Дебат: Как ще функционира новата транспортна схема на Добрич?

18.02.2021 г. 15:37:34 ч.
/
Дебат: Как ще функционира новата транспортна схема на Добрич?
Кметът на Община Добрич Йордан Йорданов и бившият управител на „Пътнически превози“ инж. Валентин Василев дебатираха в студиото на медийна група „Добруджа“ относно новата транспортна схема в Добрич и ролята на досегашните превозвачи в нея.
Дебатът бе провокиран от липсата на комуникация, по думите на инж. Василев, между Община Добрич и най-голямата пътническа транспортна фирма в града.
Темата за новата транспортна схема на Добрич стана актуална, след заседанието на Общинския съвет през януари, на което бе гласуван бизнес-планът на общинското дружество „Градски транспорт“, в който е заложено желанието на дружеството за закупуване на 20 нови автобуса с 52 до 55 места, а нужната инвестиция е около 2,5 млн. евро. Освен това Община Добрич разкри намерението си да превърне общинското дружество „Градски транспорт“ във вътрешен оператор и да му възложи всички линии.
Останалите превозвачи – „Пътнически превози“ и „ПГ Комерс“ реагираха, изпращайки становище до общинските съветници и медиите. Инж. Василев нарече решението: „икономическо убийство“ и „осакатяване на братчетата“.

 
- Господа, закъснял ли е този дебат? Не трябваше ли тази комуникация да се осъществи преди заседанието на Общинския съвет през януари, когато бе гласуван и одобрен бизнес-планът на дружество „Градски транспорт“? Или преди от „Пътнически превози“ да изпратите становището си до общинските съветници? Какво е бъдещето на „Градски транспорт“?
 
Йордан Йорданов: Като говорим за „Градски транспорт“, е редно да направим уточнението, че негов принципал е Общинският съвет и там се вземат решенията дали да се върви в една, или друга посока. Това не означава, че бягам от отговорност, напротив, затова съм тук в студиото, защото в крайна сметка аз разписвам всички тези стратегически документи и ги внасям в Общински съвет. 
Колкото до липсата на комуникация, не знам какво точно визирате, тъй като г-н Василев ми има телефона, а и е достатъчно комуникативен…
Валентин Василев: Да, вярно е, че в личен план имам отлична комуникация с г-н Йорданов, но смисълът, който вложих, е друг – комуникацията между търговското дружество и общинската администрация. Давам един актуален пример. Вече два месеца хората с увреждания пътуват без превозни документи. Никой от общинска администрация не ни се е обадил, както и на другите две фирми, за да ни информира, какви са плановете на Общината, какъв бюджет е предвиден, какъв брой хора ще возим… В момента ние нямаме сърце тези хора да ги свалим от автобусите. По същия начин стои въпросът и с възрастните хора. От години имаме комуникация по тези въпроси, но през тази – мълчание. Написахме писмо, няма отговор. Има някакво напрежение…
Й.Й.: Всички тези решения се вземат след приемането на бюджета. Няма как да прескочим реда. Първо трябва решение на Общинския съвет за бюджета. Предвид факта, че 2020 година бе тежка и трудна, държавата увеличи срока, в който общините могат да приемат бюджетите си. Не можем да кажем със сигурност, колко души ще бъдат подпомогнати за пътуване с градския транспорт, защото очаквам нашето предложение да претърпи промяна в Общинския съвет.
- Вие сте партньори поне до месец ноември, когато приключва настоящата транспортна схема и изтичат договорите на превозвачите. Ще останете ли такива и след ноември? Защото от казаното от г-н Василев изглежда, че няма да бъде партньори, така ли е действително? Ще има ли работа за „Пътнически превози“ в обществения транспорт на Добрич или това ще бъде грижа единствено на „Градски транспорт“?
Й.Й.: Още с решението на Общинския съвет от месец ноември 2019 година бе дадено съгласие да се публикува в официален вестник на Европейския съюз информацията, посочена в чл. 7, параграф 2 от Регламент 1370/2007г.,  че Община Добрич има намерение да възложи пряко извършване на услугата „обществен превоз на пътници“ на „Градски транспорт“ ЕООД. Още тогава сме заявили намерението си да превърнем дружеството във вътрешен оператор. В тази връзка ще цитирам някои от големите градове в страната. София – три вътрешни оператори, Варна, Бургас, Плевен, Габрово, Стара Загора – всички са с вътрешен оператор. Русе в момента върви в същата посока. Така че това са Европейски правила и норми и е добре да се вгледаме в този Регламент 1370/2007г. В него много ясно е описано, какво е „вътрешен оператор“ и каква възможност се дава на общините.
