Трудовата мобилност между Добрич и Констанца бе обсъдена на работен семинар в Румъния (ВИДЕО)

28.05.2018 г. 15:10:25 ч.
/
Трудовата мобилност между Добрич и Констанца бе обсъдена на работен семинар в Румъния (ВИДЕО)
От 24-и до 26-и април 2018 г.,в гр. Констанца се проведе работен семинар "ТРУДОВА МОБИЛНОСТ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН ДОБРИЧ-КОНСТАНЦА".
20 представители на заинтересованите страни и членове на мрежата от област Добрич и област Констанца бяха запознати от лекторите Татяна Врабчева – Русева и Лариса Дрилеа и партньорите със следните теми:
- проект LABMOBILE – основни цели и дейности
- мрежа на заинтересованите страни – задачи и членове
- актуални данни за пазара на труда в трансграничния регион Добрич-Констанца
- пазар на труда и заетост в Румъния и в България-  характеристики и тенденции
- законодателство в областта на заетостта в двете страни
- данъци и социално осигуряване в Румъния и България
 
Г-н Александру Крачун, търговски директор на Пристанище Констанца, сподели, че пристанището е основният работодател за окръг Констанца и разполага с много високо квалифицирана ръка. Броят на работната ръка, в сравнение с преди 20 год. е намалял, но това е за сметка на внедряването и използването на нови технологии.
 
Г-н Бобе Михай, представител на партньор 4 – "Институт за развитие на туризъм и приложна икономика" изрази становище, че перспективни ще бъдат онези фирми от региона Констанца - Добрич, които намерят възможности за взаимодействие с Пристанище Констанца. 
 
Повече информация за проекта и материали от семинара могат да се получат в ТПП-Добрич - гр.Добрич, ул. "България" 3 офис 102; на тел: 601462 – Татяна Гичева - Асистент по проекта
 
Проект “Съвместниуслуги и инициативизаустойчивазаетост и трудовамобилност в трансграничниярегион на област Добрич и окръгКонстанца” № 16.4.2.026/2017, e-MS код: ROBG-158 e съфинансиранотЕвропейскияСъюзчрезЕвропейскияфондзарегионалноразвитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.
 
Проектът се осъществява съвместно от сдружение с нестопанска цел "Европейски институт за културен туризъм "EВРИКА"", в партньорство с Университет "Овидий" в Констанца, Търговско-промишлена палата - Добрич и "Институт за развитие на туризма и приложна икономика" Констанца.
 
Основна цел: да се засили интеграцията на пазара на труда в трансграничния регион Добрич-Констанца чрез създаване на устойчиви условия за трудова мобилност, увеличаване на заетостта на целевите групи и стимулиране на предприемачеството чрез използване на съществуващите местни ресурси.
 

 
Виж видеото


Коментирайте
Подобни новини
Двореца в Балчик бе домакин на работен семинар в рамките на трансграничен проект
Двореца в Балчик бе домакин на работен семинар в рамките на трансграничен проект
Стефко Малчев: Хората са  в основата на успеха на фирмата (ВИДЕО)
Стефко Малчев: Хората са в основата на успеха на фирмата (ВИДЕО)
Работен семинар по трансграничен проект ще се проведе от 20-и до 22-и юни в Балчик
Работен семинар по трансграничен проект ще се проведе от 20-и до 22-и юни в Балчик
Лидер Консултинг ЕООД  представи  елитни житни сортове и селекция рапица (ВИДЕО)
Лидер Консултинг ЕООД представи елитни житни сортове и селекция рапица (ВИДЕО)Яндекс.Метрика