Над 750 безработни или търсещи работа са се регистрирали в двуезичната платформа moweup.eu (ВИДЕО)

13.05.2019 г. 10:08:44 ч.
/
Над 750 безработни или търсещи работа са се регистрирали в двуезичната платформа moweup.eu (ВИДЕО)
На 10.05.2019 г. (петък), от 11:00 часа в гр. Добрич, ул. България 3, Висше Училище по Мениджмънт, зала 205 се проведе конференция за приключване на проект „Подобряване мобилността на работещи и безработни”, MOWE UP, е-MS код ROBG-170, № 16.4.2.052.
Проектът е финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020.
Бюджетът на проекта е 399 360.85 €, принос на ЕС: 339 456,72 € от ЕФРР
Период на изпълнение: май 2017 – май 2019.

Партньори:
Водещ партньор: Търговско-промишлена палата, Добрич; България
Партньор 2: СНЦ Европейски институт по културен туризъм ЕВРИКА (ЕИКТ ЕВРИКА), Добрич; България
Партньор 3: Камара за търговия, индустрия, навигация и земеделие Констанца; Румъния
 
Територия на действие:
Дейностите се осъществиха на територията на трансграничния регион България-Румъния (7 области в Румъния и 8 области в България).
 
Екипите на партньорите представиха постигнатите резултати и разработените продукти:
- двуезичната уеб-базирана платформа RO-BG moweup.eu
с брой посетители до момента:  1535, от които регистрирани потребители с достъп до всички материали и инструменти: 755
- проучвания, с цел подобряване на заетостта;
- инструменти за самооценка, осигуряващи подкрепа на търсещите работа;
- утвърдена партньорска  мрежа от 63 заинтересовани страни;
- БД на членовете на мрежата и достъп до информационните им ресурси;
- осведомителна кампания с пилотни обучения и кръгли маси с общо 731 участника в България и Румъния ;
- масова медийна кампания и др.
 
На конференцията в Добрич участваха 62 души -
безработни лица в трудоспособна възраст, хора търсещи работа, икономически и социални партньори, работодатели и фирми, регионални и местни власти, търговски организации и бизнес среди, НПО-та, граждани както и екипите на 3 партньора.
 
Виж видеото


Коментирайте
Подобни новини
Шеф Димитров: Няма разумни доводи малките семейни ресторанти да бъдат затворени (ВИДЕО)
Шеф Димитров: Няма разумни доводи малките семейни ресторанти да бъдат затворени (ВИДЕО)
Трябва ли да наема адвокат по недвижими имоти  при покупна на жилище?
Трябва ли да наема адвокат по недвижими имоти при покупна на жилище?
5 неоспорими причини да преминете към онлайн брошури, ако имате собствен бизнес
5 неоспорими причини да преминете към онлайн брошури, ако имате собствен бизнес
Проф. Мартин Банов: Вървим към възстановяване на напояването в България (ВИДЕО)
Проф. Мартин Банов: Вървим към възстановяване на напояването в България (ВИДЕО)Яндекс.Метрика