Трудовата мобилност между Добрич и Констанца бе обсъдена на работен семинар в Румъния (ВИДЕО)

28.05.2018 г. 15:10:25 ч.
/
Трудовата мобилност между Добрич и Констанца бе обсъдена на работен семинар в Румъния (ВИДЕО)
От 24-и до 26-и април 2018 г.,в гр. Констанца се проведе работен семинар "ТРУДОВА МОБИЛНОСТ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН ДОБРИЧ-КОНСТАНЦА".
20 представители на заинтересованите страни и членове на мрежата от област Добрич и област Констанца бяха запознати от лекторите Татяна Врабчева – Русева и Лариса Дрилеа и партньорите със следните теми:
- проект LABMOBILE – основни цели и дейности
- мрежа на заинтересованите страни – задачи и членове
- актуални данни за пазара на труда в трансграничния регион Добрич-Констанца
- пазар на труда и заетост в Румъния и в България-  характеристики и тенденции
- законодателство в областта на заетостта в двете страни
- данъци и социално осигуряване в Румъния и България
 
Г-н Александру Крачун, търговски директор на Пристанище Констанца, сподели, че пристанището е основният работодател за окръг Констанца и разполага с много високо квалифицирана ръка. Броят на работната ръка, в сравнение с преди 20 год. е намалял, но това е за сметка на внедряването и използването на нови технологии.
 
Г-н Бобе Михай, представител на партньор 4 – "Институт за развитие на туризъм и приложна икономика" изрази становище, че перспективни ще бъдат онези фирми от региона Констанца - Добрич, които намерят възможности за взаимодействие с Пристанище Констанца. 
 
Повече информация за проекта и материали от семинара могат да се получат в ТПП-Добрич - гр.Добрич, ул. "България" 3 офис 102; на тел: 601462 – Татяна Гичева - Асистент по проекта
 
Проект “Съвместниуслуги и инициативизаустойчивазаетост и трудовамобилност в трансграничниярегион на област Добрич и окръгКонстанца” № 16.4.2.026/2017, e-MS код: ROBG-158 e съфинансиранотЕвропейскияСъюзчрезЕвропейскияфондзарегионалноразвитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.
 
Проектът се осъществява съвместно от сдружение с нестопанска цел "Европейски институт за културен туризъм "EВРИКА"", в партньорство с Университет "Овидий" в Констанца, Търговско-промишлена палата - Добрич и "Институт за развитие на туризма и приложна икономика" Констанца.
 
Основна цел: да се засили интеграцията на пазара на труда в трансграничния регион Добрич-Констанца чрез създаване на устойчиви условия за трудова мобилност, увеличаване на заетостта на целевите групи и стимулиране на предприемачеството чрез използване на съществуващите местни ресурси.
 

 
Виж видеото


Коментирайте
Подобни новини
Субсидии за животновъдите има, но няма кандидати да ги усвоят  (ВИДЕО)
Субсидии за животновъдите има, но няма кандидати да ги усвоят (ВИДЕО)
НА ЖИВО: Хуманното отношение към преживните животните обсъждат на семинар в НТС
НА ЖИВО: Хуманното отношение към преживните животните обсъждат на семинар в НТС
Мариета Милева: Домашната  пекарна е сбъдната мечта. Конкуренцията не ни притеснява, защото сме различни (ВИДЕО)
Мариета Милева: Домашната пекарна е сбъдната мечта. Конкуренцията не ни притеснява, защото сме различни (ВИДЕО)
Магдалена Петрова: Орнаментиката на българските носии трябва да бъде претворявана в съвременното облекло (ВИДЕО)
Магдалена Петрова: Орнаментиката на българските носии трябва да бъде претворявана в съвременното облекло (ВИДЕО)Яндекс.Метрика