Начало >Добруджа >Общество

Средната годишна заплата за обществения сектор през 2019 г. се е увеличила двойно повече от тази в частния

14.01.2021 г. 11:39:05 ч.
/
Средната годишна заплата за обществения сектор през 2019 г. се е увеличила двойно повече от тази в частния
Средногодишният брой наети лица по трудово и служебно правоотношение през 2019 г. е 39.0 хил.. В сравнение с 2018 г. броят на наетите намалява с 1.5 хил. или с 3.7%. Това показват данните на отдел «Статистически изследвания» Добрич.
Увеличение са наблюдава в 3 от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” (1.2%) и “Административни и спомагателни дейности” (0.7%). Намаление на наетите е регистрирано в 16 икономически дейности – като най-значимо е в „Операции с недвижими имоти”  с 8.6%.
Най-голям е относителният дял на наетите в дейностите „ Преработваща промишленост “ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети “ съответно 19.2% и 16.1%.
В област Добрич средната брутна годишна работна заплата за 2019 г. е 11 440 лв., при
15 209 средно за сраната.
   През 2019 г. средната годишна брутна заплата в област Добрич се увеличава спрямо 2018 г. с 9.6%. Икономическите дейности при който е регистрирано най-голямо увеличение са  „Строителство“ (19.3%),  „Образование“ (18.6%) и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ (15.6%). Намаление се наблюдава само във „Финансови и застрахователни дейности“ (0.8%).
Икономическите дейности с най-високо средногодишно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през 2019 г. са:
 „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 32 915 лв.;
„Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - 15 018 лв.;
 „Държавно управление“ - 14 817 лева.Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:
„Административни дейности” – 8 083 лв.;
„Други дейности” - 8 674 лв.;
 „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” - 9 404 лева;Спрямо 2018 г. средната годишна работна заплата за обществения сектор се увеличава с 14.7% и достига 13 189 лв., а в частният сектор със 7.6 % - 10 838 лв.                                                   
 По размер на средната работна заплата за 2019 г. област Добрич заема 17 място сред 28-те области в сраната. С най-високо средно възнаграждение е област София (столица) - 21 040 лв., а с най-ниско област Благоевград - 9 810 лева.

Коментирайте
Подобни новини
Първи договори за финансиране на средни предприятия от областта за преодоляване на последиците от пандемията
Първи договори за финансиране на средни предприятия от областта за преодоляване на последиците от пандемията
Заповед: Разрешават се планови операции и практики в училищата
Заповед: Разрешават се планови операции и практики в училищата
Времето на 16 януари
Времето на 16 януари
Стартира специализирана полицейска операция за безопасност на движението в малките населени места
Стартира специализирана полицейска операция за безопасност на движението в малките населени местаЯндекс.Метрика