Начало >Добруджа >Общество

В Добрич се проведе второ събитие по проект „Знания за Натура 2000“ на МОСВ

24.03.2023 г. 13:40:18 ч.
/
В Добрич се проведе второ събитие по проект „Знания за Натура 2000“ на МОСВ
Областен информационен център-Добрич участва във второто регионално събитие на тема „Роля и участие на заинтересованите страни в процеса на разработване на планове за управление на НАТУРА 2000“. Събитието бе част от Втората национална кампания по проект BG16M1OP002-3.006-0001-C04 „Знания за Натура 2000“ на Министерство на околната среда и водите и се проведе на 23 март 2023 г.. В срещата се включиха представители на Областна администрация Добрич, общински администрации, РИОСВ Варна, ОД „Земеделие” Добрич и заинтересованите страни.
В първия панел беше представен процеса на разработване на планове за управление  на „Натура“ 2000, основните функции и елементи на тяхното съдържание. Във втора част присъстващите се запознаха със същността, целите и мерките на Националната рамка за приоритетни действия за „Натура 2000“ (НРПД). Тя е задължителен стратегически документ за всяка държава членка на Европейския съюз, в който се предвиждат мерки за подобряване/поддържане на благоприятното природозащитно състояние и типовете природни местообитания по „Натура 2000“. Пълният текст на документа, одобрен от Европейската комисия е публикуван на следния линк: https://natura2000.egov.bg, в секция „Документи“. Представена бе и системата за мониторинг за изпълнението на НРПД и индикаторите, на чиято база ще се осъществи. В третият панел бе извършен преглед на 74-те мерки, включени в НРПД, които ще бъдат изпълнени в периода 2021-2027 с финансовата подкрепа на Програмите „Околна среда“, „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, „Техническа помощ“, Програмата за морско дело и рибарство и др.
По време на дискусията, Михаела Козовска, експерт от Областен информационния център – Добрич информира присъстващите за предстоящите процедури през 2023 г. на програма „Околна среда“ 2021-2027 г., която ще финансира изпълнението на част от заложените мерки в НРПД.
Целта на проект „Знания за Натура 2000“ е уеднаквяване на първоначалната информираност, надграждане на осведомеността и предоставяне на актуална и експертна информация на заинтересованите страни за мрежата „Натура 2000“, както и актуализиране на Националната приоритетна рамка за действие (НПРД) по Натура 2000. Общата стойност на проекта е 4 300 000 лв., от които 3 655 000 лв. са осигурени от Оперативна програма „Околна среда" 2014-2020 г и 645 000 лв. са национално съфинансиране. Проектните дейности са стартирали през декември 2017 г. и ще продължат до май 2024 г.
Източник:Областен информационен център

Коментирайте
Подобни новини
Драгомил Георгиев: Темите от матурата по БЕЛ са творчески и дават възможност за написване на ярък текст
Драгомил Георгиев: Темите от матурата по БЕЛ са творчески и дават възможност за написване на ярък текст
Севдалина Мавродиева-Нейкова: Много емоции, труд и спомени бележат дългия път на клуб „Алексия“
Севдалина Мавродиева-Нейкова: Много емоции, труд и спомени бележат дългия път на клуб „Алексия“
С поднасяне на цветя Добрич ще почете Деня на Ботев и загиналите за свободата на България
С поднасяне на цветя Добрич ще почете Деня на Ботев и загиналите за свободата на България
ИЗБОРИ 2024: ГЕРБ-СДС Ви кани на безплатен куклен театър на 1 юни
ИЗБОРИ 2024: ГЕРБ-СДС Ви кани на безплатен куклен театър на 1 юниЯндекс.Метрика