Нека градим бъдещето си с благодарност за благословията да срещаме дните си в простора на тази свещена българска земя, в община Добричка

24.06.2022 г. 15:08:43 ч.
/ ИА Добруджа
Нека градим бъдещето си с благодарност за благословията да срещаме дните си в простора на тази свещена българска земя, в община Добричка
- Г-жо Георгиева, ето че периодът на празничните събития в община Добричка достига своя апогей. Десетилетната традиция да изпращате месец юни с фолклорния събор край село Дебрене ще бъде спазена и тази година. Ден преди фестивала „Песни и танци от слънчева Добруджа“ е тържественото събрание – едно събитие, в което се пресичат проекциите и на миналото, и на настоящето, и на бъдещето на Община Добричка…
 Да, действително изпращаме един период, наситен с изключително много събития… Мога да определя пролетта на 2022 година като особено време, период на завръщането към живота… Период, наситен с изключително много прояви – в училищата, в детските градини… Завръщането към съборите в нашите села определено ги съживи… Регионалните фолклорни прегледи, които провеждаме отново, внесоха оня живец, толкова характерен за атмосферата в община Добричка… Живец, жизнено необходим, за да продължим и да вървим напред…
- Това неистово желание да се празнува живота – това ли е разковничето, което извежда някои от празничните събития в община Добричка до мащабността на национално значими…
Българските традиции, обичаите, народното творчество са наистина живи в нашите села. Те не са анахронизъм или нещо, за което си спомняме. Те са част от делниците ни, те осмислят празниците ни. И това е така не само заради специфичния формат на населените места в община Добричка. Съхранението на българските традиции, на българския фолклор, на националната ни идентичност е сред приоритетите в политиката на управление на Общината. И когато огромното желание да се празнува живота, да тържествува българският дух срещне подкрепата и на институционално ниво, тогава се случват събития като Хоротеката в село Бранище на 29 май. Едно събитие, което обедини хиляди, надхвърли границите на община Добричка и придоби национална значимост. Събитие, което реално осмисля усилията ни за развитието на нашата община.
- И само месец по-късно – на 25 юни, предстои най-големият фолклорен празник: съборът „Песни и танци от слънчева Добруджа“ край село Дебрене. Съборът край Дебрене определено е събитието, с което Община Добричка се обозначава в национален мащаб, а вече и в чужбина…
-Да. Съборът край Дебрене е уникален празник на традициите ни, на народното творчество, на това, което ни е съхранявало през вековете…Съборът край Дебрене е паметта за това, което ни е обединявало като българи… А паметта за този събор е шансът на бъдещите поколения да се съхранят като общност…
Тази година организираме 53-тото издание на „Песни и танци от слънчева Добруджа“. И за мен като кмет, за нас като общинска администрация случването на това събитие е изключителна отговорност. Съборът край Дебрене е дълг към предците ни, дълг към оцеляването ни като нация, дълг към всички, които ще се родят на тази земя, за да я има България.
53-тото издание на събора влиза в летописите с повече от 1 700 участници - певци, танцьори, инструменталисти, които ще се представят на четири естради. 68 са певческите групи, 27 танцови състава, четири групи за народни обичаи. Повече от 40 ще са индивидуалните изпълнители. Най-малките участници през тази година са едва тригодишни – Елеонора Харизанова и Преслав Валентинов от село Стефан Караджа. А най-възрастният е 91-годишният Димитър Стойков от село Равна гора, община Аврен. Изобщо това е едно тържество на българското народно творчество, към което за втора поредна година ще се присъединят и повече от 150 самодейци от Румъния.
Именно културният обмен е тази платформа, с която инициирахме и градим  отношения с Община Хършова. След участието на самодейци от Румъния в миналогодишното издание на фестивала „Песни и танци от слънчева Добруджа“, тази година отново ще посрещнем фолклорни изпълнители от северната ни съседка. В началото на месец юли представители на общинската администрация на Община Добричка и наши самодейци ще се включим в трансграничния фестивал „Добруджа с елек и престилка“, който се организира от Община Хършова. И това е пътят  ние, поколенията, които идват след нас, да вървим напред…
- Г-жо Георгиева, десетилетия съборът край село Дебрене е предшестван от тържественото събрание на Община Добричка. И неизбежната ретроспекция за изминалата година винаги е съпътствана с отличия за личностите, които градят историята на Община Добричка. Връчвате Годишните награди на Община Добричка…
Тържественото събрание през тази година е със специална значимост. Това е събитието, с което отбелязваме и 35 години от създаването на Община Добричка. Събитието, на което приветстваме не само носителите на Годишните награди на Община Добричка, но и всички онези знакови личности, допринесли за развитието и през годините, за утвърждаването на Община Добричка като уникална.
