Прокуратурата възложи на КЕВР незабавна проверка за състоянието на ВиК мрежата в страната

19.02.2020 г. 15:03:32 ч.
/
Прокуратурата възложи на КЕВР незабавна проверка за състоянието на ВиК мрежата в страната
Върховна административна прокуратура /ВАП/ възложи на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ извършването на незабавна проверка за състоянието на мрежата за водоснабдяване и канализация /ВиК/ в страната, включително изграждане на водопроводи, които не са пригодени за водоснабдяване, в резултат на което се създават предпоставки и за аварии, и за разпиляване на води.
Проверката се извършва предвид голямата обществена значимост на проблема, тъй като се засягат значими обществени интереси – според чл. 1 от Закона за водите /ЗВ/ , водата за питейно-битови нужди е основна жизнена потребност по смисъла на Закона за социалното подпомагане /ЗСП/, а ВиК услугите са дейности от обществен интерес (чл.3 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги /ЗРВКУ/.
Ще бъде проверено изпълнението  на дейностите от ремонтните и производствените програми от утвърдените бизнеспланове, задължителни за ВиК оператора, както и влаганите материали, които съответстват по качество, предназначение и са придобити от ВиК оператора за влагането им в отчетените работи.
Другата проверявана област е годишните целеви нива на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги,включително и за намаляване на загубите на вода заложени в бизнесплановете.
При непосредствено установяване на данни за извършено престъпление да се уведомят незабавно органите на МВР, съответната компетентна прокуратура, а обобщен доклад с пълните данни за резултатите от проверката и предприетите мерки от КЕВР да се изпрати на ВАП.
Снимка:dobrudjabg.com

Коментирайте
Подобни новини
Tрябва да запазим работниците, за да можем да се възстановим
Tрябва да запазим работниците, за да можем да се възстановим
Местят ежедневните брифинги от 17:00 в 08:00 часа
Местят ежедневните брифинги от 17:00 в 08:00 часа
Въведохме лятното часово време
Въведохме лятното часово време
Премахват пейките в Бургас като мярка срещу COVID-19
Премахват пейките в Бургас като мярка срещу COVID-19Яндекс.Метрика