Начало >Общи условия

Общи условия

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА www.dobrudjabg.com

1.ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1 Тези условия уреждат общите правила за ползване на интернет страницата www.dobrudjabgl.com (за по-лесно наричана по-нататък в текста като “Страницата”) .

С всяко ползване на ресурсите на Страницата, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

1.2 УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без предварително уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.
2. ОПИСАНИЕ НА РЕСУРСИТЕ НА СТРАНИЦАТА

2.1 Ресурсите, които Страницата предлага са:

•Информационна агенция “Добруджа” ЕООД и услугите, които предлага.

• актуална информация за събития от Добруджа, България и света  под формата на  видео, снимков и текстов вид. 

2.2 Всеки ПОТРЕБИТЕЛ има достъп до качените на сайта материали.

2.3 Информационна агенция “Добруджа” ЕООД не носи отговорност за каквито и да са загуби, преки, непреки или последващи вреди и пропуснати ползи, в резултат на или във връзка с използването на Страницата или от временната невъзможност да бъдат достъпни/използвани на Страницата.

2.4 Технологията и дизайнът на Страницата могат да бъдат променяни без предварително известяване.
3. АВТОРСКИ ПРАВА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

3.1 Всяко копиране и друго използване за комерсиални цели на информациите в сайта се счита за нарушение на ЗАПСП и подлежи на съдебно преследване!
4. ОГРАНИЧАВАНЕ НА  ОТГОВОРНОСТТА

4.4 Информационна агенция “Добруджа” ЕООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
 5. БИСКВИТКИ 

5.1 Сайтът използва бисквитки, за да проследи трафика на страницата като цели да  да подобри използването й в  полза на ПОТРЕБИТЕЛИ. Сайтът не записва лични данни.


Яндекс.Метрика