Начало >Добруджа >Регионални

МРРБ ще финансира брегоукрепителни дейности в община Шабла на стойност 2 млн. лева

17.04.2018 г. 15:07:26 ч.
/
МРРБ ще финансира брегоукрепителни дейности в община Шабла на стойност 2 млн. лева
МРРБ одобри искането на община Шабла за финансиране брегоукрепителни мероприятия на част от крайбрежната ивица. 2 061 900 лв ще се насочат към два обекта. Първият е  „Брегоукрепване в района на къмпинг „Добруджа“ – Шабла,  включен в поименното разпределение на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи и за основен ремонт в рамките на бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“ / в т.ч. за строителни и монтажни работи, авторски и строителен надзор/. Разчетените средства в бюджета на МРРБ са в размер на 1 891 900 лв.
Заради собствеността на територията, в която ще се  изграждат брегоукрепителните съоръжения, Министерството ще изготви споразумение за трансфер с община Шабла. Този акт ще се предшества от промяна на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Шабла, съставяне на актове за държавна собственост от областния управител на област Добрич и други действия относно придобиване права на възложител по смисъла на Закона за устройство натериторията  от страна на община Шабла.
Вторият обект,  включен в поименното разпределение на разходите на Регионалното министерството, за който общината  получава финансиране е„Брегоукрепване в района на с. Крапец“. Трансферната сума от 170 000 лв се предоставя на община Шабла за изработване на инвестиционен проект.
Снимка:shabla.be

Коментирайте
Подобни новини
Жителите на тервелско село настояха пред депутата Йордан Йорданов за засилено полицейско присъствие
Жителите на тервелско село настояха пред депутата Йордан Йорданов за засилено полицейско присъствие
Отложиха продажбата на имот в Бранище заради ниска цена
Отложиха продажбата на имот в Бранище заради ниска цена
Община Добричка още чака пари от Междуведомствената комисия за наводнението в Батово през 2016г.
Община Добричка още чака пари от Междуведомствената комисия за наводнението в Батово през 2016г.
СУ“Стефан Караджа“ спечели общинският кръг на „Млад огнеборец“
СУ“Стефан Караджа“ спечели общинският кръг на „Млад огнеборец“Яндекс.Метрика