В края на септември приходите в бюджета все още надвишават разходите

01.10.2020 г. 12:51:59 ч.
/
В края на септември приходите в бюджета все още надвишават разходите
Данните за изпълнението на бюджета в края на деветия месец от годината показват, че приходите продължават да превишават разходите макар и с по-малко в сравнение с предходните месеци. Министерството на финансите отчита "наваксване" в приходите от данъци.
По предварителни данни към края на септември салдото по консолидираната фискална програма (КФП, в която наред с републиканския бюджет влизат още бюджетът на съдебната власт, на общините, на социалното осигуряване, НЗОК, висшите учебни заведения, БАН, БНР, БНТ, както и приходите и разходите на извънбюджетните сметки и фондове - бел. авт.) на касова основа се очаква да бъде положително в размер на 890.8 млн. лв. (0.8% от прогнозния БВП), съобщава Министерството на финансите. През месеца са изплатени по-високи инвестиционни разходи, свързани с инфраструктурни проекти, плащания по мярка 60/40 и други.
Приходите, помощите и даренията към септември 2020 г. се очаква да бъдат 2.398 млрд. лв. (73% от актуализирания годишен разчет). Съпоставени със същия период на 2019 г., данъчните и неданъчните приходи по консолидираната програма се свиват със 763.1 млн. лв., докато постъпленията от помощи нарастват с 362.9 млн. лева.
"През последните месеци се наблюдава плавно подобрение при основните данъци, с което постепенно се компенсира натрупаното забавяне през първите месеци след избухването на пандемията", отчита Министерството на финансите.
Източник:Dnevnik.bg

Коментирайте
Подобни новини
Президентът мина в самоизолация
Президентът мина в самоизолация
Омбудсманът: Личните лекари да информират пациентите си, когато прекратяват практика
Омбудсманът: Личните лекари да информират пациентите си, когато прекратяват практика
За седмица 50% ръст на починалите, 102% ръст на заболеваемостта
За седмица 50% ръст на починалите, 102% ръст на заболеваемостта
Пенсията от НОИ намалява до 25%
Пенсията от НОИ намалява до 25%Яндекс.Метрика