Начало >Добруджа >Общество

Отворена е процедура „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България“ по ОП „Околна среда“

20.11.2019 г. 14:22:12 ч.
/
Отворена е процедура „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България“ по ОП „Околна среда“
Отворена е процедура „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020. Целта е изграждане, развитие и поддържане на споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България, чрез планиране и провеждане на 25 регионални информационни кампании. Атрактивно представяне на мрежата Натура 2000.
Допустими бенефициенти са общини, юридически лица с нестопанска цел, структури или звена на МОСВ и МЗХГ (ИАГ и нейните структури) и научни институти.
Партньорство е допустимо, но не е задължително. Кандидатът или партньорът следва да бъдат със седалище и адрес на управление, който е на територията на региона, в който ще се осъществяват дейностите.
Общ размер на средствата по процедурата 1 785 000 лв. Максималният размер на БФП за проектно предложение е 71 400 лв. с ДДС. Исканата безвъзмездна финансова помощ за основните дейности по проекта не може да надвишава 60 000 лв. с ДДС.
 Допустими за финансиране дейности са организиране и провеждане на събития, включително атрактивни, иновативни форми (фестове, паради, фестивали, природо-научни творчески конкурси, културни и арт практики, пътуващи семинари и др.) за популяризиране възможностите за развитие на местните общности, популяризиране на бизнес модели и на добри практики и опит от други региони/държави, свързани с възможностите, които мрежата Натура 2000 предоставя и които са приложими за съответния регион.
Един кандидат може да подаде проектно предложение само за една регионална информационна кампания. По процедурата не са допустими проекти, с които се  предоставя единствено обща информация за мрежата Натура 2000.
 Продължителността на проектите е до 36 месеца в зависимост от характера на предвидените в проектите дейности, но не по-късно от 31.12.2023 г.
Краен срок за кандидатстване е 17:30 часа на 27.01.2020 г.
Снимка:www.cic.bg

Коментирайте
Подобни новини
5,6% е равнището на безработица в Добричка област през август
5,6% е равнището на безработица в Добричка област през август
От 1-ви октомври от ЖП гара Добрич ще пътувате само с автобуси (ВИДЕО)
От 1-ви октомври от ЖП гара Добрич ще пътувате само с автобуси (ВИДЕО)
Избраният от Добрич Красимир Янков и още петима депутати напускат парламентарната група на БСП
Избраният от Добрич Красимир Янков и още петима депутати напускат парламентарната група на БСП
Фармацевт: Абсолютно правилно е решението за отмяна на въвеждане на  апарати с лекарства (ВИДЕО)
Фармацевт: Абсолютно правилно е решението за отмяна на въвеждане на апарати с лекарства (ВИДЕО)Яндекс.Метрика