Начало >Добруджа >Регионални

Община Каварна стартира прием на заявления по проект „Топъл обяд Каварна”

09.10.2019 г. 10:21:32 ч.
/
Община Каварна стартира прием на заявления по проект „Топъл обяд Каварна”
Община Каварна уведомява всички заинтересовани граждани, че стартира нов прием на заявления по проект „Tопъл обяд Каварна - 2016” за периода от 01.12.2019 г. до 29.02.2020 г.
Заявления–декларации ще се приемат в работно време в стая 312, етаж 2 на Община Каварна, ул. Добротица № 26, от 14 октомври /вторник/ до 01 ноември /петък/ включително до края на работният ден. 
Право да се възползват от услугата топъл обяд имат лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от  Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане”; семейства и самотноживеещи пенсионери, които имат ниски доходи и не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си; скитащи и бездомни деца и лица и лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.      
Всички лица, желаещи да ползват услугата, следва да попълнят и подадатлично или чрез упълномощено лице Заявление-декларация от кандидата по образец, като към заявлението следва да бъдат приложени и документ за самоличност на лицето или на законния му представител/за справка/; удостоверение за раждане на дете /за справка/; копие на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК и оригинал /за справка, ако е приложимо/; копие на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК на дете и оригинал/за справка, ако е приложимо/; служебна бележка за доходите от месторабота /ако кандидатът работи/; пълномощно за лице, което ще подаде заявлението от името на кандидат за потребител, ако същото е в невъзможност само да ги подаде.
 
В продължение на три месеца – ежедневно, след извършване на подбор, на 200 представители на целевите групи от Община Каварна, ще бъде предоставен топъл обяд, състоящ се от супа, основно ястие и хляб, а при реализирани икономии и десерт. Предвиденият срок за изпълнението на проекта е от 01.12.2019 г. до 29.02.2020г. включително.
 
 
Ще бъде изготвен списък на одобрените лица за ползване на социалната услуга, който ще бъде общодостъпен на официалната интернет страница на общината на адрес:www.kavarna.bg, на информационното табло в общинска администрация на ул. „Добротица“ №26, както и в кметствата на населените места в Община Каварна. С всяко от одобрените лица ще се сключи индивидуален договор за предоставяне на социалната услуга. Всеки потребител ще се подписва ежедневно за получения обяд. Невключените към момента на стартирането на услугата лица ще бъдат в списъка на чакащите /резерви/, ако отговарят на изискванията за целевите групи по проекта. Те ще бъдат включени в проекта при отпадане на даден потребител. 
Стойност на проекта е  256 940.05 лв.
Снимка:dobrudjabg.com
Източник:Община Каварна

Коментирайте
Подобни новини
Баба Янка – щастлива баба на 15 внуци и правнуци (ВИДЕО)
Баба Янка – щастлива баба на 15 внуци и правнуци (ВИДЕО)
Медийна група „Добруджа“ зарадва с подаръци пенсионерския клуб в Полк. Иваново на Бабинден (ВИДЕО)
Медийна група „Добруджа“ зарадва с подаръци пенсионерския клуб в Полк. Иваново на Бабинден (ВИДЕО)
В каварненската болница отбелязаха Деня на родилната помощ
В каварненската болница отбелязаха Деня на родилната помощ
Кметът Валентин Димитров поздрави акушер-гинеколог  и акушерка в Генерал Тошево за днешния празник
Кметът Валентин Димитров поздрави акушер-гинеколог и акушерка в Генерал Тошево за днешния празникЯндекс.Метрика