Начало >Добруджа >Регионални

ОИЦ-Добрич в партньорство с МИГ Балчик – Генерал Тошево информира бенефициенти от двете общини

03.04.2024 г. 15:26:10 ч.
/
ОИЦ-Добрич в партньорство с МИГ Балчик – Генерал Тошево информира бенефициенти от двете общини
ОИЦ-Добрич в партньорство с МИГ Балчик – Генерал Тошево информира бенефициенти от двете общини. 
Геновева Друмева, управител на ОИЦ-Добрич представи актуалните и предстоящи процедури по  програмите „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ и „Развитие на човешките ресурси“ 2021- 2027 г.(ПРЧР).

Представена бе отворената процедура BG16RFPR001-1.001 - „Разработване на иновации в предприятията“ ще се подкрепят проекти за разработване на продуктова иновация или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги, и  безвъзмездно финансиран от 50 хил. лв. до 500 хил. лв., в зависимост от категорията на  предприятието. Интерес предизвика и предстоящата процедура „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите“, по която кандидатите трябва да са микро или малки предприятия, регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г. Допустимите разходи са за придобиване на нови машини, съоръжения, оборудване, инструменти, специализиран софтуер и създаването на онлайн магазин за продуктите или услугите. Съфинансирането ще е до 60% от общите допустими разходи по проекта, като безвъзмездната финансова помощ ще в границите на от 25 000 лв. до 150 000 лв.
Бяха зададени и въпроси относно предстоящата процедура „Нови умения“, по ПРЧР 2021-2027 г., чрез която работодателите могат да повишат знанията и уменията на своите работници и служители. През т.г. ще стартира проект на Агенция по заетостта, разработен по процедура BG05SFPR002-1.011 „Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица“, за повишаване на професионалната квалификация и уменията на лица на трудов договор и на самостоятелно заети лица.

Екипът на Местната инициативна група „Балчик-Генерал Тошево“  представи информация относно кандидатстването по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” от Стратегията за ВОМР на СНЦ МИГ Балчик-Генерал Тошево. Бюджета на мярката е 241 939,59 лв., като безвъзмездното финансирането е от 5 000 евро до 45 000 евро, а процента на съфинансиране може да достигне до 70% от общия размер на допустимите разходи. Средствата могат да се вложат в закупуването на нови машини, съоръжения, земя, сгради, помещения, специализирани земеделски транспортни средства, и др.
Предстои да бъде отворен прием и по мярка 6.4. “Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ по Стратегията, с допустими кандидати земеделски стопани, микропредприятия и занаятчии. Допустими дейности ще са производство или продажба на неземеделски продукти, развитие на услуги във всички сектори, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление, развитие на занаятите, изграждане и обновяване на туристически обекти с до 20 помещения за настаняване, развитие на туристически услуги и др. Финансовите параметри предстои да се уточнят.

Експертите разясниха и дейността на центъра и услугите, които предоставя безплатно. Присъстващите се интересуваха и от възможности за финансиране на читалища и детски градини, осъществяване на обучения в ЕС, както и от провеждането на фестивали и детски лагери.
Източник:Областен информационен център

Коментирайте
Подобни новини
Седемнадесет есета се състезаваха в конкурс, обявен от читалището в с. Крушари
Седемнадесет есета се състезаваха в конкурс, обявен от читалището в с. Крушари
От ОД на МВР – Добрич отчетоха спад на престъпността в община Балчик сравнение с 2022 година
От ОД на МВР – Добрич отчетоха спад на престъпността в община Балчик сравнение с 2022 година
В Генерал Тошево орисаха двете бебета, родени в края на 2023 г. и началото на 2024 г.
В Генерал Тошево орисаха двете бебета, родени в края на 2023 г. и началото на 2024 г.
2 май - неучебен и неприсъствен ден за училища и детски градини в община Генерал Тошево
2 май - неучебен и неприсъствен ден за училища и детски градини в община Генерал ТошевоЯндекс.Метрика