В.В.: И аз много държа да четем правилно регламентите. А в конкретния Регламент се казва: „от гледна точка на правото на общността е без значение дали обществената услуга на пътнически превоз се изпълнява от частни, или държавни предприятия. Настоящият Регламент се основава на неутралност по отношение на собствеността“.
Вие ще ми кажете – да, Добрич е успял да спечели проекта и всички добричлии трябва да се радваме, но какъв проект спечели Община Добрич? Това е един широк проект и касае проекта за градско възстановяване и развитие. Една част от него е интегрирана система за градски транспорт и в тази част са включени реконструкцията на бул. „Добричка епопея“, ремонти на спирки и закупуване на 4 електробуса. За това спор няма. Общината обаче е изпратила отделно решение, свързано с прякото възлагане само за тези 4 автобуса, които ще се движат по три линии. А за останалите 15 линии по съществуващата сега общинска транспортна схема са валидни общите правила на Регламента. Така че, това обявление няма никаква правна сила, това е просто една предварителна информация.
 - Какво конкретно ще се случи след ноември месец? Прякото възлагане включва ли други превозвачи освен общинското дружество „Градски транспорт“? Ще могат ли „Пътнически превози“ и „ПГ Комерс“ да кандидатстват за линии?
Й.Й.: Разбира се, че ще могат, но те го разбират по различен начин. Ще направя една малка ретроспекция. За периода 2016-2021 година Община Добрич е направила процедури за общо 17 линии на градския транспорт. От тези 17 линии общинското дружество „Градски транспорт“ има 4 линии, „Пътнически превози“ има 10 и „ПГ Комерс“ – 3 линии.
Това, което ще се случи след ноември месец, ако, пак казвам, принципалът в лицето на Общински съвет вземе такова решение, е „Градски транспорт“ да стане вътрешен оператор. Тоест, всички тези линии ще бъдат предоставени на общинското дружество. След това „Градски транспорт“ ще може да възлага линиите, ако реши...
- Но те могат да решат и да не възложат?
Й.Й.: В бизнес-плана на дружеството са посочени 20 автобуса, които няма да стигнат, за да се покрият 100 процента от линиите. Разбирам притеснението на г-н Василев, но мисля, че е по-важно диалогът и партньорството да са на първо място.
И като цитираме дадения проект, нали не мислите, че само заради това правим вътрешния оператор? След тази стъпка хоризонтът пред Община Добрич ще бъде много по-голям. Първо, закупуваме 4 нови електробуса. Вътрешният оператор ще ни даде възможност да участваме по много други екологични програми на ЕС, включително и вътрешни. В крайна сметка, общественият транспорт е изключително важна социална услуга и нашият стремеж е да я предоставяме на колкото се може по-високо ниво.
В.В.: Вижте, никой никога не е казвал, че Общината не трябва да има общинска фирма за градски транспорт. Впрочем – зад израза „вътрешен оператор“ не се крие нищо друго освен „общинска фирма с лиценз“. Но гвоздеят на цялата тази работа е прякото възлагане. По този начин се заобикалят основните норми, които са записани в този Регламент 1370. Според Регламента, Общината има право, само когато е внедрила интегрирана система за управление на градски транспорт. Но в този Регламент са записани и няколко много важни елемента от интегрираната система, която, дай Боже да стане в нашия град, но единият от тези елементи е единна система за продажба на билети. Без такава единна система не можете да пристъпите към пряко възлагане. Казвам Ви го като съвет. Вашите служители знаят, че такава система трябва да има и неслучайно в сегашните договори ни е написано задължение да помагаме за внедряване на такава единна система за продажба на билети. Сега, че някой иска да избърза, някой иска в докладите си да казва полуистини, че Общината вече е гласувала обявяването на пряко възлагане, а аз Ви цитирам, че Общината е пратила само предварителна информация. Между предварителна информация и обявено пряко възлагане аз правя разлика.
Относно това дали ние ще имаме работа, или не. Тук е записано пак едно към едно: да обслужва цялата транспортна схема. Подчертавам – цялата! Трябва да си много наивен, за да повярваш, че, когато някой иска цялата транспортна схема, ще ти даде една-две линии… Не става така!  
