Трудовата мобилност между Добрич и Констанца бе обсъдена на работен семинар в Румъния (ВИДЕО)

28.05.2018 г. 15:10:25 ч.
/
Трудовата мобилност между Добрич и Констанца бе обсъдена на работен семинар в Румъния (ВИДЕО)
От 24-и до 26-и април 2018 г.,в гр. Констанца се проведе работен семинар "ТРУДОВА МОБИЛНОСТ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН ДОБРИЧ-КОНСТАНЦА".
20 представители на заинтересованите страни и членове на мрежата от област Добрич и област Констанца бяха запознати от лекторите Татяна Врабчева – Русева и Лариса Дрилеа и партньорите със следните теми:
- проект LABMOBILE – основни цели и дейности
- мрежа на заинтересованите страни – задачи и членове
- актуални данни за пазара на труда в трансграничния регион Добрич-Констанца
- пазар на труда и заетост в Румъния и в България-  характеристики и тенденции
- законодателство в областта на заетостта в двете страни
- данъци и социално осигуряване в Румъния и България
 
Г-н Александру Крачун, търговски директор на Пристанище Констанца, сподели, че пристанището е основният работодател за окръг Констанца и разполага с много високо квалифицирана ръка. Броят на работната ръка, в сравнение с преди 20 год. е намалял, но това е за сметка на внедряването и използването на нови технологии.
 
Г-н Бобе Михай, представител на партньор 4 – "Институт за развитие на туризъм и приложна икономика" изрази становище, че перспективни ще бъдат онези фирми от региона Констанца - Добрич, които намерят възможности за взаимодействие с Пристанище Констанца. 
 
Повече информация за проекта и материали от семинара могат да се получат в ТПП-Добрич - гр.Добрич, ул. "България" 3 офис 102; на тел: 601462 – Татяна Гичева - Асистент по проекта
 
Проект “Съвместниуслуги и инициативизаустойчивазаетост и трудовамобилност в трансграничниярегион на област Добрич и окръгКонстанца” № 16.4.2.026/2017, e-MS код: ROBG-158 e съфинансиранотЕвропейскияСъюзчрезЕвропейскияфондзарегионалноразвитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.
 
Проектът се осъществява съвместно от сдружение с нестопанска цел "Европейски институт за културен туризъм "EВРИКА"", в партньорство с Университет "Овидий" в Констанца, Търговско-промишлена палата - Добрич и "Институт за развитие на туризма и приложна икономика" Констанца.
 
Основна цел: да се засили интеграцията на пазара на труда в трансграничния регион Добрич-Констанца чрез създаване на устойчиви условия за трудова мобилност, увеличаване на заетостта на целевите групи и стимулиране на предприемачеството чрез използване на съществуващите местни ресурси.
 

 
Виж видеото


Коментирайте
Подобни новини
Царевичните и слънчогледови хибриди на Пионер – подходящи за стресиращи климатични условия (ВИДЕО)
Царевичните и слънчогледови хибриди на Пионер – подходящи за стресиращи климатични условия (ВИДЕО)
На 22 юли изтекоха 14 месеца от изпълнението на проект MOWE UP
На 22 юли изтекоха 14 месеца от изпълнението на проект MOWE UP
УЕБ платформа подпомага хората от трансграничния регион Румъния – България при избор или промяна на професията
УЕБ платформа подпомага хората от трансграничния регион Румъния – България при избор или промяна на професията
Двореца в Балчик бе домакин на работен семинар в рамките на трансграничен проект
Двореца в Балчик бе домакин на работен семинар в рамките на трансграничен проектЯндекс.Метрика