Обява на „Марайда“ ЕООД за инвестиционно предложение

22.05.2023 г. 12:34:06 ч.
/
Обява на „Марайда“ ЕООД за инвестиционно предложение
„МАРАЙДА“ ЕООД СЕДАЛИЩЕ: гр. Добрич, п.к. 9300, ул. „Кирил и Методий“ № 98 ОБЯВЯВА на засегнатите лица и общественост, че „МАРАЙДА“ ЕООД има следното инвестиционно предложение: „Обособяване на цех за производство на месни, месно зеленчукови и рибни консерви с капацитет до 1000 кг. консерви на ден в ПИ с идентификатор 72624.603.25 и с местонахождение: обл. Добрич, община Добрич, гр. Добрич 9300, ПЗ Запад, ул. „Кирил и Методий“ № 98 и изработване на Подробен Устройствен План – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на територията на горепосочения поземлен имот с номер по предходен план: пл. № 4815, кв. 255, парцел XIV и отреждането му от „за ОО“ в „за ПСД и ТП“ - конкретно за цех за производство на месни и зеленчукови консерви“.
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Варна, ул. “Ян Палах” 4, e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg, тел: 052/67-88-45 и/или Община Добрич - 9300 Добрич, ул. "България" 12.

Коментирайте
Подобни новини
Земеделци настояват за създаването на дъждовни облаци от държавата
Земеделци настояват за създаването на дъждовни облаци от държавата
Направиха първа копка на иновативен жилищен комплекс в Добрич (ВИДЕО и СНИМКИ)
Направиха първа копка на иновативен жилищен комплекс в Добрич (ВИДЕО и СНИМКИ)
DS Home Добрич: 25 години в служба на общността и клиентите, съчетани със специални предложения и събития
DS Home Добрич: 25 години в служба на общността и клиентите, съчетани със специални предложения и събития
ДФ „Земеделие“ одобри преструктуриране на средства за изплащане на „украинската помощ“
ДФ „Земеделие“ одобри преструктуриране на средства за изплащане на „украинската помощ“Яндекс.Метрика