Начало >Добруджа >Регионални

Планираният бюджет за 2020 г. на община Тервел е 14,2 млн. лв.

17.01.2020 г. 10:48:51 ч.
/
Планираният бюджет за 2020 г. на община Тервел е 14,2 млн. лв.
Публичното обсъждане на проектобюджета на община Тервел за 2020 година ще бъде на 22 януари от 15.00 часа. Финансовата рамка не се различава съществено от миналогодишната, посочват от общината. Планираният бюджет за 2020 г. е 14 221 000 лв. и е с 1,3 млн.лв. по-малък от миналогодишния бюджет. Разликата се дължи това, че през 2019 г. Община Тервел усвои дългосрочен кредит в размер на 891 хил. лв. за основен ремонт на главната улица на с.Безмер. Освен това остатъкът от средства от проекти в етап на изпълнение към 31.12.2018 г. , включен в бюджет 2019 г. е бил по-голям в сравнение с този, формиран в  края на 2019 г. През 2019 г. са реализирани значими инфраструктурни проекти и за 2020 г. предстои да се завършват и разплащат по-малки проекти.
При местните приходи се очаква ръст от 10 %, който се дължи на  просрочени през 2019 г. вземания за наеми на общински земи .През м.ноември бяха предприети спешни мерки за събиране на вземанията , в резултат на което половината от сумата постъпи в общинската хазна през м.януари тази година и ще представлява част от приходите на общината за 2020 г.Планирана е по-малка сума от приходи за ползване на детски градини, тъй като за учебната 2020/2021 г. общината ще поеме разхода за храна за всички деца, посещаващи детски градини и детска ясла на територията на Община Тервел. Местните данъци няма да се увеличават.
При разходите в общинския бюджет стремежът е да не се допуска неефективно разходване на собствени средства за голям обем дофинансиране на дейности, които са държавна отговорност. През 2020 г. е планирано само с 40 хил. лв. по-голямо финансиране на държавните дейности – общинска администрация, детски градини, дом за стари хора, детски ясли, училищно здравеопазване, звено „Училищни превози“. Не се планира съкращаване на работни места , заети от хора в трудоспособна възраст.
Запазва се субсидията за спортните клубове, като се заделя такава и за някои от дейностите на клуб по джудо. Общината осигурява субсидия за клубове по футбол (няколко),атлетика и шах. Ще продължи политиката за подкрепа на ансамбъла, балета, школите в Центъра за подкрепа на личностно развитие. Осигуряват се средства и за безплатни за гражданите прояви в годишния афиш за култура, както и за отопление на залата на градското читалище. Подпомага се и работата на медицинския център.Отделена е сума и за продължаване на археологическите проучвания на крепостта „Палматис“.
Капиталовата програма на общината възлиза на малко над 1 млн. лева, от които собствените бюджетни средства са само 6 хил. лв. Останалата част от програмата се финансира с целеви средства. Предложението , което ще бъде внесено в общинския съвет за разглеждане предвижда ремонт на улици в 6 населени места (Коларци, Зърнево,Божан, Балик, Градница, Тервел) на обща стойност 603 хил. лв.Предвижда се подкрепа за изграждане на база за практика за професионалната паралелка в обединеното училище в с.Орляк.
В капиталовата програма се залагат средства и за проектиране и ремонт на покриви – на Блок 1 (общински), на единият от корпусите на СУ “Йордан Йовков“, на училището в с.Зърнево, на Дома за стари хора. Предвижда се да се закупи нова блок-печка за кухнята майка в ДГ “Здравец“ в гр.Тервел , както и да се доставят масивни двойни люлки за няколко села и детски градини в общината.
С остатък от средства , осигурени с постановление на правителството, ще се ремонтират паркинги на многофамилни жилищни сгради на ул.“Хан Аспарух“ – паркинг на Блок „Хан Тервел“, на блоковете зад РПУ Тервел и на блоковете до общинския музей.
Общината има шест проекти за инфраструктура в процес на оценка, за които в случай на одобрението им, ще започне работа през 2020 г. Двата проекта са внесени през първите два месеца на новия мандат.
Отделени са средства за частично плащане за закупуване на сметосъбиращ автомобил, с който да се обезпечи сметосъбиране на всички села в общината.

Коментирайте
Подобни новини
Община Каварна се опитва да изплува от финансовото блато (ВИДЕО)
Община Каварна се опитва да изплува от финансовото блато (ВИДЕО)
Лекарите в болницата в Каварна вземат заплати за ноември.Дарението чака потребление (ВИДЕО)
Лекарите в болницата в Каварна вземат заплати за ноември.Дарението чака потребление (ВИДЕО)
Приключва ремонтът на Дамбата в Балчик (ВИДЕО)
Приключва ремонтът на Дамбата в Балчик (ВИДЕО)
Изложба „Строителите на паметника на Свободата“ откриват в Балчик (ВИДЕО)
Изложба „Строителите на паметника на Свободата“ откриват в Балчик (ВИДЕО)Яндекс.Метрика