Начало >Добруджа >Общество

Общински съвет – Добрич ще заседава на 24 ноември

22.11.2020 г. 09:19:08 ч.
/
Общински съвет – Добрич ще заседава на 24 ноември
Общински съвет – Добрич ще проведе редовно заседание на 24 ноември от 9.00 часа. 22 точки включва дневният ред на сесията. На нея кметът Йордан Йорданов ще внесе за приемане актуализация на бюджета за 2020 година, Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич, както и Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община гр. Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност.      
На вниманието на съветниците ще бъдат две докладни, които бяха предвидени за разглеждане и на предишната сесия, но оттеглени от вносителя – за прекратяване на два концесионни договора.   
Съветниците трябва да дадат съгласието си Общината да кандидатства с проектно предложение "Обновяване на културна инфраструктура – зала „Добрич“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.  
На вниманието на съветниците е предложение за поемане на краткосрочен дълг, чрез провеждане на  процедура за избор на кредитна институция.                            
Общинският съвет трябва да одобри удължаване срока на два договора за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, отпуснати за изпълнение на два проекта, които Община Добрич  реализира - „Подобряване на връзката с TEN-T мрежата в трансграничния регион Меджидия – Добрич“ по Програма INTERREG V-A Румъния – България 2014 2020 г. и „Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.
Снимка:dobrudjabg.com

Коментирайте
Подобни новини
Водните аварии днес
Водните аварии днес
Николай Милков е временен областен координатор на ПП „Републиканци за България“
Николай Милков е временен областен координатор на ПП „Републиканци за България“
Църквата почита апостол Андрей Първозвани
Църквата почита апостол Андрей Първозвани
23 новите регистрирани случаи на коронавирус в област Добрич
23 новите регистрирани случаи на коронавирус в област ДобричЯндекс.Метрика