Начало >Добруджа >Регионални

Три училища в община Добричка с прием след 7 клас

04.06.2020 г. 16:07:30 ч.
/
Три училища в община Добричка с прием след 7 клас
Средно училище „Никола Вапцаров“ в Карапелит, Обединено училище „Добри Войников“ в село Победа и ОбУ„Пейо Яворов“ в Стефаново обявяват прием след седми клас за учебната 2020-2021г. 
 
Обединено училище „Добри Войников“ - с.Победа
ул. „Първа“ № 38,  0885 988470, e-mail: ou_d.voinikov@abv.bg  www.ouvoynikov-pobeda.com
 
 Обединено училище „Добри Войников“ е наследник на Основно училище „Добри Войников”. Създадено е в далечната 1849 година и развива образователното дело вече 169 години. Училището е преобразувано със заповед № РД 14-11/02.03.2017 г. и от учебната 2017/2018 г. предлага обучение по специалност  „Шлосерство“ с професия  „Шлосер“ и специалност  „Шивачество“ с професия  „Шивач“. Разполага с просторни съвременни класни стаи и кабинети, оборудвани с лаптопи и мултимедийни проектори, реновирани физкултурен салон и столова, театрална сцена, медицински кабинет, стая за занимания по интереси и оборудвани учебни работилници по шлосерство и шивачество. Отлично квалифицирани педагогически специалисти прилагат иновативни методи на преподаване по учебните предмети.
 
За учебната 2020/ 2021 г. училището ще продължи да предлага обучение по специалностите „Шлосерство“ и „Шивачество“.
Срокове за прием:
1. Подаване на документи за участие в приема – 03-07.07.2020 г.
2. Обявяване на списъците с приети ученици на I етап – до 13.07.2020 г.
3. Записване на приетите ученици на I етап на класиране в училище или подаване на заявление за участие във II етап на класиране – до 16.07.2020 г.
4. Обявяване на списъците с приетите ученици на II етап – до 20.07.2020 г.
5. Записване на приетите ученици на II етап на класиране – до 22.07.2020 г.
6. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след II етап на класиране – до 23.07.2020 г.
7. Подаване на документи за участие в III етап на класиране – 24.07-27.07.2020 г.
8. Обявяване на списъците с приети ученици на III етап на класиране – до 29.07.2020 г.
9. Записване на приетите ученици на III етап на класиране – до 30.07.2020г.
10. Обявяване на записалите се ученици и  броя на незаетите места след III етап на класиране – до 03.08.2020 г.
11. Попълване на незаетите места след III класиране и записване -  до 10.09.2020 г.

Средно училище „Никола Вапцаров“ - с.Карапелит
ул. „Втора“ № 6, тел: 05714/2215, e-mail: kaili69@abv.bg   www.oukarapelit.info
 
Средно училище „Никола Вапцаров“ в Карапелит е открито през 1868 г. и е първото в района възрожденско училище. До 2017 г. училището е основно, след което става обединено, а през 2018 г., по предложение на Добрички общински съвет, е преобразувано в средно. СУ ”Никола Вапцаров” в с. Карапелит е средищно училище, в което се обучават деца от  селата  Карапелит, Подслон, Енево, Фелдфебел Дянково,  Дряновец, Ловчанци, Самуилово, Бенковски и Орляк. Училището предлага обучение на ученици от I до XII клас в дневна форма на обучение. Учениците от гимназиален етап се обучават в специалност „Хранително-вкусова промишленост“, което им дава възможност след завършване на образованието да се реализират в различни фирми, занимаващи се с производство и преработка на хранителни продукти, маслопродукти  и етерични масла. Практическото им обучение се провежда в „Клас олио“ АД и „Био- Ко“ ЕООД – цех с. Карапелит. За обучението и възпитанието им се грижат 20 високо квалифицирани преподаватели. Материалната база непрекъснато се модернизира и обновява. Училището разполага с добре уредени класни стаи, два компютърни кабинета, библиотека, две игротеки, зала за тенис на маса, кабинет за обучение по БДП, физкултурен салон, столова, обзаведени със съвременни нови мебели, аудио-визуални средства, компютърна техника и Wi-Fi мрежа, която е достъпна в цялата сграда на училището. За сигурността и безопасността на учениците е изградена система за видео наблюдение с денонощно записващо устройство, СОТ и физическа охрана. Сградата е реновирана - с топлоизолация, с ПВЦ дограма, с парно отопление и изключително благоприятна слънчева архитектура, което гарантира прекрасни условия и през зимния период. Има изградена достъпна архитектурна среда – рампа за хора в неравностойно положение.
За учебната 2020/2021 г. училището ще продължи да предлага обучение по специалността „Хранително-вкусова промишленост“.
Срокове за прием:
1. Подаване на документи за участие в приема – 03-07.07.2020 г.
2. Обявяване на списъците с приети ученици на I етап – до 13.07.2020 г.
3. Записване на приетите ученици на I етап на класиране в училище или подаване на заявление за участие във II етап на класиране – до 16.07.2020 г.
4. Обявяване на списъците с приетите ученици на II етап – до 20.07.2020 г.
5. Записване на приетите ученици на II етап на класиране – до 22.07.2020 г.
6. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след II етап на класиране – до 23.07.2020 г.
7. Подаване на документи за участие в III етап на класиране – 24.07- 27.07.2020 г.
8. Обявяване на списъците с приети ученици на III етап на класиране – до 29.07.2020 г.
9. Записване на приетите ученици на III етап на класиране – до 30.07.2020г.
10.Обявяване на записалите се ученици и     броя на незаетите места след III етап на класиране – до 03.08.2020 г.
11. Попълване на незаетите места след III класиране и записване -   до 10.09.2020 г.
 
