Илхан Мюстеджеб, кмет на Крушари: Вложени са 3 млн. лв. във водопроводи и 1,5 млн. лв. в ремонт на улици

06.10.2020 г. 14:05:09 ч.
/
Илхан Мюстеджеб, кмет на Крушари: Вложени са 3 млн. лв. във водопроводи и 1,5 млн. лв. в ремонт на улици
- Г-н  Мюстеджеб, срещаме се с Вас отново, почти година след  встъпването Ви в длъжност. Как измина тази първа година от Вашия кметски мандат? Какво планирахте? Какво се случи?
Началото на мандата беше изключително обещаващо и силно. Имаше текущи инфраструктурни проекти, които през годината довършихме, успяхме да изготвим и внесем нови. Световната криза с Ковид -19 засегна абсолютно всички сфери на обществения живот. Община Крушари бе принудена да редуцира планираните си разходи за определени дейности и да насочи средства за превенция на заболяването към всички дейности и сфери, за които пряко отговаря – детски градини, социални услуги, администрация. До този момент финансови компенсации от държавния бюджет към общините по тази линия няма. За това изцяло разчитаме на собствените си приходи.
Постепенно пренастроихме планирането и режима на работа в условията на епидемична обстановка, така че  в случай на кризисна ситуация да реагираме бързо и адекватно.
Непредвидени разходи се наложи да бъдат направени от общината за овладяване на последиците от поройните дъждове през юли и август, които нанесоха огромни щети на уличната инфраструктура в четири населени места – Абрит, Александрия, Коритен, Северняк. 
- Капиталовата програма на всяка една община е от голямо значение за подобряването на живота на нейните жители. Кои са капиталовите проекти, които бихте откроили?
Най-мащабният проект, който приключи през 2020 г. е рехабилитация на водопроводи в населените места от община Крушари. Стойността на проекта е над 3 млн. лв., в момента тече процедура по неговото отчитане пред Държавен фонд „Земеделие“.
В ремонт на улична мрежа и четвъртокласна пътна мрежа през 2020 г. общината вложи над 1,5 млн. лв. Ремонтирани са улици в пет населени места, както и участъци от четвъртокласната пътна мрежа в по-малки населени места, тъй като отчетохме и фактора, че независимо от обезлюдяването в тези населени места живеят наши жители, които имат право на достъп до основните услуги в съседните по-големи села, както и до общинския център.
Изпълнението на инвестиционната програма на общината е пред финализиране. В нея бяха включени и са изпълнени основен ремонт на покрива на средното училище в с. Крушари, основен ремонт на общински сгради с обществено предназначение в селата Северци, Коритен, Ефр. Бакалово. Общината закупи сградата на Банка ДСК в Крушари. До дни там приключва основния ремонт, като офисите на бившата банка ще бъдат предоставени на Общинска служба „Земеделие“ и офисите на дирекциите „Бюро по труда“ и „Социално подпомагане“.
- Кои са актуалните проекти, по които в момента се изпълняват различни дейности?
До края на м. ноември предстои да довършим три проекта по Националната кампания „За чиста околна среда“, чрез които в селата Крушари, Бистрец и Бакалово се извърши почистване и облагородяване на публични и паркови пространства. Предстои монтирането на парково оборудване. Стойността на трите проекта е 30 000 лева, финансирането е осигурено от ПУДООС.
Също до 30-ти ноември трябва да приключим проект за подобряване на материално техническата база и техниката, ползвана от персонал и потребители на услуги в Домашния патронаж, Дома за стари хора и Защитеното жилище. Той  се финансира от Фонд „Социална закрила“ и на стойност над 35 000 лв.
Проектите, по които предстои да работим са в различни области:
Четири  от тях  са внесени пред ДФЗ чрез МИГ „Тервел – Крушари“, като всички са в областта на запазването  и съхраняването на културното наследство на общината. Предстои и ремонт на централната част на с. Крушари, Етап 1. Подписал съм договор с Държавен фонд „Земеделие“ и очакваме в началото на 2021 г. да сключим договор с изпълнител на строителните работи. Имаме изготвен проект за 2 млн. лв. за изграждане  помпена станция и подмяна на довеждащи водопроводи за селата Лозенец и Северци, жителите на които имат проблем с водоснабдяването вече над 50 години.
Проектът ни пред Норвежкото икономическо пространство за изграждане на система за улично осветление е допуснат на следващ етап на разглеждане и  очакваме окончателното му одобрение.
Ще направим всичко възможно да подготвим и внесем два проекта по Проект „Красива България“ – за саниране на средното училище в Крушари и за изграждане на локално пречиствателно съоръжение за Защитеното жилище за лица с умствена изостаналост .
- Областта, в която Община Крушари реализира най-много проектни предложения, е социалната и касае социалните услуги, които се предлагат на нейната територия. Кои се открояват сред тях?
Топъл обяд, чрез който изхранваме между 60 и 100 човека през различните етапи на реализиране на проекта.
Работим и по Националната програма „Домашен помощник“ – 22 домашни помощника подпомагат живота  на 26 потребителя,
Патронажна грижа за възрастните хора предоставяме на 16 възрастни и самотно живеещи стари хора чрез 4 наети лица.
По Механизма за лична помощ сме обхванали 19 лица с увреждания, за които се грижат 19 лични асистента;
През 2020 г. реализираме общо 9 програми за заетост – регионални, национални и оперативни, чрез които сме осигурили работа на 75 безработни лица от общината.
За следващата година планираме много нови обекти и проекти, като прогнозно изготвените им бюджети показват, че ще ни е необходима сума от около 10 млн. лева. Ще търсим възможности за финансиране изграждането на местен път до местността Текето, Обществена колекция – Крушари – за съхранение и експониране на находките от артефакти от крепостта Залдапа, както и втори проект за реставрация и консервация на самата крепост, довършване ремонта на общинския център – Крушари. Три селски читалища имат нужда от основни ремонти.
През 2021 г. отново ще кандидатстваме и по проекти с екологична насоченост, мерки за заетост, социални проекти.

Коментирайте
Подобни новини
13 хил. прочетени книги – рецептата за успеха на Огнян Велинов
13 хил. прочетени книги – рецептата за успеха на Огнян Велинов
Йордан Йорданов: Добрич вече е на политическата карта на България
Йордан Йорданов: Добрич вече е на политическата карта на България
Димитър Бербатов в Добрич: Надявам се на конгреса всеки да гласува по съвест
Димитър Бербатов в Добрич: Надявам се на конгреса всеки да гласува по съвест
Илин Димитров: Ако успеем да отворим за Великден, ни очаква добър сезон
Илин Димитров: Ако успеем да отворим за Великден, ни очаква добър сезонЯндекс.Метрика