Начало >Добруджа >Общество

Регионалният министър Десислава Терзиева идва в Добрич

28.08.2013 г. 11:15:00 ч.
/ ИА Добруджа
Регионалният министър Десислава Терзиева идва в Добрич
На 29 август 2013 г. от 10.00 ч. в Бизнес залата на Община град Добрич ще се проведе встъпителна пресконференция за представяне на Проект: „Изграждане на четири броя центрове за настаняване от семеен тип в град Добрич". Проектът е финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-12/2011/037 по Оперативна програма «Регионално развитие 2007 – 2013», Приоритетна ос 1. «Устойчиво и интегрирано градско развитие»; Операция 1.1. «Социална инфраструктура». Целта на проекта е постигане на трайна подмяна на институционалните грижи с нови възможности за децата с увреждания и техните семейства чрез осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура в Община град Добрич, допринасяща за предоставянето на нов вид услуги в общността и подходяща жизнена среда за пълноценно израстване, развитие и социално включване на децата и младежите с увреждания.
Гости на пресконференцията ще бъдат Десислава Терзиева – Министър на регионалното развитие и Катя Лазарова – координатор на Проект „Детство за всички". За участие са поканени и Държавната агенция за закрила на детето и Държавна агенция за социално подпомагане и Фондация „ЛУМОС".


Коментирайте
Подобни новини
„Безкрай”- новият спектакъл на Танцов театър „Дея”(ВИДЕО)
„Безкрай”- новият спектакъл на Танцов театър „Дея”(ВИДЕО)
4 концепции с планирани дейности в област Добрич са преминали успешно етапа по административно съответствие
4 концепции с планирани дейности в област Добрич са преминали успешно етапа по административно съответствие
Времето на 22 февруари
Времето на 22 февруари
Областната организация на Български Червен кръст с отчетно събрание за 2023 г.
Областната организация на Български Червен кръст с отчетно събрание за 2023 г.Яндекс.Метрика