Стопанска академия „Димитър А. Ценов” откри Локален офис за дистанционно и продължаващо обучение в гр. Добрич

15.07.2020 г. 09:53:55 ч.
/
Стопанска академия „Димитър А. Ценов” откри Локален офис за дистанционно и продължаващо обучение в гр. Добрич
В началото на месец юли Стопанска академия „Димитър А. Ценов” откри Локален офис за дистанционно и продължаващо обучение в гр. Добрич. Разговаряме с доц. д-р Драгомир Илиев – Директор на Центъра за дистанционно обучение.
 
- Коронавирусът изправи образователната система пред доста изпитания. Дистанционното обучение стана норма за училища и университети. Как се справя Стопанска академия с предизвикателството да организира учебен процес в условията на карантина?
Да, наистина. Създадената епидемиологична обстановка и наложеното извънредно положение в страната постави висшите училища пред сериозното изпитание да организират учебен процес без да се посещава учебната институция, но това не се отнася за Стопанска академия. Ако за другите това е нещо ново, то за нас това е нормален образователен процес повече от 20 години и не представлява никакво затруднение. Академията развива дистанционно обучение в образователно-квалификационна степен „магистър” от 1999 г. Ние сме сред първите в страната, които предлагат дистанционна форма в магистърското обучение. Към онзи момент Академията е безспорен иноватор, без сериозна конкуренция от другите водещи висши училища и се наложи като еталон за дистанционно обучение в национален мащаб. Стопанска академия предлага най-богатото портфолио от магистърски програми в направленията „Икономика” и „Администрация и управление”. Предлагаме над 40 магистърски програми в двете направления, включително и за кандидати с неикономическо образование от предходната си степен. В бакалавърската степен предлагаме 14 специалности в двете направления „Икономика” и „Администрация и управление”. В дистанционна форма сме обучили над 30 хил. студенти. Ноу-хауто, натрупано в следствие на 20-годишния ни опит, ми дава основание да твърдя, че ние оставаме на лидерски позиции в тази форма на обучение.
Съвременното развитие на информационните и комуникационни технологии дава възможност студентът и преподавателят да са разделени по местоположение и време, като създадената дистанция се компенсира с технологични средства (аудио-, видео-, компютърни и комуникационни средства). Но подходящата техника и софтуер не са достатъчно условие. Дистанционното обучение изисква нов подход на структуриране и поднасяне на учебния материал. То изисква сериозни инвестиции в обучение на преподаватели, разработване на учебни материали, материали за самоподготовка, изпитни материали, канали за синхронна и асинхронна комуникация с обучаеми. Изисква се изграждане на цялостна система за дистанционно обучение. Стопанска академия не е спирала вече 20 години да прави такива инвестиции. В момента в платформата за дистанционно обучение има 1 715 курса и над 97 000 тестови единици, изпитни въпроси и задания.
 
- Какви са предимствата на дистанционното обучение?
 Това е често задаван въпрос от студентите. Каква форма на обучение да запишем – редовна, задочна или дистанционна? Къде ще научим най-много? Усвояването на учебния материал е функция и на двете страни – обучаем и обучаващ. Ако студентът няма желание активно да учи, няма подходяща форма. Разбира се, всяка форма на обучение си има своите предимства и недостатъци. Редовната ще Ви осигури прекия контакт с преподаватели и състуденти, ще Ви даде възможност да дискутирате на живо, да се потопите в академичната атмосфера, но от друга страна, редовната форма изисква да отделите определен период от своя живот само за това. Задочната форма на обучение Ви осигурява същите предимства, като изисква по-кратък присъствен период във висшето училище – очните занятия са два пъти в годината с продължителност 10-12 дни. В днешния забързан живот на хората, особено на младите, им се иска, а и се налага, да правят няколко неща едновременно – да учат, да работят, да пътуват, да опознават, да се забавляват. Ето тук идва и дистанционното обучение. Учите, докато работите, докато пътувате, докато се забавлявате, докато отглеждате децата си. Не е необходимо да се откъсвате от работата или семейството си. Затова по-скоро трябва да се перифразира въпроса така: Какво искам да правя? Само да уча или да уча и … да работя, пътувам, забавлявам? Ако искате да съчетаете две или повече неща, дистанционната форма на обучение е за Вас. Стопанска академия ще Ви осигури пълен комплект учебни материали за подготовка, 24/7 онлайн достъп до всички електронни ресурси за обучение, постоянен контакт с преподавателите и консултантите по съответната дисциплина.
 
- Как се организира дистанционното обучение?
Самата форма на дистанционното обучение не изисква присъствие на студента в учебните аудитории, а за улеснение на обучаемите, при провеждане на редовните изпитни сесии те могат да изберат дали да се явят на изпит в Свищов или в изнесените центрове на Стопанска академия в гр. София, гр. Стара Загора, а вече и в гр. Добрич.
Обучението в дистанционна форма е организирано в модули. Всеки семестър е разделен на два модула, всеки по седем седмици. Модулът включва и редовна изпитна сесия. Има и една поправителна сесия, в края на семестъра, след като приключи редовната изпитна сесия на втория модул. Резултатите от обучението по дисциплините се получават посредством текущи оценки по етапи в хода на провежданото обучение и финален семестриален изпит в края на модула. Текущите дейности са организирани по начин, който да дава възможност за тяхното изпълнение онлайн или за качване на предварителното подготвен материал от студента в платформата за дистанционно обучение. Оценките от текущите изпитни материали се публикуват в системата и студентът може да се информира за оценката си. Крайната оценка се формира в резултат на комплексно оценяване, което се извършва съгласно тежестта на отделните компоненти – текущи оценки и финален семестриален изпит, посочени в учебната програма по съответната дисциплина. Тези изисквания са описани в началото на съответната дисциплина в системата за дистанционно обучение. Финалният семестриален изпит е присъствен и се провежда в учебни аудитории на Стопанска академия в гр. София, гр. Стара Загора, гр. Добрич или гр. Свищов в зависимост от желанието на студента при неговото записване. Ако примерно, студентът избере Добрич, ще му се наложи да посети Свищов, само за да си вземе дипломата на церемонията по дипломиране. Предимството на дистанционното обучение е именно в това, че не се налага студентът да променя драстично ритъма на своя живот. Необходимо е само да отделя по няколко часа на ден в удобно за него време, за да влиза в платформата на Стопанска академия за дистанционно обучение на адрес https://dl.uni-svishtov.bg/ и да се подготвя по изучаваните дисциплини.
Актуална и подробна информация за приема и обучението в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ може да намерите на следните адреси
за бакалавър: https://www.uni-svishtov.bg/bg/admission/bachelor/majors 
за магистър: https://www.uni-svishtov.bg/bg/admission/master/majors
За допълнителна информация и въпроси относно дистанционното обучение пишете на имейла на Центъра за дистанционно обучение към Стопанска академия „Д. А. Ценов“: dl@uni-svishtov.bgКоментирайте
Подобни новини
13 хил. прочетени книги – рецептата за успеха на Огнян Велинов
13 хил. прочетени книги – рецептата за успеха на Огнян Велинов
Йордан Йорданов: Добрич вече е на политическата карта на България
Йордан Йорданов: Добрич вече е на политическата карта на България
Димитър Бербатов в Добрич: Надявам се на конгреса всеки да гласува по съвест
Димитър Бербатов в Добрич: Надявам се на конгреса всеки да гласува по съвест
Илин Димитров: Ако успеем да отворим за Великден, ни очаква добър сезон
Илин Димитров: Ако успеем да отворим за Великден, ни очаква добър сезонЯндекс.Метрика