Начало >Добруджа >Общество

По проект на „Еразъм +“ се обучават във Ветеринарната гимназия

08.04.2019 г. 09:20:07 ч.
/
По проект на „Еразъм +“ се обучават във Ветеринарната гимназия
По нов проект „Практика в ЕС -  ключ към професионален успех“, по програма „Еразъм +“, работят в ПГВМ „Проф. д-р Г.Павлов“. В него участват 20 ученика от 10, 11 и 12 клас, специалност „Ветеринарен техник“ и 7 ползватели от педагогическия персонал, отговарящи за провеждането на професионалната подготовка, които имат възможност да проведат практическо обучение в Белгия, Дания и Холандия.
 
Практиката на учениците се осъществява в реална работна среда във фамилни ферми в област Фландрия, Белгия и област Фризия, Холандия. Учениците са разделени на две групи, 15 ученика от 24 март до 14 април в Белгия и 5 ученика от 31 март до 21 април в Холандия. Обучението на преподавателите ще се осъществи от 23.04-30.04 в Селскостопанската бизнес академия „Далум“, в гр. Одензе, Дания.
 
Основните обучителни дейности за учениците са свързани с извършване на ветеринарното обслужване и профилактика на животните във фермата; иновативни техники за хранене, доене; употребата на ветеринарно-медицински продукти; развъдна дейност; система за идентификация и регистрация на животните; спазване на правилата за защита и хуманно отношение към животните; екологична ефективност; използване на специализиран софтуер и ИТ приложения за животновъдната ферма. 
Обучението на ползвателите от педагогическия персонал е свързано с: въвеждането на нови теми и предмети в учебните програми и планове; организацията на образователния процес при различните форми на обучение и учебни програми; актуализиране на професионалните знания и умения по ветеринарна медицина; системи за превенция и законодателство; холистичен подход към селското стопанство; циркулярен подход към ресурсите; устойчиво земеделие и пермакултура; органично производство и устойчивост, биозащита, безопасност на храните. 
Очакваните резултати са: въвеждане на нови теми и предмети при обучението по специалността „Ветеринарен техник” в ПГВМ; усвояване на нови и актуализиране на професионални компетентности; мотивиране на учениците и учителите, насърчаване на индивидуалното им развитие; социалното приобщаване на ученици с различен социален и етнически статус; развиване на самостоятелност и лидерски качества, инициативност при учене чрез правене; прилагане на съвременни иновативни методи и подходи в обучението по професионална подготовка и повишаване на качеството на преподаване. 
Всеки ползвател ще подобри своята професионална, чуждоезикова и дигитална компетентност. Добавената стойност на проекта е, че запознавайки се с чуждата култура ще им помогне да развият чувство за толерантност и принадлежност към европейските ценности. 
След приключването на практиката всеки от участниците ще получи сертификат за успешно преминала практика; документ EUROPASS Мобилност, удостоверяващ придобита професионална квалификация; документ EСVETза междуинстиционален трансфер на кредити. За придобитите знания по английски език, след успешно преминато онлайн обучение по езикова подкрепа в платформата на OLS и по професионална подготовка ще бъдат издадени сертификати от училище за усвоените знания и практичната им приложимост.

Коментирайте
Подобни новини
Времето на 30 май
Времето на 30 май
Въпреки сушата в Североизточна България няма заплаха за зърнената ни реколта
Въпреки сушата в Североизточна България няма заплаха за зърнената ни реколта
„Работилница за въображение“ отваря врати на 1 юни в Галерията
„Работилница за въображение“ отваря врати на 1 юни в Галерията
Журито за избор на входен монумент на Добрич не излъчи победител
Журито за избор на входен монумент на Добрич не излъчи победителЯндекс.Метрика