Обединено училище „Пейо Яворов“ - с. Стефаново
ул. „Пета“ № 14, тел:0885979095, e-mail: ou_stefanovo@abv.bg 
Обединено училище „Пейо Яворов“ е средищно училище на територията на община Добричка с дневна форма на обучение. Училището разполага с модерен компютърен кабинет, с кабинет по природни науки и с интернет достъп във всички класни стаи. Две от стаите са оборудвани с интерактивни дъски. Във всички стаи са на разположение лаптопи и мултимедийни проектори, които са в помощ на учебния процес.
Училището разполага с модерна спортна площадка с обособени футболно, волейболно и баскетболно игрище.
В ОбУ „Пейо Яворов“ се обучават ученици от 1 до 10 клас от селата Стефаново, Бранище, Славеево, Пчелино и Стожер.
За учебната 2020–2021г. е обявен план-прием след седми клас в професионално направление „Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаса и стъкло“, специалност „Производство на мебели“, професия „Работник в дървообработването“.
За учебната 2020/2021 г. училището ще продължи да предлага обучение по специалността „Производство на мебели“.
Срокове за прием:
 
1. Подаване на документи за участие в приема – 03-07.07.2020 г.
2. Обявяване на списъците с приети ученици на I етап – до 13.07.2020 г.
3. Записване на приетите ученици на I етап на класиране в училище или подаване на заявление за участие във II етап на класиране – до 16.07.2020 г.
4. Обявяване на списъците с приетите ученици на II етап – до 20.07.2020 г.
5. Записване на приетите ученици на II етап на класиране – до 22.07.2020 г.
6. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след II етап на класиране – до 23.07.2020 г.
7. Подаване на документи за участие в III етап на класиране – 24.07-27.07.2020 г.
8. Обявяване на списъците с приети ученици на III етап на класиране – до 29.07.2020 г.
9. Записване на приетите ученици на III етап на класиране – до 30.07.2020г.
10.Обявяване на записалите се ученици и     броя на незаетите места след III етап на класиране – до 03.08.2020 г.

Коментирайте
Подобни новини
Без вода в Дончево от началото на лятото, хората готови да блокират влака (ВИДЕО)
Без вода в Дончево от началото на лятото, хората готови да блокират влака (ВИДЕО)
Удължават срока за предоставяне на документи за създаването на кадастрални карти в община Генерал Тошево
Удължават срока за предоставяне на документи за създаването на кадастрални карти в община Генерал Тошево
Каварнa ще отбележи 229 години от битката на адмирал Ушаков с османците при нос Калиакра
Каварнa ще отбележи 229 години от битката на адмирал Ушаков с османците при нос Калиакра
Нарушено водоподаване за пет села в община Добричка
Нарушено водоподаване за пет села в община ДобричкаЯндекс.Метрика