Начало >Добруджа >Регионални

МРРБ ще финансира брегоукрепителни дейности в община Шабла на стойност 2 млн. лева

17.04.2018 г. 15:07:26 ч.
/
МРРБ ще финансира брегоукрепителни дейности в община Шабла на стойност 2 млн. лева
МРРБ одобри искането на община Шабла за финансиране брегоукрепителни мероприятия на част от крайбрежната ивица. 2 061 900 лв ще се насочат към два обекта. Първият е  „Брегоукрепване в района на къмпинг „Добруджа“ – Шабла,  включен в поименното разпределение на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи и за основен ремонт в рамките на бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“ / в т.ч. за строителни и монтажни работи, авторски и строителен надзор/. Разчетените средства в бюджета на МРРБ са в размер на 1 891 900 лв.
Заради собствеността на територията, в която ще се  изграждат брегоукрепителните съоръжения, Министерството ще изготви споразумение за трансфер с община Шабла. Този акт ще се предшества от промяна на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Шабла, съставяне на актове за държавна собственост от областния управител на област Добрич и други действия относно придобиване права на възложител по смисъла на Закона за устройство натериторията  от страна на община Шабла.
Вторият обект,  включен в поименното разпределение на разходите на Регионалното министерството, за който общината  получава финансиране е„Брегоукрепване в района на с. Крапец“. Трансферната сума от 170 000 лв се предоставя на община Шабла за изработване на инвестиционен проект.
Снимка:shabla.be

Коментирайте
Подобни новини
Шабленското езеро е повдигнало нивото си с 10-15 см
Шабленското езеро е повдигнало нивото си с 10-15 см
Албена ще разчита тази година на по-малко чужди работници
Албена ще разчита тази година на по-малко чужди работници
РИОСВ – Варна представя проект за опазване на крайречните смесени гори в резерват „Балтата“
РИОСВ – Варна представя проект за опазване на крайречните смесени гори в резерват „Балтата“
Нено Димов: Шабленското езеро е затлачено с тиня, рибата намалява
Нено Димов: Шабленското езеро е затлачено с тиня, рибата намаляваЯндекс.Метрика