Начало >Добруджа >Регионални

Нивото на безработица в област Добрич през април е 5,01%

30.05.2024 г. 12:17:36 ч.
/
Нивото на безработица в област Добрич през април е 5,01%
На работа през април 2024г. в област Добрич са постъпили 838 безработни лица. 832 са устроени на работа на първичния трудов пазар. Едно лице е устроено на субсидирано работно място по мерки за заетост и 5 по схеми на ПРЧР 2021-2027г. През месеца в трудова заетост са устроени 72 младежи на възраст до 29 години, както и 24 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).
През април 2024 г. в бюрата по труда от областта са заявени 631 работни места на първичния пазар на труда.
Най-много от обявените през месеца свободни работни места са от сферата на хотелиерство и ресторантьорство – 290 работни места. Запазва се значителен интерес  към готвачи, сервитьори, пом. готвачи, кухненски работници, камериери, миячи, сладкари, спасители, администратори и общи работници в ресторант.
Следват местата на работници в преработваща промишленост – 92 работни места за техници, машинни оператори и общи работници в различни производствени звена, както и тези в търговията – 80 работни места за продавачи, касиери и търговски работници обслужващи магазин. Значителен е броят на местата в държавно управление, хуманното здравеопазване  и социална работа – 57 работни места за лични асистенти, домашни санитари, социални работници, рехабилитатор и друг персонал в сферата на социалните услуги. Търсят се квалифицирани работници в селско, горско и рибно стопанство – 25 работни места; в образованието са обявени 24 работни места за учители по различни дисциплини. В строителството се търсят кофражисти и монтажници на метални конструкции. Във финансовата и застрахователната дейност се търсят счетоводители, технически изпълнител и застрахователен брокер.  В ДБТ – Добрич се търси един помощник – нотариус.
Равнището на безработица в област Добрич през април 2024г. е 5,01%. Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е 3022, с 439 лица по-малко спрямо март 2024 г. (3461). В сравнение с април 2023 г. (4,69%) се отчита увеличение от 0,32 процентни пункта в равнището на безработица.
В град Добрич регистрираните безработни през месец април са 883, с 227 лица по-малко спрямо предходния месец (1110). Равнището на безработица в града е 2,67%, като се отчита намаление спрямо предходния месец с 0,73%.
Продължава подаването на заявления от заети и безработни лица за обучения с ваучери за DI-GI умения и компетенции по „Компонент 2: Обучения за DI-GI умения и компетенции“ от Инвестиция C1.I3 - ПЗ „Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за обучение на възрастни“ на Националния план за възстановяване и устойчивост.
На 08.03.2024г. стартира приема на заявки от работодатели по Проект „Започвам работа”, компонент 3 „Заетост”. До крайния срок 07.04.2024г., 92 работодатели от областта са подали заявки за разкриване на общо 214 работни места във всички допустими сфери на дейност. Най-много са заявките от туристическия бранш, следват преработващата промишленост и услугите и др.
Снимка:kozloduy-bg.info

Коментирайте
Подобни новини
Boney M Experience са гвоздеят на програмата на Фестивала на цацата днес
Boney M Experience са гвоздеят на програмата на Фестивала на цацата днес
Фолклорният събор „Край чешмата под върбата“ се провежда днес в Кайнарджа (СНИМКИ)
Фолклорният събор „Край чешмата под върбата“ се провежда днес в Кайнарджа (СНИМКИ)
В Божурово започна Вторият регионален фолклорен преглед на художествената самодейност (СНИМКИ)
В Божурово започна Вторият регионален фолклорен преглед на художествената самодейност (СНИМКИ)
Кметът на Община Крушари с поздрав по случай Курбан Байрам
Кметът на Община Крушари с поздрав по случай Курбан БайрамЯндекс.Метрика