Начало >Добруджа >Регионални

Нов проект дава възможност за разкриване на работни места в община Генерал Тошево

15.01.2020 г. 14:14:27 ч.
/
Нов проект дава възможност за разкриване на работни места в община Генерал Тошево
Община Генерал Тошево и Министерството на труда и социалната политика, сключиха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез водено от общностите местно развитие МИГ – „Балчик – Генерал Тошево“.
Проектът „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и по-добра пригодност за заетост“ е на стойност 388 869.32 лв. Основните дейности са: Реализация на интегрирани подходи за мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства – възрастни хора, зависими от грижа и пълнолетни лица с увреждания; Подкрепа за намиране на работа и подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания в трудоспособна възраст чрез интегрирани комплексни мерки и предоставяне на подкрепящи услуги, включително в общността; Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в това число чрез целеви действия, насочени към уязвими групи.
Срокът за изпълнение на договора по проекта е 24 месеца, считано от 1 февруари 2020 г. и ще обхване общо 58 души. 15 неактивни или безработни участници в проекта и 3 лица с увреждания над 18 годишна възраст ще бъдат обучени и ще придобият част от професията „болногледач“, като 14 от тях ще бъдат назначени с трудов договор. Потребители на интегрираните здравно-социални услуги ще бъдат 40 лица с увреждания и лица над 65-годишна възраст – лежащо болни. За тях ще полага грижи медицинско лице.
Източник:Община Ген.Тошево

Коментирайте
Подобни новини
Община Добричка получава финансиране за обзавеждането на нов социален център в Опанец и оборудване за Социалния патронаж
Община Добричка получава финансиране за обзавеждането на нов социален център в Опанец и оборудване за Социалния патронаж
Градинката пред читалището в Тервел се превърна в център за игри и развлечения
Градинката пред читалището в Тервел се превърна в център за игри и развлечения
В община Генерал Тошево създават кадастрални карти и кадастрални регистри на урбанизираните територии
В община Генерал Тошево създават кадастрални карти и кадастрални регистри на урбанизираните територии
Кметът на Община Добричка с изнесени приемни в селата
Кметът на Община Добричка с изнесени приемни в селатаЯндекс.Метрика