Традиционно девет са категориите, в които отличаваме кметства, училища, фирми, личности с принос към Община Добричка.
Ето и носителите на Годишните награди за 2021 г.:
- Категория „Най-добро кметство за 2021 г.” – Село Ловчанци
- Категория „Най-добро населено място с кметски наместник за 2021 г.” – Село Орлова могила
- Категория „Най-добро училище за 2021 г.” – Средно училище „Никола Вапцаров“ - с. Карапелит, с директор Ивелина Тончева
- Категория „Най-добра детска градина за 2021 г.” - ДГ "Добруджанче" - с.Овчарово, с директор Росица Димитрова
- Категория „Най-добро читалище за 2021 г.” - НЧ „Пробуда - 1896г." - с.Победа, с читалищен секретар Радостина Димитрова
- Категория „Икономически дейности с принос към Община Добричка за 2021 г.“
„АЯКС 1“ ЕООД - село Козлодуйци, с управител  д-р Румен Караманов
-  Земеделска кооперация с принос към Община Добричка за 2021 г. – Производствено-потребителна кооперация „Заря“ - село Божурово, с председател Стоил Желев
-  Арендатор с принос към Община Добричка за 2021 г. – ЕТ „Рамина - Ради Минков Радев“ – село  Хитово
- Земеделски производител – животновъд с принос към Община Добричка за 2021 г. –
ЕТ „Шанс 20-Милко Петров” - село Ловчанци, със собственик Милко  Йорданов
Серхан Неджми Халил - село Фелдфебел Денково

- С особена значимост през 2022 година е и Наградата на Кмета на Община Добричка…
 Да. Ще връча тази награда, водена от желанието си за публично признание на личности, които, според мен, трябва да бъдат адмирирани – за делата си, за всеотдайността си, за благородството си. Това са личности, които, в една или друга степен, са знакови за общността в нашата община.
Носители на Наградата на Кмета на Община Добричка за 2022 година са:
- Димитър Димитров, кмет на село Бранище - за утвърждаването на Община Добричка като хранилище на българските традиции и народното творчество, за организирането и провеждането на уникалното фолклорно събитие ХОРОТЕКА, което събра хиляди участници и зрители в село Бранище.
- Христея Великова – за популяризирането и утвърждаването на приемствеността в традициите на народното творчество. Петгодишната Христея Великова от село Паскалево е най-малкият участник, който се представи в Регионалните фолклорни прегледи в община Добричка за 53-тото издание на фолклорния фестивал „Песни и танци от слънчева Добруджа“.
 - Посрещате 35-ата годишнина, последователни в амбицията си за развитие на Община Добричка… Многобройни са информациите, които дават публичност на инициативите на територията на общината – за подобряване на инфраструктурата, в сферата на социалните дейности, за реализирането на проектите с европейско финансиране… И все пак, най-значимите акценти…
 Инфраструктурата и водоснабдяването определено са във фокуса на усилията ни като общинска администрация. Ангажирали сме огромен финансов ресурс, за да решим една немалка част от проблемите. Предстои финализирането на обществената поръчка за избора на изпълнител за изграждането на захранващия водопровод на село Стожер от магистралния водопровод Батово-Добрич през село Соколник. За решаването на проблема с безводието в село Стожер ще бъдат инвестирани 1 300 000 лв.
Милиони са инвестирани, а и са предвидени за изграждането и рехабилитацията на улиците в 68-те населени места на територията на общината и в поддръжката на пътните участъци.
Предстои рехабилитация и ремонт на 79 улици в 54 села на обща стойност 2 639 000 лева. Обявена е и обществена поръчка за обезопасяването на общинските пътища при зимни условия, за тези дейности са предвидени 900 000 лева.
През март приключи реконструкцията и рехабилитацията на десет улици в девет населени места - Стожер, Пчелино, Победа, Котленци, Стефан Караджа, Овчарово, Черна, Фелдфебел Дянково и Бенковски. По проект бяха осигурени повече от 1 100 000 лева.
В рамките на съвместната ни дейност с МИГ Добричка реализираме няколко проекта за улични ремонти. През февруари приключиха дейностите по проект "Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в селата Дончево и Драганово, община Добричка". По проект „Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в селата Фелдфебел Денково, Бенковски и Воднянци, община Добричка“ предстои рехабилитацията на три улици. В селата Фелдфебел Денково и Бенковски ще бъдат изградени и детски площадки за игра. Две улици ще бъдат рехабилитирани и по проекта  „Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в селата Козлодуйци, Паскалево и Лясково, община Добричка“.
