Начало >Добруджа >Общество

Смъртността в област Добрич – над средната за страната

14.08.2019 г. 10:25:34 ч.
/
Смъртността в област Добрич – над средната за страната
Броят на умрелите през 2018 г. в област Добрич е 2 908 души, а коефициентът на обща смъртност - 16.6‰, при 15.4‰ за страната. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 49 случая, или с 1.7%. Нивото на общата смъртност продължава да е твърде високо.
Смъртността сред мъжете (18.2‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (15.1‰). През 2018 г. на 1 000 жени умират 1 146 мъже, при 1 080 мъже за страната. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (21.7‰) отколкото в градовете (14.4‰).
С най-висока смъртност в страната са областите Видин - 23.2‰, Монтана - 21.7‰ и Кюстендил - 20.3‰. В седем области смъртността е по-ниска от общата за страната, като най-ниска е в София (столица) - 11.7‰.. Област Добрич е на 15-о място с 16.6‰.
Общо за ЕС-28 коефициентът на смъртност през 2017 г. е 10.3‰.
През 2018 г. в област Добрич са починали 10 деца на възраст до една година.
В регионален аспект през 2018 г. в общо единадесет области коефициентът на детска смъртност е по-нисък от средния за страната, като най-нисък е в областите Смолян - 1.5‰, и София (столица) - 2.7‰. Най-висока стойност на коефициента на детска смъртност е регистрирана в областите Плевен (11.3‰) и Разград (10.6‰).
Различните равнища на смъртност сред мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот на различните групи население.
Средната продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Добрич, изчислена за периода 2016 - 2018 г., е 73.4 години и спрямо предходния период (2015 - 2017 г.) тя се увеличава с 0.2 години. Средната продължителност на живота при мъжете е 69.6 години, докато при жените е със 7.8 години по-висока - 77.4 години. Средната продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2016 - 2018 г., е 74.8 години и спрямо предходния период остава непроменена.

Коментирайте
Подобни новини
Временна организация на движение на участък от бул. "25-и септември"
Временна организация на движение на участък от бул. "25-и септември"
Втори пациентен монитор дариха на болницата от кампанията „Капачки за благотворителност” (ВИДЕО)
Втори пациентен монитор дариха на болницата от кампанията „Капачки за благотворителност” (ВИДЕО)
Времето на 22 януари
Времето на 22 януари
На Бабинден - смях и настроение в пенсионерски клуб „Отец Паисий” в Добрич (ВИДЕО)
На Бабинден - смях и настроение в пенсионерски клуб „Отец Паисий” в Добрич (ВИДЕО)Яндекс.Метрика