Начало >Добруджа >Общество

Съветниците на Добрич ще гласуват Наредба за гробищните паркове и погребалната дейност

26.11.2022 г. 13:31:18 ч.
/
Съветниците на Добрич ще гласуват Наредба за гробищните паркове и погребалната дейност
Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Община град Добрич, ще бъде гласувана на предстоящата сесия на Общинския съвет на 29 ноември. Наредбата урежда управлението и вътрешния ред в гробищните паркове, условията и реда за погребения и кремации, ползването и благоустрояването на гробните и урновите места и свързаните с тази дейност услуги на територията на общината. С наредбата се определят и изискванията към търговците, извършващи погребални, строително-монтажни и каменоделски услуги на територията на гробищните паркове на територията на Община Добрич.
Почистването и поддържането на гробните места и прилежащи им части е задължение на правоимащите, което те изпълняват лично или чрез трети лица.
Гробните места, в които са извършени служебни погребения, се почистват и поддържат от ОП "Обреден дом".
В един от разделните на Наредбата са посочени разрешените и забранени дейности на физически и юридически лица, извършващи погребални и каменоделски услуги.
Посещения в гробищните паркове се допускат: от 1 април до 30 септември - от 7.00 до 20.00 часа, а за времето от 1 октомври до 31 март - от 7.00 до 18.00 часа.
В гробищните паркове се забранява посещението на деца под 14-годишна възраст, ако не са съпроводени от пълнолетни лица; въвеждането на животински впряг; паленето на огън и изгарянето на отпадъци; изхвърлянето на отпадъци извън определените за тази цел места; поставянето на некролози, афиши, реклами, съобщения и др. подобни по дървета и извън определените за тази цел места; засаждането на дървета в парцелите, в и около гробните места; отсичането на дървета без получено съответното разрешение за това; извършването на всякакъв вид търговска дейност и услуги за населението на територията на гробищните паркове, с изключение на дейностите, извършвани от ОП Обреден дом.
С Наредбата са регламентирани санкциите, при констатирани нарушения. На лица, извършващи прояви на вандализъм на територията на общинските гробищни паркове, се налага глоба в размер от 500 лв. до 5000 лв., доколкото деянието не представлява престъпление по смисъла на НК. 
Когато изграждането и монтирането на паметници, рамки и други трайни надгробни знаци и съоръжения се извърши без разрешение или в нарушение на даденото разрешение по чл. 27 от наредбата на правоимащия на гробното място се прави предписание за премахване по реда на чл. 34, ал. 3 и се налага глоба в размер от 300 до 500 лв.

Коментирайте
Подобни новини
ГЕРБ-СДС предлага Община Добрич да помогне с 10 000 лв. на пострадалите от земетресението в Турция
ГЕРБ-СДС предлага Община Добрич да помогне с 10 000 лв. на пострадалите от земетресението в Турция
Министерство на земеделието ще представи Стратегическия план утре в Добрич
Министерство на земеделието ще представи Стратегическия план утре в Добрич
Времето на 9 февруари
Времето на 9 февруари
Сияна Фудулова очаква промяна в ръководството на БСП (АУДИО)
Сияна Фудулова очаква промяна в ръководството на БСП (АУДИО)Яндекс.Метрика