През месец април бе сключен и Административният договор по проекта „Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в селата Стефаново, Одърци и Плачидол, община Добричка“ между Държавен фонд „Земеделие“, Сдружение „МИГ Добричка“ и община Добричка. Одобрената безвъзмездна финансова помощ е на стойност 264 000 лв. Проектът включва рехабилитация на участъци в с.Стефаново и с.Одърци, и изграждане на детска площадка в с.Плачидол.
- Немалък е финансовият ресурс, предвиден и за социалната инфраструктура…
Да. Радвам се, че започваме изграждането на нова детска градина в село Стефан Караджа. В процедура на строителство е и новата детска градина в село Бранище. За изграждането на тези обекти сме осигурили повече от 1 200 000 лева. През тази година ще реализираме и проекта „Текущ ремонт на Дом за пълнолетни с деменция в с.Опанец – подмяна на ВиК инсталация“ на стойност 92 000 лева.
Община Добричка за поредна година е с одобрени проектни предложения в рамките на националната кампания „Чиста околна среда – 2022 г.“ на обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс за 2022 г. Общата стойност е около 67 480 лв. и в тази финансова рамка ще се реализират проекти в селата Одринци, Дебрене, Дончево, в детските градини в селата Батово, Овчарово и Ловчанци.
- Г-жо Георгиева, социално уязвимите групи винаги са били приоритет в  дейностите на Община Добричка…
Правим максималното, за да окажем подкрепа на хората от тези групи. Продължаваме с реализирането на проекта “Патронажна грижа“. 76 са жителите на общината, които в момента получават разнообразни мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. Предстои удължаване на дейностите по проекта за още шест месеца, допълнителното споразумение ще бъде сключено в края на юни.
Постигнахме добри резултати в предоставянето на социални услуги в домашна среда и предоставяне на резидентна грижа на най-уязвимите групи – за лица над 65-годишна възраст с невъзможност за самообслужване и за деца с необходимост от чужда помощ. Осигурени са 120 лични асистенти на нуждаещите се от целевата група и социални асистенти на 300 потребители за осигуряване на асистентска подкрепа. Усвоените финансови средства като държавна дейност чрез бюджета на Общината са в размер на 1 900 000 лв. За същите дейности за 2022 г. са предвидени 2 214 000 лв. 349 842 лв. от тази сума са за финансирането на новооткритата услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“ в село Опанец. Центърът бе открит през  септември 2021 г. и функционираше като местна дейност до края на годината, със собствени приходи от бюджета на Община Добричка. А през 2022 г.  осъществява функциите си като делегирана от държавата дейност с пълен капацитет 15 нуждаещи се лица. Той отговаря напълно на европейските стандарти за предоставяне на социални услуги от резидентен тип.
- Работите активно за привличането на финансови средства и по европейски проекти…
 Паралелно с проектите за рехабилитацията на уличната инфраструктура, за социално-икономическата интеграция на уязвимите групи, се опитваме с проектни инициативи да изграждаме и атрактивни обекти, с които да привличаме туристическия интерес.
Развиването на туристическия продукт е във фокуса на два проекта, които се реализират в момента в община Добричка. Повече от 13 000 лева са предвидените средства за възстановяването на Каралезката чешма в село Стефан Караджа – обект, свързан с миналото на Добруджа и с творчеството на Йордан Йовков.
През тази година се сключват и договори за няколко обществени поръчки за дейностите по проекта „Развиване на туристически продукт за образователен и развлекателен туризъм на територията на община Добричка". В рамките на този проект ще бъде изградена площадка за обучение за безопасност на движение по пътищата в училището в село Паскалево. Предвидени са парково оборудване и интериорно изложбено обзавеждане, а одобрената безвъзмездна финансова помощ е на стойност 185 281 лв.
- Вашите пожелания към живеещите в община Добричка…
Желая здраве, сила, благополучие! Желая им увереност да сбъдват мечтите си! И да градят бъдещето си с благодарност за благословията да срещат дните си именно тук – в простора на тази свещена българска земя, в община Добричка!

Коментирайте
Подобни новини
Татяна Гичева, ЕВРОПА ДИРЕКТНО: Ще продължим да насърчаваме активното участие на гражданите в процесите на ЕС
Татяна Гичева, ЕВРОПА ДИРЕКТНО: Ще продължим да насърчаваме активното участие на гражданите в процесите на ЕС
Журналист от Балчик събра в книги своите български и английски интервюта
Журналист от Балчик събра в книги своите български и английски интервюта
Маестра Константина Петкова: Вида Димитрова ми казваше: „Ти, си звука на града!“
Маестра Константина Петкова: Вида Димитрова ми казваше: „Ти, си звука на града!“
Художникът Тодор Балев: Главният счетоводител на ТКЗС-то откри таланта ми
Художникът Тодор Балев: Главният счетоводител на ТКЗС-то откри таланта миЯндекс.Метрика