Агроспектър: Оползотворяването на отпадъчните продукти е сред перспективните дейности в земеделието (ВИДЕО)

05.04.2022 г. 10:13:22 ч.
/
Агроспектър: Оползотворяването на отпадъчните продукти е сред перспективните дейности в земеделието (ВИДЕО)
Оползотворяването на отпадъчните продукти от земеделската дейност е сред главните въпроси, на които трябва да се търсят решения. Земеделието не е само производство на храна – то е и източник на много отпадъци, които трябва да бъдат използвани. Необходимо е да се насочим към безотпадните технологии и да търсим възможности за производство от всяка суровина, като тези продукти да влязат в обръщение и да носят икономически ползи. Това заяви в интервю за Медийна група „Добруджа“ доц. д-р Божидар Иванов – директор  на Института по аграрна икономика към Селскостопанска академия. Перспективните дейности и иновациите следва да бъдат насочени именно в тази насока – създаване на продукти от всяко нещо, дори и то да е отпадъчен продукт. Именно минимализирането на отпадъците ще доведе до печалба и ще повиши конкурентоспособността.

Работата на учените в института не се свежда само до следене на събитията и тяхното анализиране, а до намирането на полезни решения. Опитваме се да бъдем практични и задълбочени в проучванията си. Те са насочени към подпомагане на земеделските производители и управляващите публичните  институции и държавата. Даваме си ясна сметка за това, колко са напреднали сродните на нас институти в другите страни по отношение на методологията и на това как се подхожда към дадено изследване и  проблем. Опитваме се да взаимстваме най-добрите опит и практики. Сред основните ни задачи през последните години е да направим института по-ориентиран към практиката. Нашите изследвания ще бъдат още по-ценни, ако успеят да намерят практическо приложение. Подържаме непрестанен контакт със земеделските производители, защото те са реалността, за която ние трябва да работим, посочи доц. д-р Божидар Иванов.

Институтът по аграрна икономика е структурно звено към Селскостопанска академия с 87 годишна история. Създаден е през 1935 г., първоначално като самостоятелна служба към Министерство на народното стопанство, а през следващата 1936 г. е преименувана в Институт за земеделски стопански проучвания. Първият директор е Янаки Моллов. Основната цел при създаването му е да извършва всестранни и задълбочени проучвания и подпомагане на земеделското стопанство в икономическо и социално отношение, с оглед подобряване условията на живот в българското село.

Историята на Института по аграрна икономика се разделя на четири основни периода.  Първият е до 1944 г., когато основната работа е насочена към подпомагане на земеделските производители с информация, чрез която да подготвят разчети, за да може българското земеделие да стане още по-силно и по-конкурентно.
След 1944 година има два периода – от 1944 до 1970 г. и от 1970 до 1989 г. Тогава са решавани други задачи – подпомагане на аграрния сектора и вземащите решения.

До 1989 г. и малко след това института е имал много клонове в областните градове. По това време в страната има централно планиране и института е имал изключително голяма роля, за да се правят разчети и планове, да се събира и обработва информация. Работата на учените в института е насочена към подпомагане, както на държавата, така и на отделните структури и производствени единици с цел вземането на правилни решения и извличането на  повече ползи.

Независимо от претърпените промени и трансформации, Институтът по аграрна икономика продължава да се развива и утвърждава като безспорен научен център в рамките на Селскостопанска академия. Извършва фундаментални научни и научно-приложни изследвания, обучителна и консултантска дейност по актуални проблеми в областта на аграрната икономика, стоковите пазари, управлението на хранителните вериги и развитието на селските райони. Разработва стратегии и национални програми, свързани с прилагането на Общата селскостопанска политика и други политики на ЕС.  Извършва анализи на изпълнението на стратегии, програми и мерки за развитието на земеделието, хранителната промишленост и селските райони и изготвя препоръки и предложения относно тяхната актуализация.
Мирослав Балчев
Виж видеото


Коментирайте
Подобни новини
Диана Бютюнска, изп. директор на Фрамар Холдинг АД:  Добрич е добра идея за нова аптека Фрамар
Диана Бютюнска, изп. директор на Фрамар Холдинг АД: Добрич е добра идея за нова аптека Фрамар
Министърът на туризма е за запазването на 9% ДДС за ресторантите
Министърът на туризма е за запазването на 9% ДДС за ресторантите
Рекордно увеличение на сделките с имоти в Добрич
Рекордно увеличение на сделките с имоти в Добрич
3,4 млрд. лв. ще бъдат по сметките на земеделските стопани до края на годината
3,4 млрд. лв. ще бъдат по сметките на земеделските стопани до края на годинатаЯндекс.Метрика