Икономика в Добрич и Констанца, опазваща природното и културно богатство

14.12.2017 г. 16:25:33 ч.
/
Икономика в Добрич и Констанца, опазваща природното и културно богатство
На 14 декември Търговско-промишлена палата Добрич проведе събитие за края на проект „Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство” № 15.2.1.034, е-МС код: ROBG-8. Водещ партньор e Камара за търговия, индустрия, навигация и земеделие Констанца, а втори партньор е Търговско-промишлена палата Добрич. Проектът е поредният на двете палати в дългогодишното им петнадесетгодишно сътрудничество. Той е един от 11-те, изпълнявани в област Добрич, финансирани по Програма Interreg V-A Румъния - България. Общия бюджет на всички проекти с партньори организации от област Добрич е 179 545 136 лв.
На събитието бяха представени постигнатите резултати и разработените материали - стратегия, ръководства за добри практики и план за действие. Представено бе маркетингово проучване, както и трейлъра на филма за извършената работа по проекта. Присъстваха представители на търговски палати от пограничните региони на България и Румъния, партниращи ортанизации и фирми от България и Румъния, участвали в проекта.
Стратегията, разработена по проекта, предлага информация, методи и предложения за дейности, които да стимулират бизнеса и всички заинтересовани от наследството страни. Целта е да се промени тяхното отношение, за да се гарантира опазването на автентичността, качеството и целостта на културното и природно наследство, в полза на индивида и на настоящите общности, както и на бъдещите поколения.

Планът за действие включва три основни направления: информиране за наследството с акцент върху „местното“; разпространение на иновативни модели и политики и стимулиране на партньорство, работа в мрежа и международно сътрудничество.
Чрез оказване на подкрепа на бизнеса да идентифицира, насърчава и прилага нови начини за използване на културното наследство, покривайки цялата верига от клиенти /турист – фирма – местната общност; проектът в рамките на обща трансгранична стратегия се опитва да проправи пътя за поддържане на хармонията между културното и историческо наследството и икономиката като по този начин ще подобри туризма в граничната зона. Трансграничният подход е подходящ по отношение на културното наследство, тъй като дава отражение на общата история, докато природното наследство отразява уникалните и общите географски региони, предимно концентрирани по поречието на река Дунав.
Информация за проект "Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и  културно наследство":  www.haritagerobg.eu.

Коментирайте
Подобни новини
Градински център „Хиподрума” превръща пространството в цветен оазис (ВИДЕО)
Градински център „Хиподрума” превръща пространството в цветен оазис (ВИДЕО)
Тодор Радев:Не е лесно да мотивираш хората да си плащат, за да учат  (ВИДЕО)
Тодор Радев:Не е лесно да мотивираш хората да си плащат, за да учат (ВИДЕО)
Валентина Димитрова за метода САТ – жизненост и естествена красота на женското тяло (ВИДЕО)
Валентина Димитрова за метода САТ – жизненост и естествена красота на женското тяло (ВИДЕО)
Субсидии за животновъдите има, но няма кандидати да ги усвоят  (ВИДЕО)
Субсидии за животновъдите има, но няма кандидати да ги усвоят (ВИДЕО)Яндекс.Метрика