Начало >Добруджа >Общество

Община Добрич: До 2022 година сградите трябва да имат технически паспорти

23.02.2021 г. 16:31:31 ч.
/
Община Добрич: До 2022 година сградите трябва да имат технически паспорти
Община град Добрич информира гражданите , че: В срок до 2022 година трябва да се съставят Технически паспорти на съществуващи строежи (сгради) – държавна, общинска или частна собственост.
Съгласно Наредба №5 от 28 декември 2006г. за техническите паспорти на строежите  "Съществуващ строеж" е:
а) строеж, който е въведен в експлоатация преди 2007 г.;
б) строеж, който се използва, независимо от това, дали са изпълнени изискванията за въвеждането му в експлоатация към датата на завършването му;
в) незавършен строеж, за който разрешението за строеж е изгубило действието си по смисъла на Закона за устройство на територията.
 
            Собствениците на строежите възлагат с договор съставянето на техническите паспорти.
            За съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж се извършва обследване за установяване на техническите му характеристики и оценка на строежа с Доклад за резултатите от обследването.
            Обследването на строежите се извършва от консултант, получил удостоверение за строителен надзор или от проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност. Обследването започва с подписване на договор за възлагане и завършва с приемане на доклада от възложителя и съставяне на техническия паспорт. Докладът за резултатите от обследването включва и техническите мерки за удовлетворяване на съществените изисквания към обследвания обект, както и предписания за недопускане на аварийни събития, които застрашават обитателите на строежа.
           
            Обхватът и съдържанието на техническите паспорти на строежите, редът за съставяне, предоставяне, регистриране и съхраняване на техническите паспорти са подробно описани в Наредба №5 от 28 декември 2006г. за техническите паспорти на строежите.   
Източник:Община ДОБРИЧ

Коментирайте
Подобни новини
Най-добрата жена-шофьор в областта ще определи осмомартенското рали в Добрич (ВИДЕО)
Най-добрата жена-шофьор в областта ще определи осмомартенското рали в Добрич (ВИДЕО)
Е-записване за ваксина - възможно от 17:00 часа днес
Е-записване за ваксина - възможно от 17:00 часа днес
Времето на 5 март
Времето на 5 март
Младите хора от Ротаракт в Добрич се включват в кампанията „С цвете в ръка срещу репродуктивните проблеми” (ВИДЕО)
Младите хора от Ротаракт в Добрич се включват в кампанията „С цвете в ръка срещу репродуктивните проблеми” (ВИДЕО)Яндекс.Метрика