Начало >Добруджа >Регионални

Подготвят изменения в двете защитени зони на територията на Община Генерал Тошево

09.10.2020 г. 17:24:47 ч.
/
Подготвят изменения в двете защитени зони на територията на Община Генерал Тошево
Министерството на околната среда и водите публикува проект на заповед за изменения в двете защитени зони на територията на Община Генерал Тошево. Това са Защитена зона BG0000569 "Кардам" и Защитена зона BG0000570 "Изворово - Краище". В срок до 25 октомври 2020 г., заинтересованите лица могат да представят мотивирани писмени становища, възражения и предложения, относно забраните или ограниченията, предвидени в заповедта, съобщават от Община Генерал Тошево.   

В границите на защитените зони важат редица забрани, сред които забрана за провеждане на състезания с моторни превозни средства; движение на мотоциклети, бъгита, ATV и UTV; промяна на начина на трайно ползване; разораване; залесяване; превръщане в трайни насаждения; премахване на характеристики на ландшафта; търсене и проучване на общоразпространени полезни изкопаеми; употреба на пестициди, минерали и други биологично активни вещества; палене на стърнища и др.  

Защитена зона BG0000569 "Кардам", в землищата на селата Снягово, Огражден, Кардам и град Генерал Тошево, е с обща площ от 9 183, 377 дка. Предмет на опазване в тази защитена зона са: типът природно местообитание 6210 Полуестествени сухи треви и храстови съобщества върху варовик; бозайници (пъстър пор, степен пор и лалугер); влечуги (пъстър смок, обикновена блатна костенурка, шипоопашата костенурка и шипобедрена костенурка).

Защитена зона BG0000570 "Изворово - Краище", в землищата на селата Краище, Житен, Изворово, Красен и Росен, е с обща площ от 10 815,236 дка. Предмет на опазване в защитената зона са: типът природно местообитание 62С0 Понто-Сарматски степи; бозайници (европейски вълк, пъстър пор, степен пор и лалугер); влечуги (пъстър смок, обикновена блатна костенурка, шипоопашата костенурка и шипобедрена костенурка); безгръбначни (лицена). 

Защитените зони се обявяват с цел опазване и поддържане на типа природно местообитание, неговата популация и разпространение и подобряване на структурата и функциите му.

Коментирайте
Подобни новини
230 ученици се включиха в три конкурса в община Добричка
230 ученици се включиха в три конкурса в община Добричка
Грейнаха светлините на коледната елха на Община Добричка
Грейнаха светлините на коледната елха на Община Добричка
Откриват процедура за концесия за част от плаж „Добруджа - юг“  в община Шабла
Откриват процедура за концесия за част от плаж „Добруджа - юг“ в община Шабла
Правителството предоставя на Община Тервел имот в центъра на града
Правителството предоставя на Община Тервел имот в центъра на градаЯндекс.Метрика