Начало >Добруджа >Регионални

Приключи техническата рекултивация на депото в квартал Пастир в Генерал Тошево

15.01.2021 г. 15:04:31 ч.
/
Приключи техническата рекултивация на депото в квартал Пастир в Генерал Тошево
В края на миналата седмица приключи техническата рекултивация на депото в квартал Пастир по проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци – град Генерал Тошево“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.
   Проектът включва дейности по рекултивация на съществуващо общинско депо за неопасни отпадъци на община Генерал Тошево, което е разположено в землището на града, в кв. Пастир, на площ от 54 дка, а общата площ с натрупани отпадъци е 76 дка.  Те имат за цел максимално да се ограничи неблагоприятното въздействие върху околната среда на натрупаните стари отпадъци и да се намали вредното им влияние върху почвата, водите и въздуха.
    Площта, предвидена за рекултивиране беше с нарушена структура и почвено плодородие в резултат на дългогодишното натрупване на отпадъци.
   Техническата рекултивация включваше пробутване, локализиране на отпадъците в новооформено тяло на депото, почистване и изграждане на газоотвеждаща система.
   С реализацията на проекта  ще се постигнат следните цели: Рекултивиране и закриване на старо общинско депо за битови отпадъци; Намаляване на негативното въздействие върху компонентите на околната среда – почви, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води; Прекратяване на разпрашаването на леките фракции отпадъци; Вписване в релефа на околния терен на тялото на отпадъците; Намалени рискове за човешкото здраве в общината; Подобряване на жизнената среда на населението на територията на общината; Създаване на условия за контрол на процесите, протичащи в тялото на депото и въздействието му върху околната среда.
   Техническата рекултивация на депото е на стойност 2 924 567,16 лв. с ДДС.
Снимка:generaltoshevo.bg
Източник:Община Ген.Тошево

Коментирайте
Подобни новини
Община Крушари прави обществено обсъждане на ПИРО
Община Крушари прави обществено обсъждане на ПИРО
Десислава Бонева от Каварна е с приз "Студент на годината"2020
Десислава Бонева от Каварна е с приз "Студент на годината"2020
В осем села в община Добричка ще се реализират проекти, финансирани от ПУДООС
В осем села в община Добричка ще се реализират проекти, финансирани от ПУДООС
И в малкото селце Полковник Иваново честваха 3-ти март (ВИДЕО)
И в малкото селце Полковник Иваново честваха 3-ти март (ВИДЕО)Яндекс.Метрика