Начало >Добруджа >Общество

Общинският съвет прие План за изпълнение на Стратегията за развитие на ЕК "Стария Добрич"

19.09.2023 г. 13:37:20 ч.
/
Общинският съвет прие План за изпълнение на Стратегията за развитие на ЕК "Стария Добрич"
Общинският съвет прие предложения от общинската администрация План за изпълнение на Стратегията за развитие на ЕК "Стария Добрич", който е в изпълнение на решението на местния парламент.
С решението се създава Съвет за управление на ЕК "Стария Добрич", чийто председател ще бъде финансовият заместник-кмет, а заместник-председател ще бъде  заместник-кметът "Хуманитарни дейности". Предложението на Общината бе в него да влизат 9 души, но по предложение на съветника Детелина Николова, органът ще бъде от 11 души, като бяха добавени представител на Консултативния съвет по туризъм, както двата съветници - представители на постоянните комисии по туризъм и по бюджет и финанси. От първоначалния вариант отпадна втория експерт в дирекция "Общинска собственост". В състава влизат още директори на 4 дирекции в общинската администрация, председателите на ПК "Управление и разпореждане с общинска собственост" и на ПК "Култура, вероизповедания и етнически въпроси" към Общински съвет град Добрич, както и представител на Регионалната занаятчийска камара.
Съветът ще има за задача  да изработи неотложен, краткосрочен и дългосрочен план за работата на комплекса.
Неотложният е до края на 2023 г., като включва стартиране на процедура за изменение на устройствените планове и идентифициране на основни инфраструктурни проблеми.
Краткосрочният план е със срок до 12 месеца, като за него трябва да се предвидят в бюджета на Община град Добрич за 2024 г. средства за текущ ремонт и поддръжка на обекти в ЕК "Стария Добрич", които са без наематели и концесионери.
В дългосрочния план е предвидено разработване на онлайн магазин.
Третата задача е да се възложи и изработи изменение на устройствените планове, с цел обединяване на обекта в един имот.
Втората стратегическа цел в плана е да се опазва, поддържа и популяризира Етнографския комплекс „Стария Добрич“ чрез участие на всички заинтересовани страни (Общински съвет, общинска администрация, майстори - занаятчии, юридически лица с нестопанска цел, които са свързани с дейността на комплекса и др.) в създадена с решение на Общински съвет система/орган за управление.
Третата стратегическа цел е да се търсят различни възможности за разширяване и обогатяване дейността на етнографския комплекс чрез активна маркетингова политика.
Сред заложените задачи е изработването на рекламна стратегия за популяризиране на етнографския комплекс (напр. уеб-страница, страници в социалните мрежи, триезична дипляна на френски, английски и български език, създаването на туристически продукти, насочени към туристи, посещаващи град Добрич, съвместно със заинтересованите страни и участие в туристически борси, съвместно с някоя от морските общини и курорти в областта.

Коментирайте
Подобни новини
Времето на 23 юли
Времето на 23 юли
Йордан Апостолов: Скъсана е нишката между производството и търговията в земеделието (ВИДЕО)
Йордан Апостолов: Скъсана е нишката между производството и търговията в земеделието (ВИДЕО)
ОИЦ – Добрич проведе среща със Сдружение „Регионално управление на отпадъците - Добрич”
ОИЦ – Добрич проведе среща със Сдружение „Регионално управление на отпадъците - Добрич”
Има спад на нивата на язовирите в областта заради липсата на дъждове и горещините
Има спад на нивата на язовирите в областта заради липсата на дъждове и горещинитеЯндекс.Метрика