Начало >Добруджа >Общество

По проект на „Еразъм +“ се обучават във Ветеринарната гимназия

08.04.2019 г. 09:20:07 ч.
/
По проект на „Еразъм +“ се обучават във Ветеринарната гимназия
По нов проект „Практика в ЕС -  ключ към професионален успех“, по програма „Еразъм +“, работят в ПГВМ „Проф. д-р Г.Павлов“. В него участват 20 ученика от 10, 11 и 12 клас, специалност „Ветеринарен техник“ и 7 ползватели от педагогическия персонал, отговарящи за провеждането на професионалната подготовка, които имат възможност да проведат практическо обучение в Белгия, Дания и Холандия.
 
Практиката на учениците се осъществява в реална работна среда във фамилни ферми в област Фландрия, Белгия и област Фризия, Холандия. Учениците са разделени на две групи, 15 ученика от 24 март до 14 април в Белгия и 5 ученика от 31 март до 21 април в Холандия. Обучението на преподавателите ще се осъществи от 23.04-30.04 в Селскостопанската бизнес академия „Далум“, в гр. Одензе, Дания.
 
Основните обучителни дейности за учениците са свързани с извършване на ветеринарното обслужване и профилактика на животните във фермата; иновативни техники за хранене, доене; употребата на ветеринарно-медицински продукти; развъдна дейност; система за идентификация и регистрация на животните; спазване на правилата за защита и хуманно отношение към животните; екологична ефективност; използване на специализиран софтуер и ИТ приложения за животновъдната ферма. 
Обучението на ползвателите от педагогическия персонал е свързано с: въвеждането на нови теми и предмети в учебните програми и планове; организацията на образователния процес при различните форми на обучение и учебни програми; актуализиране на професионалните знания и умения по ветеринарна медицина; системи за превенция и законодателство; холистичен подход към селското стопанство; циркулярен подход към ресурсите; устойчиво земеделие и пермакултура; органично производство и устойчивост, биозащита, безопасност на храните. 
Очакваните резултати са: въвеждане на нови теми и предмети при обучението по специалността „Ветеринарен техник” в ПГВМ; усвояване на нови и актуализиране на професионални компетентности; мотивиране на учениците и учителите, насърчаване на индивидуалното им развитие; социалното приобщаване на ученици с различен социален и етнически статус; развиване на самостоятелност и лидерски качества, инициативност при учене чрез правене; прилагане на съвременни иновативни методи и подходи в обучението по професионална подготовка и повишаване на качеството на преподаване. 
Всеки ползвател ще подобри своята професионална, чуждоезикова и дигитална компетентност. Добавената стойност на проекта е, че запознавайки се с чуждата култура ще им помогне да развият чувство за толерантност и принадлежност към европейските ценности. 
След приключването на практиката всеки от участниците ще получи сертификат за успешно преминала практика; документ EUROPASS Мобилност, удостоверяващ придобита професионална квалификация; документ EСVETза междуинстиционален трансфер на кредити. За придобитите знания по английски език, след успешно преминато онлайн обучение по езикова подкрепа в платформата на OLS и по професионална подготовка ще бъдат издадени сертификати от училище за усвоените знания и практичната им приложимост.

Коментирайте
Подобни новини
Дезинфекция на пощенските пратки в Ухан заради коронавируса в Китай
Дезинфекция на пощенските пратки в Ухан заради коронавируса в Китай
Проф.Иван Киряков: Пожълтяването на посевите не се дължи на слабо торене, засега опасност  за житото няма
Проф.Иван Киряков: Пожълтяването на посевите не се дължи на слабо торене, засега опасност за житото няма
CORTEVA ще получи  специалната статуетка на Добрички панаир АД (ВИДЕО)
CORTEVA ще получи специалната статуетка на Добрички панаир АД (ВИДЕО)
Времето на 30 януари
Времето на 30 януариЯндекс.Метрика