобни новини
Връчване на годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката
Връчване на годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката
Община град Добрич организира „Коледен базар – 2020“
Община град Добрич организира „Коледен базар – 2020“
Водните аварии днес
Водните аварии днес
23,6% от направените тестове са положителни, 18 от тях в Добрич
23,6% от направените тестове са положителни, 18 от тях в ДобричЯндекс.Метрика