Икономика в Добрич и Констанца, опазваща природното и културно богатство

14.12.2017 г. 16:25:33 ч.
/
Икономика в Добрич и Констанца, опазваща природното и културно богатство
На 14 декември Търговско-промишлена палата Добрич проведе събитие за края на проект „Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство” № 15.2.1.034, е-МС код: ROBG-8. Водещ партньор e Камара за търговия, индустрия, навигация и земеделие Констанца, а втори партньор е Търговско-промишлена палата Добрич. Проектът е поредният на двете палати в дългогодишното им петнадесетгодишно сътрудничество. Той е един от 11-те, изпълнявани в област Добрич, финансирани по Програма Interreg V-A Румъния - България. Общия бюджет на всички проекти с партньори организации от област Добрич е 179 545 136 лв.
На събитието бяха представени постигнатите резултати и разработените материали - стратегия, ръководства за добри практики и план за действие. Представено бе маркетингово проучване, както и трейлъра на филма за извършената работа по проекта. Присъстваха представители на търговски палати от пограничните региони на България и Румъния, партниращи ортанизации и фирми от България и Румъния, участвали в проекта.
Стратегията, разработена по проекта, предлага информация, методи и предложения за дейности, които да стимулират бизнеса и всички заинтересовани от наследството страни. Целта е да се промени тяхното отношение, за да се гарантира опазването на автентичността, качеството и целостта на културното и природно наследство, в полза на индивида и на настоящите общности, както и на бъдещите поколения.

Планът за действие включва три основни направления: информиране за наследството с акцент върху „местното“; разпространение на иновативни модели и политики и стимулиране на партньорство, работа в мрежа и международно сътрудничество.
Чрез оказване на подкрепа на бизнеса да идентифицира, насърчава и прилага нови начини за използване на културното наследство, покривайки цялата верига от клиенти /турист – фирма – местната общност; проектът в рамките на обща трансгранична стратегия се опитва да проправи пътя за поддържане на хармонията между културното и историческо наследството и икономиката като по този начин ще подобри туризма в граничната зона. Трансграничният подход е подходящ по отношение на културното наследство, тъй като дава отражение на общата история, докато природното наследство отразява уникалните и общите географски региони, предимно концентрирани по поречието на река Дунав.
Информация за проект "Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и  културно наследство":  www.haritagerobg.eu.

Коментирайте
Подобни новини
Царевичните и слънчогледови хибриди на Пионер – подходящи за стресиращи климатични условия (ВИДЕО)
Царевичните и слънчогледови хибриди на Пионер – подходящи за стресиращи климатични условия (ВИДЕО)
На 22 юли изтекоха 14 месеца от изпълнението на проект MOWE UP
На 22 юли изтекоха 14 месеца от изпълнението на проект MOWE UP
УЕБ платформа подпомага хората от трансграничния регион Румъния – България при избор или промяна на професията
УЕБ платформа подпомага хората от трансграничния регион Румъния – България при избор или промяна на професията
Двореца в Балчик бе домакин на работен семинар в рамките на трансграничен проект
Двореца в Балчик бе домакин на работен семинар в рамките на трансграничен проектЯндекс.Метрика