Й.Й.: Категорично не приемам тези твърдения, г-н Василев. И се опитвам да обясня с факти. Разбира се, че Общината ще възложи на своето си дружество сто процента от линиите. От там нататък дружеството няма да може да изпълнява всички линии и по тази причина му се дава възможността да се договаря с други оператори. Г-н Василев може да вади различни текстове от контекста и да ги тълкува, както иска, това си е негово право. Но аз казвам какво е записано в бизнес плана на „Градски транспорт“ – закупуване на 20 автобуса, на стойност 6 милиона лева. Всички разчети до момента показват, че дружеството може само да си поеме разходите. С тези 20 автобуса, плюс 4-е електробуса, „Градски транспорт“ няма да може да поеме всички 17 линии в града…
В.В.: Дружеството има и още 10 собствени в момента…
Й.Й.: И тук вече идва моментът, дали нашите партньори до месец ноември, в лицето на „Пътнически превози“ и „ПГ Комерс“, биха желали да продължим сътрудничеството по този начин, или не?
- А защо Общината трябва да даде едни 5 млн. лв . за нови автобуси, при положение, че досегашните Ви партньори биха могли, при поставени от Общината условия, да продължат да обслужват линиите? Не е ли твърде амбициозен този бизнес план във време на стагнация?
Й.Й.: Това означава ли, че не трябва да предприемаме никакви реформи? През годините сме правили оптимизация на доста дружества. Ще дам един пример с „Жилфонд“. През 2015 година дружеството отчиташе печалба в размер между 20 и 40 хиляди лева. В момента, след реформата, която направихме, в Общината влизат близо 600 хил. лв. чист приход. Желанието ни е да оптимизираме и „Градски транспорт“, като никога не сме казвали, че не искаме да работим с партньорите ни в лицето на тези две дружества - „Пътнически превози“ и „ПГ Комерс“.
В.В.: Съгласно нормативната уредба, Общината единствено има право да възлага линии във вътрешно-градския транспорт. А не някакво дружество, което няма такива правомощия. Уважаемият управител на „Градски транспорт“ няма такива права. Само Общината може да възлага линии. Общинският съвет делегира на Общината да възлага линиите.
Й.Й.: Не съм съгласен…
В.В.: Вижте в Наредба 2! И за какви екологични програми говорим, след като в бизнес-плана е записано: дизелови автобуси?
Й.Й.: Вие ние упреквате, че ще закупим автобуси с екологичен стандарт „ЕВРО 6“?
В.В.: „Пътнически превози“ в момента има поне 6 автобуса „ЕВРО 6“.
Й.Й.: Какъв е проблемът в града да има още 20?
В.В.: Нека да има! Разберете, аз не упреквам Общината. Вие си защитавате Вашите интереси, аз защитавам интересите на фирмата, в която съм бил, на акционерите в нея. И Ви казвам, че това, което Общината е решила, ние не можем да го приемем. Това нарушава нашите икономически интереси.
- Можем ли да кажем как ще изглежда градският транспорт в Добрич след месец ноември?
Й.Й.: Първо, предстои да приемем новата транспортна схема. Ако, отново правя уточнението, Общински съвет я приеме. След ноември ще имаме вътрешен оператор, който – подчертавам, ще си търси партньори, с които може да работи.
- Вие, г-н Василев, виждате ли мястото си в тази схема?
В.В.: Не. Няма право вътрешният оператор да раздава линии от градската транспортна схема. Ако през това се промени нормативната уредба, ще се съглася. В момента нормативната уредба е така: дадена линия се отдава или чрез конкурс, или като спешна мярка. Но удостоверението, маршрутното разписание, с което е възложено правото да се возят хора, е единствено с подписа на кмета.
Й.Й.: Ако г-н Василев смята, че нашето намерение е против всякакви правила, нарушава икономически интереси, аз бих го посъветвал дори да се обърне към съда. Не искам между нас да има някаква дебела линия, която да ни разделя. Идеята е, пак казвам, да вървим напред, да развиваме общинското дружество и да имаме добри партньори.  
 

Коментирайте
Подобни новини
Татяна Гичева, ЕВРОПА ДИРЕКТНО: Ще продължим да насърчаваме активното участие на гражданите в процесите на ЕС
Татяна Гичева, ЕВРОПА ДИРЕКТНО: Ще продължим да насърчаваме активното участие на гражданите в процесите на ЕС
Журналист от Балчик събра в книги своите български и английски интервюта
Журналист от Балчик събра в книги своите български и английски интервюта
Маестра Константина Петкова: Вида Димитрова ми казваше: „Ти, си звука на града!“
Маестра Константина Петкова: Вида Димитрова ми казваше: „Ти, си звука на града!“
Художникът Тодор Балев: Главният счетоводител на ТКЗС-то откри таланта ми
Художникът Тодор Балев: Главният счетоводител на ТКЗС-то откри таланта миЯндекс.Метрика