Начало >Добруджа >Регионални

Община Каварна предлага актуализация на бюджета с намаление от над 200 хил. лева

20.11.2020 г. 14:32:19 ч.
/
Община Каварна предлага актуализация на бюджета с намаление от над 200 хил. лева
Публично обсъждане на актуализацията на бюджета на Община Каварна за 2020 г. се проведе днес. С предвидената актуализация бюджетът ще бъде намален с 216 464 лв.. Причината е намаление в приходната част, в заеми и трансфери. Така бюджетът от 18 223 878 лв. става 18 007 414 лв.
Основните промени, които кметът Елена Балтаджиева предлага да се извършат са:
Възстановяване на заем в размер на 68 616 лв. и трансфер в размер на 17 800 лв. за приемателна комисия по проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в Община Каварна“, финансиран със средства от Програма за развитие на селските райони - ПРСР 2014-2019г.
Прехвърляне на средства в размер на 75 000 лв. по наложени корекции и 1 101 лв., които не са били включени в бюджета на проект „Реконструкция и изграждане на улична мрежа на територията на Община Каварна“, финансиран със средства от ПРСР
Прехвърляне на средства в размер на 10 000 лв., което е делът на общината и средства в размер на 3 947 лв., които не са били включени в бюджета на проект „Реконструкция и изграждане на улична мрежа на територията на Община Каварна“
Възстановяване на средства в размер на 40 000 лв. по бюджета на проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата на питейни и отпадъчни води в град Каварна“, средства, които е следвало да се възстановят в сметката на Оперативна програма околна среда – ОПОС
Необходимо е да се извърши заем в размер на 100 000 лв. за проект „Техническа рекултивация на депо за отпадъци в землището на град Каварна“, с договор за безвъзмездна финансова помощ по ОПОС 2014-2020 г. Средствата ще се осигурят от приходите от продажба на земя
Необходимост от осигуряване на средства в размер на 48 510 лв. за неотложни дейности по „Защита на населението“ за сметка намаляването на средствата за зимно поддържане 2019-2020 г., като основанието за това е параграф &39 от Преходните и заключителни разпоредби на „Закона за здравето“
По капиталовата програма е необходимо да се извърши общо увеличение в размер на 3 500 лв., което се явява средства в размер на 2 000 лв. за приемателна комисия на обект „Водопровод от съществуващ водоем от „Топола“ до „Божурец“ и придобиване на информационно табло в размер на 1 500 лв. Средствата ще се прехвърлят от неизразходваните средства за командировки на общинската администрация, които са в размер на 3 500 лв. 
Намаленията, с цел компенсиране на средствата, по заеми и трансфери, са основно от:
Намаляване на „Текущи разходи“ в общинска администрация в размер на 52 000 лв.
Намаляване на средства по „Културният и спортен календар“ в размер на 121 464 лв.
Намаляване на средствата за текущ ремонт на читалища в размер 38 000 лв. 

Коментирайте
Подобни новини
Община Тервел дава възможност на медицински специалисти да помагат в МБАЛ-Добрич
Община Тервел дава възможност на медицински специалисти да помагат в МБАЛ-Добрич
Приключи ремонтът на клуба в село Присад
Приключи ремонтът на клуба в село Присад
Удължен е срокът за три дейности по проект „Заедно можем да продължим“ в община Генерал Тошево
Удължен е срокът за три дейности по проект „Заедно можем да продължим“ в община Генерал Тошево
Децата от училището в село Лозенец са сред финалистите в игра за здраве
Децата от училището в село Лозенец са сред финалистите в игра за здравеЯндекс.Метрика