Начало >Добруджа >Общество

Предимства на N-FLEX поколението рапица

21.09.2022 г. 15:19:51 ч.
/
Предимства на N-FLEX поколението рапица
В последните 2-3 години все по-актуална е темата за ефективното усвояване на азота при различни земеделски култури. При една от тях обаче действително започнаха да се предлагат реални решения в тази посока – става дума за рапицата. През 2020г. един от най-големите производители на семена в света, Лимагрейн за първи път представи и в България ново поколение рапица с ефективно усвояване на азот – с други думи, N–FLEX генетика. Тези хибриди доказано могат да усвояват азота по–ефективно спрямо не N–FLEX генетиката. 

ПРЕДИМСТВА НА N-FLEX ПОКОЛЕНИЕТО РАПИЦА:
надграден добивен потенциал, здравен профил и по-ефективно усвояване на азота

На първо място говорим за нови хибриди, които носят генетически заложени надграден добивен потенциал, защита срещу Жълта вироза, Разпукване на шушулките, Фома, Бърз старт. 

Тези задължителни за всеки нов продукт качества и предимства, при N-FLEX поколението са допълнени с още едно, а именно – по-ефективното усвояване на азота. Това е свойство на хибрида, което се доказва, чрез поредица от изпитвания в продължение на от 3 до 5 години, преди съответният хибрид рапица да бъде определен от селекционерите като N-FLEX (азот ефективен).

С други думи N-FLEX генетиката осигурява оптимизация на разходите, давайки повече сигурност по отношение на високия добив, защитата от икономически значими болести и проблеми, но и по отношение на инвестицията в ресурсоемко мероприятие, като торовнасянето. По правило азотът е много труден за контролиране и оптималните условия за торене са по-скоро рядкост. Затова и на това именно мероприятие се гледа с особено внимание от страна на земеделските производители, за които темата с култури притежаващи свойството да усвояват азота по-оптимално е наистина важна.

КАКВА N-FLEX РАПИЦА СЕ ПРЕДЛАГА В БЪЛГАРИЯ

През сеитбена кампания 2020г. бяха изведени първите торови опити с информация за поведението на този тип генетика в условията на България. Резултатите бяха изключителни и потвърдиха аналогични опити, изведени в други държави в Европа, които също имат традиции в отглеждането на рапичната култура. 

Първият N-FLEX хибрид рапица, лансиран в страната през 2020г. – LG АМБАСАДОР на компанията Лимагрейн  – показа стабилно поведение при опит с оптимална (N=100 kg/ha) и неоптимална торова норма (т.е. такава намалена с 20%, или N=80 kg/ha), в две повторения и в условията на южна България (традиционен рапичарски район). И в единия, и в другия случай N-FLEX генетиката на първо място показва по-добър добив, в потвърждение на твърдението за надградения потенциал на ниво генетика), но интересното е, че процентът разлика в полза на N-FLEX е по-голям именно при неоптималното торене (близо 8%, при 6% разлика с оптимално торовнасяне).

През 2021г. опитите продължават в още по-интересните условия на Сливен и Бургас, където N-FLEX генетиката вече се проследява като поведение само спрямо не N-FLEX рапицата, но и в изключително тежките климатични особености на конкретния сезон (нетипична и продължителна суша през 2022г.). При тези условия разликата в проценти в добива вече надхвърля 30%.

В резултат на двугодишните торови опити, които проследяват крайния ефект върху добива и нивото на стабилност, както при оптималното азотно торене, така и при понижена с 20% торова норма, към днешна дата вече предлагането на N-FLEX рапични хибриди е значително по-голямо и земеделските производители могат да избират. 

Важно е обаче да се отбележи, че N–FLEX не означава препоръка за по-ниска торова норма при тези семена, а че в случай на стрес, то този тип генетика предлага повече сигурност в подсигуряването на добива.

АЗОТ ЕФЕКТИВНА (N-FLEX) РАПИЦА В СВЕТЛИНАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕЛЕН ПАКТ („ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА“)

Европейският съюз поема отговорност да подобри глобалното състояние на околната среда в Европа и света, чрез различните проекти, които разработва. 

„Зелена сделка“ е Европейски проект, който цели да допринесе за подобряване състоянието на околната среда и да доведе икономиката на ЕС до просперитет по отношение на конкурентоспособност и ефективност на ресурсите.

N-FLEX генетиката се усъвършенства и става все по - обсъждана тема. Внедряването на стратегията на ЕС за устойчиви хранителни вериги „От фермата до трапезата“  има за цел намаляване използването на пестициди с 50 %, както и намаляване използваемостта на изкуствени торове с 20 % до 2030г.

Коментирайте
Подобни новини
Връчиха званията "Почетен гражданин на Добрич" за 2023 г. (ВИДЕО И СНИМКИ)
Връчиха званията "Почетен гражданин на Добрич" за 2023 г. (ВИДЕО И СНИМКИ)
"Трите прасенца" представи ДКТ "Дора Габе" за празника на Добрич (ВИДЕО)
"Трите прасенца" представи ДКТ "Дора Габе" за празника на Добрич (ВИДЕО)
Поклон пред героите във Военното гробище на Добрич (ВИДЕО И СНИМКИ)
Поклон пред героите във Военното гробище на Добрич (ВИДЕО И СНИМКИ)
Водните аварии днес
Водните аварии днесЯндекс.Метрика