Начало >Добруджа >Общество

Бягство от дома е най-честата противообществена проява на малолетни и непълнолетни през миналата година

07.07.2022 г. 13:52:43 ч.
/
Бягство от дома е най-честата противообществена проява на малолетни и непълнолетни през миналата година
Коефициентът на водените на отчет в детските педагогически стаи малолетни и непълнолетни лица през 2021 г. в област Добрич е 1 210 на 100 хил. души от средногодишното населението на възраст 8 - 17 години в областта.
Броят на заведените на отчет в ДПС през 2021 г. в област Добрич малолетни и непълнолетни е 57, или 26.9% от всички водени на отчет лица като 73.7% от тях са непълнолетни.
През 2021 г. снети от отчет в ДПС са 52 малолетни и непълнолетни лица, или 24.5% от водените на отчет през годината. Причините за това са: навършване на 18-годишна възраст - 30 лица (57.7%); поправяне на поведението - 22 лица (42.3%).
 За извършени противообществени прояви през 2021 г. през ДПС са преминали 181 малолетни и непълнолетни. От тях момчета са 138, или 74.6%, а момичета - 43, или 23.8%.
В структурата на противообществените прояви по видове най-голям е делът на преминалите през ДПС за: бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип“ - 25 лица, или 13.8%;  „прояви на насилие и агресия - 21 малолетни и непълнолетни (11.6%); повреждане на обществена и/или частна собственост“ - 13 лица (7.2%);  употреба на психоактивни вещества - 7 малолетни и непълнолетни (3.9%); непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място - 4 лица (2.2%).
 През 2021 г. броят на малолетните и непълнолетните лица, преминали през ДПС за извършени престъпления, е 58. Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от лицата на възраст 8 - 17 години. Извършители на кражби са 31 лица, или 53.4% от всички малолетни и непълнолетни, преминали през ДПС за извършени престъпления. Най-висок е делът на извършителите на домови кражби - 45.2% (14 лица). 6 лица (10.3%) са регистрирани за „унищожаване и повреждане на имущество“.
   През миналата  2021 г. пострадали от престъпления в област Добрич са 13 деца, от които 7, или 53.8%, са момичета. Малолетни са 8 лица (61.5%), а непълнолетни - 5 (33.5%). Най-голям е броят и относителният дял на малолетните и непълнолетните, пострадали с телесна повреда - 5 лица (38.5%) и на пострадалите от блудство - 4 лица (30.8%).  Включват се всички малолетни и непълнолетни лица, които са били новозаведени на отчет в ДПС през календарната година.

Коментирайте
Подобни новини
Няма пряка опасност за живота на жената, пострадала при свлачището край Албена (ВИДЕО)
Няма пряка опасност за живота на жената, пострадала при свлачището край Албена (ВИДЕО)
Министърът на туризма иска решаване на казуса със средствата за хотелиери, приютили бежанци
Министърът на туризма иска решаване на казуса със средствата за хотелиери, приютили бежанци
Времето в сряда
Времето в сряда
Пълно съдействие и подкрепа заяви областният управител при посещение на активизираното свлачище
Пълно съдействие и подкрепа заяви областният управител при посещение на активизираното свлачищеЯндекс.Метрика