Обява на „Марайда“ ЕООД за инвестиционно предложение

22.05.2023 г. 12:34:06 ч.
/
Обява на „Марайда“ ЕООД за инвестиционно предложение
„МАРАЙДА“ ЕООД СЕДАЛИЩЕ: гр. Добрич, п.к. 9300, ул. „Кирил и Методий“ № 98 ОБЯВЯВА на засегнатите лица и общественост, че „МАРАЙДА“ ЕООД има следното инвестиционно предложение: „Обособяване на цех за производство на месни, месно зеленчукови и рибни консерви с капацитет до 1000 кг. консерви на ден в ПИ с идентификатор 72624.603.25 и с местонахождение: обл. Добрич, община Добрич, гр. Добрич 9300, ПЗ Запад, ул. „Кирил и Методий“ № 98 и изработване на Подробен Устройствен План – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на територията на горепосочения поземлен имот с номер по предходен план: пл. № 4815, кв. 255, парцел XIV и отреждането му от „за ОО“ в „за ПСД и ТП“ - конкретно за цех за производство на месни и зеленчукови консерви“.
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Варна, ул. “Ян Палах” 4, e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg, тел: 052/67-88-45 и/или Община Добрич - 9300 Добрич, ул. "България" 12.

Коментирайте
Подобни новини
Пътувания из България: Иновативният Глобал Биомет Билет и главните автогари в Русе и Слънчев Бряг
Пътувания из България: Иновативният Глобал Биомет Билет и главните автогари в Русе и Слънчев Бряг
„Corteva“ представи нови и утвърдени хибриди царевица и слънчоглед пред земеделците от Добруджа (ВИДЕО)
„Corteva“ представи нови и утвърдени хибриди царевица и слънчоглед пред земеделците от Добруджа (ВИДЕО)
197 фирми ще участват в 15-ото Специализирано изложение за земеделие БАТА АГРО през 2023 година
197 фирми ще участват в 15-ото Специализирано изложение за земеделие БАТА АГРО през 2023 година
Илин Димитров: Цените по морето няма да са по-различни от миналогодишните
Илин Димитров: Цените по морето няма да са по-различни от миналогодишнитеЯндекс.Метрика